Undtagelser i retningslinjer for APA-standarden

Når du har travlt med at angive dine referencer ifølge APA-standarden, vil du snart konstatere at grundreglerne sommetider ikke kan hjælpe dig med kildehenvisninger i teksten.

Hvad gør du for eksempel når du ikke har en publiceringsdato eller når du har flere udgivelser af samme forfatter?

Hvis publiceringsåret er ukendt, placeres ”s.d”. (lat. sine dato (uden år)) efter forfatterens navn.

Eksempel: Publikation med ukendt publiceringsår

Nets står for en stor del af den software som anvendes til online betalinger(Swaen, s.d.).

Hvis du refererer til mere end én publikation af samme forfatter kan du skrive et ”a” eller et ”b” efter udgivelsesåret. Hvis udgivelsesåret er ukendt, skriver du ”s.d.-a” eller ”s.d.-b”.

Eksempel: flere publikationer fra den samme forfatter med ukendt publiceringsdato

Nets står for en stor del af den software som anvendes til online betalinger (Swaen, n.d.-a) og til offentlig forvaltning (Swaen, n.d.-b).

Når du henviser til en hel hjemmeside skal du blot nævne url’en. Hjemmesiden medtages ikke på referencelisten.

Eksempel: Henvisning til hjemmeside

Scribbr hjemmesiden (https://www.scribbr.dk) er opdateret for nylig.

Når du henviser til den samme publikation i samme paragraf i den samme løbende tekst, behøver du ikke nævne årstallet igen.

Eksempel: Citer forfatter igen i samme paragraf

Forskning foretaget af Swaen (2014) viser at der er stort behov for en APA Generator. Swaen påpeger desuden at værktøjet bør være gratis… Ud fra dette blev det konkluderet at APA Generatoren skulle udvikles.(Swaen, 2014).

Angiv forfatterne i alfabetisk rækkefølge adskildt a et semikolon og mellemrum.

Eksempel: Flere publikationer fra forskellige forfattere

En række studier (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) viser at…

De ældste publikationer nævnes først. Publikationer fra samme år gives et suffiks.

Eksempel: Flere publikationer fra den samme forfatter

En række studier (Driessen, 1990, 2002, 2007; Swaen, 2016a, 2016b) viser at…

Eksempel: Flere publikationer fra den samme forfatter i litteraturlisten

Swaen, B. R. M. (2016a). American football is my passion. Zaandam, Netherlands: Voetbal International.

Swaen, B. R. M. (2016b). After football, only emptiness. Zaandam, Netherlands: Voetbal International.

Hvis efternavnet på den første forfatter forekommer ofte i forskellige kilder, anfører du også forfatternes initialer selvom udgivelsesåret er forskelligt.

Eksempel: Forfattere med samme efternavn

K. J. Driessen (2013) beskriver, såvel som B. Driessen (2007) hvordan dette…

En række studier (B. Driessen, 2007; K. J. Driessen, 2013) viser at…

Hvis to referencer har tre eller flere forfattere med samme første forfatter og år, vil den forkortede henvisning (med ”et al.”) være den samme.

Eksempel: Henvisninger med den samme forkortede form

(Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014) i efterfølgende henvisninger forkortet med: (Swaen et al., 2014)

(Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, & Corrieri, 2014) i efterfølgende henvisninger forkortet med: (Swaen et al., 2014)

Du kan løse dette ved at tilføje så mange af de efterfølgende forfattere som nødvendigt for at skelne mellem begge henvisninger. Hvis forfattere undlades kan du tilføje ‘et al’.

Eksempel: Henvisninger med tilføjede forfattere

(Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014) i efterfølgende henvisninger forkortet med: (Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014)

(Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, & Corrieri, 2014) i efterfølgende henvisninger forkortet med: (Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, et al., 2014)

Sommetider kender du kun en forfatters fornavn og ikke dennes efternavn. I sådanne tilfælde bruger du fornavnet i henvisningen som om det var efternavnet.

Eksempel: Forfatter hvor kun fornavnet er kendt

Det er ikke sandsynligt at mange kender til dette (Ben, 2013).

Det samme gælder bibliografien. Brug fornavnet som efternavn i din henvisning. Det betyder at du ikke behøver skrive nogen initialer.

Hvis forfatteren er ukendt, benyttes den forkortede titel. Første bogstav i begyndelsesordet skrives med versaler.

  • Benyt dobbelte citationstegn for titler på artikler , kapitler i bøger og på hjemmesider.
  • Titler på Tidsskrifter, bøger og rapporter skrives med kursiv.
Eksempel: Publikationer med ukendt eller anonym forfatter

Internettet bliver mere og mere populært (“Internet is hot,” 2014).

Ifølge artiklerne i Plagiarism on purpose? (2010) er plagiat et resultat af manglende viden om regler for henvisning.

Du nøjes med blot at skrive ”Anonym” når der er en eksplicit henvisning i kilden til dette navn.

Eksempel: Henvisning til anonym forfatter/caption>

Læreren kan intet gøre (Anonym, 2014).

Når dette er tilfældet, laver du en kort beskrivelse af emnet i parentes.

Eksempel: Forfatter, år og titel er ukendt

Klar og direkte forklaring er højeste prioritet(“[Vision of Scribbr],” s.d.).

Mere info om manglende data i din litteraturliste

Det hænder sommetider at du i en kilde finder en interessant henvisning til en anden kilde. Når du ikke kan finde denne anden kilde, kan du referere til den indirekte. Du skriver således ”som anført i” eller ”som citeret i”. I referencelisten noterer du kun den kilde som du har konsulteret. I eksemplet her er det Swaen.

Eksempel: Indirekte henvisning

Midt i sætningen: Driessen (som henvist til i Swaen, 2014) beskriver tre mulige årsager.

I slutningen af sætningen: Tre mulige årsager beskrives (Driessen, som henvist til i Swaen, 2014).

Mere om indirekte kilder

Hvis du benytter [personlig kommunikation], skal du ikke nævne disse i din referenceliste. De er, når alt kommer til alt, ikke tilgængelige for andre. Her taler vi om emails, private breve og samtaler. Du skal imidlertid referere til disse i teksten ved at andføre ”personlig kommunikation”. Skriv altid initialerne på den første forfatters fornavn og tilføj så præcis en dato som mulig.

Eksempel: Personlig kommunikation

Ifølge B. Swaen (personal communication, December 24, 2012) vil resultaterne hurtigt blive tilgængelige.

Resultaterne bliver hurtigt tilgængelige (B. Swaen, personal communication, December 24, 2012).

Mere om personlig kommunikation

Ofte er en kilde som du har fra intranettet ikke offentlig tilgængelig. Se følgende artikel for forklaring på brug af intranetkilder: [Intranetkilder ifølge APA-standard.]

Klassiske værkers udgivelsesdato kan ofte ikke bestemmes. Benyt i stedet for oversættelsesåret eller versionsåret for den udgave du benytter. Ved oversættelse bruger du forkortelsen ”overs.” eller ”trans.” og så årstallet. Ved versionen skriver du først årstallet og så ”version”.

Vær opmærksom! Vigtige klassiske værker som Biblen og Koranen nævnes ikke i referencelisten, men du nævner dem som en kilde i teksten. Når du citerer fra et klassisk værk, skal du ikke nævne sidenummer, men derimod eksempelvis kapitel eller versnummer.

Eksempel: Klassiker som henvisning i teksten, oversættelse og version

Den første egenskab ved stil er klarhed (Aristotle, overs. 1970).

Hellere klar end højrøstet (Aristotle, 3. Udgave).

Eksempel: Henvisning til udbredte klassiske tekster

(Johannes 3:16 Ny international udgave)

I salme 35:1 (Ny Bibel)

Hvis du mener at dine læsere ikke kan forstå et specifikt citat på et fremmedsprog, kan du vælge at oversætte citatet. Ifølge APA-standarden skal din oversættelse af et citatet behandles som en parafrase eller omskrivning. Derfor følger du grundreglerne for en parafrase når du oversætter et citat.

På referencelisten citerer du kilden på det oprindelige sprog og tilføjer en oversættelse af titlen i parentes ”[].” efter originaltitlen.

Eksempel: Oversættelse af et citat

I teksten: Dette er aldrig sket før. Andreas Mogensen var den første dansker i rummet (Springer, 2014).

Litteraturlisten: Springer, B. (2014, 8. December). Andreas Mortensen the first Dane in space [Andreas Mortensen er den første dansker i rummet]. Lokaliseret på http://www.guardian.com/science/article135129811/Mogensen-first-dane-in-space.html

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (21. april 2017). Undtagelser i retningslinjer for APA-standarden. Scribbr. Retrieved 10. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/undtagelser/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.