Skilletegn i citater ifølge APA-standarden

“Skal jeg sætte skilletegn efter citationstegn? Svaret er sommetider ja og sommertider nej. Herunder beskriver vi tre regler. Hvis du følger APA-standarden, skal du sørge for altid at benytte regel nr. 2.

1. Undlad at sætte skilletegn (benyt blot citatets afsluttende tegnsætning)

Peters (1986) indikerede følgende: “All of the research carried out previously now has no value.”

I hendes studie, spørger Trap (1962): “How should the data be obtained?”

Kunden, som ikke kunne bruge rabatten udbrød: “I do not agree with this!”

Han sagde: “It’s a difficult issue.”

2. Sæt punktummet efter citatet

Denne regel er vigtig at følge hvis du benytter APA-standarden.

Peters (1986) skrev: “All of the research carried out previously now has no value” (p. 3).

Som det heraf fremgår, var næste spørgsmål “How should the data be obtained?” (Trap, 1962, pp. 44-45).

Ifølge et nyligt studie udbrød en kunde som ikke kunne anvende rabatten: “I do not agree with this!” (Smith, 1999, p. 22).

Han sagde, “That’s a tough question” (Noise Maker, 2010, p. 5).

Bemærk venligst at ved citater på mere end 40 ord skal den citerede tekst (som ikke skal sættes i anførselstegn) afsluttes med et skilletegn. Herefter følger citatet (uden punktum).

3. Sæt spørgsmålstegn eller udråbstegn efter det afsluttende anførselstegn

Det er ikke almindeligt at benytte denne mulighed i opgaver da konstruktionformen er sjælden i akademiske tekster.

To spørgsmålstegn> Gav dette anledning til spørgsmålet “How has obtained the data?”?

To udråbstegn> Han kunne i virkeligheden ikke sige “I do not agree with this!”!

Et spørgsmålstegn efter tekst uden skilletegn> Svarede han ikke “That’s a difficult issue”?

Se APA-standardens regler for citater

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (24. november 2016). Skilletegn i citater ifølge APA-standarden. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/tegnsaetning-ved-citater/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.