APA-standard eksempel: Videnskabelig artikel

Hvis du bruger en videnskabelig journalartikel som endnu ikke er officielt udgivet afhænger retningslinjerne for hvordan du bør angive kilden af hvilken status artiklen har. APA-standarden har specifikke regler for dette.

Artikler går igennem fire forberedelsesstadier på vej mod publicering:

 1. Under forberedelse
 2. Indsendt til publicering
 3. I tryk
 4. Forudgivet online

Artikler forud for tryk og efter tryk

American Psychological Association, organisationen bag APA-standarden opdeler ovenstående trin i før tryk og efter tryk. Artikler i stadie 1 og 2 betragtes som værende før tryk mens de i stadie 3 og 4 betragtes som værende efter tryk.

Den største forskel består i at artikler før tryk ikke har gennemgået peer reviews. Eftersom efter tryk artikler er nærmere publicering er det også mere sandsynligt at der findes mere detaljeret information om dem (såsom volumen og optryk artiklen bringes i).
Sidetal og formatering er typisk ikke tilgængelig før en artikel har gennemgået alle fire stadier og journalen er udgivet.

Nedenståender tabeller viser eksempler for hvordan artikler skal citeres i hver af disse fire stadier. Du bør være særligt opmærksom på den specifikke ordbrug som skal anvendes i nogle tilfælde og hvordan bestemte detaljer varierer fra stadie til stadie.

Artikel under forberedelse (før tryk)

Ved dette stadie er en artikel under forberedelse og er endnu ikke accepteret af en journal.

Vær opmærksom på at årstal angiver i hvilket år artiklen er forfattet.

 Artikel under forberedelse
APA format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Titel på artikel. Artikel/Manuskript under forberedelse.
I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2008). Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Artikel under forberedelse.
I teksten
 • Ifølge artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” er … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2008).
 • Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) foreslår i artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” at…
 Article in preparation
APA format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Article/Manuscript in preparation.
I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2008). Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Article in preparation.
I teksten
 • According to the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,”… (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2008).
 • Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) suggested in the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” that…

Artikel indgivet til publicering (før tryk)

En artikel i dette stadie er under gennemgang af en journal, men endnu ikke accepteret til publicering.

Vær opmærksom på at årstal også her indikerer hvornår artiklen er forfattet og at journalens navn ikke er indeholdt, da det endnu er uvist om artiklen vil blive publiceret.

 Article indleveret til publicering
APA format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Titel på artikel. Artikel/Manuskript indleveret til publicering.
I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2008). Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Artikel indeleveret til publicering.
I teksten
 • Ifølge artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” er … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2008).
 • Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) foreslår i artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” at…
 Article submitted for publication
APA format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Article/Manuscript submitted for publication.
I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2008). Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Article submitted for publication.
I teksten
 • According to the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2008).
 • Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) suggested in the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” that…

Artikel i tryk (efter tryk)

Ved dette stadie er artiklen accepteret af en journal og er ved at blive publiceret. Ofte vil artiklen udelukkende være tilgængelig gennem forfatterens personlige webside, eller websiden for den institution vedkommende er tilknyttet.

Vær opmærksom på at årstal for artiklens udarbejdelse nu skal erstattes med “i tryk”. Navnet på journalen kan også inkluderes for dette stadie.

 Artikel i tryk
APA format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (i tryk). Titel på artikel. Titel på journal.
I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (i tryk). Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Neuropsychologia.
I teksten
 • Ifølge artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” er … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2009).
 • Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) foreslår i artiklen “Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” at…
 Article in press
APA format AuthorLastName, FirstInitial. (in press). Title of article. Title of Journal.
I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (in press). Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Neuropsychologia.
I teksten
 • According to the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,”… (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2009).
 • Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) suggested in the article “Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” that…

Artikel publiceret online (efter tryk)

WNår en artikel er længere fremme i forberedelsen vil nogle journaler gøre den tilgængelig gennem online databaser. Ved dette stadie har udgiveren muligvis allerede udformet en ‘digital object identifier’ (DOI). Hvis det er tilfældet skal denne information angives i din litteraturliste.

Vær opmærksom på at i dette stadie skal “i tryk” erstattes med det faktiske udgivelsesår.

 Artikel udgivet online
APA format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Titel på artikel. Titel på journal DOI/URL
I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2009). Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Neuropsychologia. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.11.023
I teksten
 • Ifølge artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” er … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2009).
 • Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2009) foreslår i artiklen “Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” at…
 Article published online
APA format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Title of Journal. Advance online publication. DOI/URL
I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2009). Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Neuropsychologia. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.11.023
I teksten
 • According to the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,”… (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2009).
 • Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2009) suggested in the article “Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” that…

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Videnskabelig artikel. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/uncategorized-da/apa-standard-eksempel-videnskabelig-artikel/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Kommenter nu

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.