Indirekte kildehenvisninger ifølge APA-standarden

Hvis du ønsker at henvise til en kilde som du har fundet i en anden kilde, anbefaler vi at du henviser til den oprindelige kilde. Du kan således blot bruge de sædvanlige APA-regler i henvisningen.

Hvis du ikke kan finde den oprindelige kilde, citerer du den gennem den kilde som ledte dig til den oprindelige kilde. Dette kaldes indirekte eller sekundær kildehenvisning.

I teksthenvisningen skal du medtage begge forfattere. Notér den oprindelige kilde først efterfulgt af ”i” eller ”som anført i” eller ”som citeret i” og kilden hvor du fandt den.

Eksempel: Kilde i en anden kilde

Du rådfører dig med en bog skrevet af Swaen i 2014. I denne bog, nævner Swaen mentions noget fra en bog fra 2003 forfattet af Driessen. Du finder derfor ud af, at du vil inkludere en pointe fra Driessens arbejde i din opgave, men du er ikke i stand til selv at finde bogen. Derfor skal du lave en indirekte henvisning.

Eksempel: Når den nyere forfatter har fortolket tekst fra en tidligere forfatter

Driessen (i Swaen, 2014) anvender tre forskellige metoder.

Tre mulige årsager beskrives (Driessen, i Swaen, 2014).

Eksempel: Når den nyere forfatter har citeret en tidligere forfatter

Driessen (som citeret i Swaen, 2014) beskriver tre metoder.

Tre mulige årsager beskrives (Driessen, som anført i Swaen, 2014).

Bemærk at du blot behøver at medtaget året ( her 2014) på den henvisning som du rent faktisk konsulterede (her Swaen).

I litteraturlisten nævner du kun den kilde som du rent faktisk konsulterede (ikke den oprindelige kilde som du ikke kunne finde). I ovennævnte eksempel ville det betyde at Swaens bog skal medtages (men ikke Driessens).

 icl-img-18-x-10 Bog
APA-format Forfatterens efternavn, Første initial. (År). Bogtitel(udgave). By, Stat/Land: Udgiver.
I litteraturlistent Swaen, B.R.M. (2014). Startup Scribbr (1. udg.). New York, NY: Free Press.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (25. november 2016). Indirekte kildehenvisninger ifølge APA-standarden. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/indirekte-kilder/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.