Når du skriver en afhandling, gør du ofte brug af kilder. Så snart du har brugt en kilde, kommer denne kildes reference ind i billedet.

Det er vigtigt at du ved hvad en kildehenvisning er, og hvordan du anerkender en kilde korrekt. Ellers risikerer du at begå plagiat, fordi din kildehenvisning ikke er på plads.

Hvad er en kilde?

Alt det materiale du bruger fra andres arbejde når du skriver din afhandling, er kilder. En kilde kan dermed være en artikel i avisen, hvorfra du får information til din afhandling. Eller det kan være den økonomiske model du bruger til at beregne rentabiliteten af en virksomhed.

Ikke alle kilder er passende at bruge i din afhandling, men når du bruger en kilde, skal du indsætte en kildehenvisning, også kaldet en kildeangivelse.

Hvordan må jeg bruge kilder?

Når du vil bruge en kilde i din afhandling, skal du tage et valg mellem at citere eller omskrive kilden. Derved lader du læseren vide, hvor han eller hun kan finde kilden. Det sidste er den egentlige kildehenvisning.

Hvad er en kildehenvisning?

Med en kildehenvisning viser du, at den information du præsenterer, eller for eksempel den model du bruger, ikke kommer fra dig, men fra en anden.

At indsætte en kildehenvisning kaldes også en henvisning eller citering. Læseren af din afhandling kan bruge kildehenvisningen til at lokalisere, hvor du har fået informationen fra.

Eksempel på kildehenvisning (markeret med gult)

“At lave en APA-generator er hårdt arbejde. Men nu kan alle bruge dette værktøj gratis til at skrive kilder ifølge APA-standarden” (Swaen, 2014, s. 3).

Hvorfor skal jeg skrive en kildehenvisning?

Kildehenvisningen har flere formål:

  • Du giver forfatteren til kilden den ære han/hun har fortjent.
  • Du giver læseren af din afhandling muligheden for at finde kilden.
  • Ved at indsætte en kilde, undgår du plagiering.

Referencestandard

Der er et sæt regler om hvordan du skriver kilder, som afhænger af hvilken referencestandard du skal bruge. Der er mange forskelle mellem de forskellige referencestandarder. En ofte brugt referencestandard er APA-standarden.

Referenceprogrammer

Så snart du begynder at arbejde med kilder, finder du ud af at det er et ret stort arbejde. Der er mange regler du skal overveje og antallet af kilder du bruger kan blive enormt.

Heldigvis er der mange værktøjer du kan bruge til at håndtere kilder og opskrive kilderne med den korrekte referencestandard. Meget brugte værktøjer til kildehåndtering er EndNote, Mendeley, CiteULike, RefBase og Papers.

Baseret på vores erfaring, har vi udviklet vores gratis Scribbr APA-generator. Denne generator giver dig mulighed for hurtigt og nemt at generere alle kilder efter APA-standarden.

Plagiering

Forkert brug af kilder og forkert kildehenvisning kan betyde, at du begår plagiat. Du kan undgå plagiering ved at arbejde omhyggeligt og gøre brug af en plagieringsscanner. Med SCRiBBR’s Ephorus-kontrol, kan du sikre dig, at du ikke utilsigtet begår plagiat.

Er denne artikel nyttig?