Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard

Der er visse ting du skal være opmærksom på hvis du benytter tabeller, figurer og anden grafik i din afhandling. For eksempel hvordan du skal henvise til en hel tabel som du har taget fra en anden kilde.

APA-standarden behandler brug af en tabel, figur eller grafik fra andre kilder som et citat. Du skal indikere kilden til elementet i en note direkte vedhæftet til tabellen, figuren eller grafikken.

Tabeller, figurer og grafik behandles som citater

Når eksisterende tabeller, figurer eller anden grafik (som et diagram eller foto) tages fra en anden kilde (muligvis med tilretninger), bliver det til et billede. APA-standarden siger at det så skal behandles som et citat.

Hvis elementet er en tabel, behøver du ikke anvende APA-standardens regler for tabeller i dette tilfælde.

Et eksempel på at referere til en reproduceret tabel i teksten:

Resultaterne i Tabel 1 (Ajzen, 1991, p. 179), viser at…

Som du kan se er kildens forfatter, dato og og sidenummer medtaget som i “normale” citater. Du skal også henvise til hele kilden i litteraturlisten.

Et eksempel på at referere til en reproduceret tabel i referencelisten

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179.

Noter

Hvis du har kopieret en tabel, figur eller anden grafik fra en anden kilde, skal du indikere kilden i en note som er vedhæftet det pågældende element (tabel, figur eller grafik).

APA-standarden siger at du skal indsætte ”Genoptrykt fra” eller ”Bearbejdet efter” efterfulgt at titlen på bogen eller artiklen samt komplet kildeinformation.

Type tabel, figur eller grafik Beskrivelse i noten
Kopieret direkte “Genoptrykt fra”
Kopieret med enkelte justeringer “Tilpasset fra”

Tilføjelse af yderligere uddybning i noten

Du kan også benytte noten til uddybende information om tabellen, figuren eller grafikken. For tabellers vedkommende kan du for eksempel kommenterre på p-værdier, forklare forkortelser eller tilføje detaljer vedrørende en bestemt række eller kolonne.

Tabel, figur eller grafik fra en internetkilde

APA format Note. Genoptrykt fra “Artikeltitel”, by ForfattersEfternavn, FørsteInitial., (År, Dag Måned). Lokaliseret på http://Webadresse
Note as to table Note. Genoptrykt fra “U.S. flood risk could be worse than we thought”, af Worland, J. 2015, 27. Juli. Lokaliseret på http://time.com/3973256/flooding-risk-coastal-cities/
I litteraturlisten Worland, J. (2015, 27. Juli). U.S. flood risk could be worse than we thought. Lokaliseret på http://time.com/3973256/flooding-risk-coastal-cities/

Tabel, figur eller grapfik fra en journalartikel

APA format Note. Genoptrykt fra “Artikeltitel”, by ForfattersEfternavn, FørsteInitial., År, NavnJournal, Volumen, s. Sidetal.
Note as to table Note. Genoptrykt fra “The Theory of Planned Behavior”, af Ajzen, I., 1991, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), s. 179.
I litteraturlisten Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179.

Tabel, figur eller grafik fra en bog

APA format Note. Genoptrykt fra “Bogtitel”, af ForfatterEfternavn, FørsteInitial., År, s. Sidetal, By, Stat/CountryUdgiver.
Note som ved tabel Note. Genoptrykt fra “The Harvard Medical School Guide To Men’s Health”, af Simon, H.B., 2002, s. 107, New York, NY: Free Press.
I litteraturlisten Simon, H.B. (2002). The Harvard Medical School Guide To Men’s Health. New York, NY: Free Press.

Ifølge APA-standarden skal ophavsrettens ejer nævnes i noten når der benyttes en tabel, figur eller grafik fra en anden kilde. Dette er specielt vigtigt hvis du planlægger at udgive din tekst.
Du bør referere til ophavsretten i slutningen af noten:

APA format Note. Genoptrykt fra “Artikeltitel”, af ForfattersEfternavn, FørsteInitial., År, NavnJournal, Volumen, s. Sidetal. Copyright År By Udgiver.

Tabel v. Copyright

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (6. november 2017). Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/tabeller-figurer-fra-andre-kilder/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.