APA-standard eksempel: E-bog

Hvis du har anvendt en e-bog skal du angive denne efter APA-standardens retningslinjer for e-bøger. Ved siden af af forfatternavn, publiceringsdato og titel skal du angive hvilken type e-bog (epub, mobi etc.) der er tale om i en firkantet parentes.

E-bog
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelBog(udg.). [E-bog], By, Stat/Land: Udgiver.
I litteraturlisten Jensen, O. (2016). Tværsproglig uddannelse i det 21. Århundrede: Et globalt perspektiv (1. udg.). [EPub], København: Saxo.
I teksten
  • Forskning peger på at … (Jensen, 2016).
  • I et studie foretaget af Jensen (2016) peges på at … .
E-book
APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook (edition). [E-booktype], City, State/Country: Publisher.
I litteraturlisten Garcia, O. (2015). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective (1th  ed.). [EPub], Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
I teksten
  • Research suggests that … (Garcia, 2015).
  • In a study Garcia (2015) found that … .

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: E-bog. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/e-bog/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.