Sådan formulerer du forskningsspørgsmål til dit speciale

Forskningsspørgsmål indikerer, hvad du vil hjælpe med at finde svar på gennem din forskning, og de giver dit speciale en struktur.

De består som regel af både et hovedspørgsmål (som er det grundlæggende spørgsmål, du undersøger) og underspørgsmål (som bistår dig i besvarelsen af hovedspørgsmålet).

Læs videre: Sådan formulerer du forskningsspørgsmål til dit speciale

Hvordan skriver man en forskningsansøgning?

Før du begynder at skrive dit speciale, er det sandsynligt, at du skal aflever et forudgående overblik – dette kaldes ofte en forskningsansøgning. Det er her, du beskriver, hvad du vil undersøge, og hvordan du vil gøre det.

Eftersom din forskningsansøgning udgør den røde tråd, som du skal følge gennem hele skriveprocessen, er det væsentligt, at du bruger tid på at overveje den. At have en god plan er halvdelen af arbejdet!

Det overordnede mål med forskningsansøgningen er at give din vejleder indblik i hvad du vil undersøge og hvordan du vil bære dig ad med dette.

Læs videre: Hvordan skriver man en forskningsansøgning?

Metode i dit speciale

Dit speciales metode beskriver, hvordan du vil foretage din undersøgelse. Vil du fx bruge en spørgeskemaundersøgelse, eller vil du holde dig til litteraturstudier?

Dit mål er at besvare spørgsmålene: ”Hvordan kan forskningen bedst udføres?” og “Hvorfor er netop den/de valgte metode(r) passende?”. Når du udfærdiger dit forskningsdesign og din forskningsansøgning er det vigtigt at du også indikerer dit valg af metode.

Læs videre: Metode i dit speciale

Har jeg et godt hovedspørgsmål?

At formulere et hovedspørgsmål til dit speciale eller anden akademisk opgave er en vanskelig opgave (og det må gøres, før du kan definere nogen underspørgsmål). Hvordan kan du afgøre, om dit hovedspørgsmål er godt nok?

Generelt skal dit hovedspørgsmål bidrage til at løse det problem, du har defineret i din problemformulering. Det skal dog også opfylde kriterierne på disse tre hovedområder:

Læs videre: Har jeg et godt hovedspørgsmål?

Hovedspørgsmål i dit speciale

Hovedspørgsmålet er det spørgsmål, som dit speciale skal besvare. Det er udledt af din problemformulering.

Hovedspørgsmål deles typisk op i underspørgsmål og/eller hypoteser, som gør dig i stand til at angribe din forskning med en trin-for-trin-metode.

Dine forskningsresultater for de ovenstående delkomponenter danner tilsammen en besvarelse på hovedspørgsmålet..

Læs videre: Hovedspørgsmål i dit speciale