I denne vidensdatabase skriver vi artikler der hjælper dig med at skrive din egen afhandling og med at undgå plagiering.

Seneste artikler


Hvordan skriver man en forskningsansøgning?

Dato for publicering 11. jan. 2017 af Thor Eriksen

Før du begynder at skrive dit speciale, er det sandsynligt, at du skal aflever et forudgående overblik – dette kaldes ofte en forskningsansøgning. Det er her, du beskriver, hvad du vil undersøge, og hvordan du vil gøre det.

Eftersom din forskningsansøgning udgør den røde tråd, som du skal følge gennem hele skriveprocessen, er det væsentligt, at du bruger tid på at overveje den. At have en god plan er halvdelen af arbejdet!

Det overordnede mål med forskningsansøgningen er at give din vejleder indblik i hvad du vil undersøge og hvordan du vil bære dig ad med dette.

Læs videre: Hvordan skriver man en forskningsansøgning?


Metode i dit speciale

Dato for publicering 11. jan. 2017 af Thor Eriksen

Dit speciales metode beskriver, hvordan du vil foretage din undersøgelse. Vil du fx bruge en spørgeskemaundersøgelse, eller vil du holde dig til litteraturstudier?

Dit mål er at besvare spørgsmålene: ”Hvordan kan forskningen bedst udføres?” og “Hvorfor er netop den/de valgte metode(r) passende?”. Når du udfærdiger dit forskningsdesign og din forskningsansøgning er det vigtigt at du også indikerer dit valg af metode.

Læs videre: Metode i dit speciale