APA-standard eksempel: Wikipedia

Wikipedia kan være en brugbar og hurtig hjælp til at få overblik over et emne. Det er dog ikke anbefaleligt at bruge Wikipedia som en kilde til din opgave. Hvis du alligevel vil henvise til Wikipedia, skal du ifølge APA-standardens retningslinjer henvise på samme måde som ved en normal internetkilde.

Da Wikipedia sider ofte ændres er det vigtigt at du angiver datoen for hvornår du har lokaliseret siden.

Wikipedia artikel
APA-format WikipediaSide. (s.d.). I Wikipedia. Lokaliseretdag. måned, Year, på http://en.wikipedia.org/wiki/side
I litteraturlisten Thesis. (s.d.). I Wikipedia. Lokaliseret 6. august, 2015, på https://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
I teksten
  • Ifølge Wikipedia indeholder begrebet ‘afhandling’ variationer for hvert land (Wikipedia, s.d.).
  • Ifølge Wikipedia (s.d.) varierer definitionen af ‘afhandling’ for hvert land.
Åben eksemplet i APA-Generatoren
Wikipedia article
APA-format WikipediaEntry. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved Month day, Year, from http://en.wikipedia.org/wiki/entry
I litteraturlisten Thesis. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved August 6, 2015, from https://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
I teksten
  • According to Wikipedia the definition of ‘thesis’ is different in every country (Wikipedia, n.d.).
  • According to Wikipedia (n.d.) the definition of ‘thesis’ is different in every country.
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Wikipedia. Scribbr. Retrieved 10. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/uncategorized-da/wikipedia/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Kommenter nu

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.