Placering af kildehenvisninger ifølge APA-standarden

Som en hovedregel er det bedre at citere for ofte end for sjældent i dit bachelorprojekt og speciale.

Ved blot at skule på teksten bør en læser være i stand til at vurdere om den givne information er taget fra en kilde.

Omskrivning/opsummering af en kildetekst

Valgmulighed 1: Samtidig forskning viser at APA Generatoren er et behjælpeligt værktøj (Swaen, 2016).

Valgmulighed 2: Swaen (2016) skriver at der er stort behov for…

Valgmulighed 3:2016, skrev Swaen at behovet vokser…

Specifikke hovedregler for kildehenvisninger i teksten:

Gentagen brug af den samme kilde

Hvis du anvender den samme kilde mere end en gang i en paragraf (eller flere), skal du angive henvisninger hver gang. Det er defor ikke tilstrækkeligt at angive en enkelt henvisning i slutningen af paragraffen eller afsnittet.

Udfordringen består i at henvisninger efter hver sætning kan ødelægge tekstens flow. Dette problem kan du løse ved at være en smule kreativ

For eksempel kan du starte med at beskrive kilden. I den næste sætning kan du så skrive “dette studie påviser at…”, eventuelt også med en normal henvisning. Herefter kan du referere til forfatteren igen.

Eksempel: brug af den samme kilde i flere paragraffer

Finansiel risiko defineres som den usikkerhed, der er knyttet til risikoen for mulig tab af aktiver. Et studie af Liao and Cheung (2001) viste, at transaktionsrisici har betydningsfuld negativ påvirkning  på forbrugeres købelyst. Deres forskning foreslår at svindel med kreditkort er en almindelig risiko på internettet. Forskningen viser også at forbrugere betragter svindel med kreditkort som en udpræget risiko (Liao & Cheung, 2001). Produktrisiko betegner et tab lidt af forbrugere hvis et produkt ikke lever op til forventning. Det kan ske, for eksempel, hvis produkter leveres med en eller flere defekter (Forsythe & Shi, 2003). Det er også tydeligt at forbrugere ofte anskuer et produkts kvalitet forkert når de foretager køb online. En årsag til dette er at de ikke har mulighed for at teste produktet før køb (Forsythe and Shi, 2003; Liao & Cheung, 2001).

Liao and Cheungs studie (2001) om online handel nævner også en anden årsag, navnligt manglende information om bestemte produkter. Denne mangel opstår fordi forbrugere ofte kun ser et billede af produktet før de køber det. Produktets kvalitet afhænger også af dets levetid. Liao and Cheung indikerer også at forbrugere på internettet ofte har bekymringer omkring produktets levetid, hvilket får dem til at modstå handel på internettet. Det hænger desuden sammen med at de ikke har mulighed for at “røre” og “mærke” produktet.

Henvisninger for lister

Hvis du anvender en liste fra en kilde skal du placere henvisningen efter den sidste genstand. Hvis det kommer fra flere forskellige kilder skal du tilføje henvisninger til hver genstand.

Eksempel på henvisning for en liste

De følgende faktorer er identificeret:

  • Livsstil;
  • Tidspres;
  • Risiko Aversion;
  • Internet Erfaring;
  • Social Interaktion (Change et al., 2016).

De følgende to basale karakteristika findes i litteraturen:

  • Forbrugere erfarer større risiko ved online køb (Writers et al., 2016).
  • Unge forbrugere erfarer ingen tilføjet risiko for online køb (Van Galen, 2016).

Samme forfatter flere gange i den samme paragraf

Du behøver ikke nævne året igen hvis du citerer samme kilde af en forfatter mere end en gang i den samme paragraf (med mindre der er tale om en formel henvisning i parentes).

Eksempel: Henvisning til en forfatter flere gange i en paragraf

Research by Swaen (2016) shows that many students feel the APA Generator is a useful tool. Swaen also notes that colleges are increasingly using the generator. Scribbr is therefore continuing to develop the APA Generator (Swaen, 2016).

Flere udgivelser af forskellige forfattere

Sæt kilderne i alfabetisk orden, adskildt med et semikolon og et mellemrum.

Eksempel: Flere udgivelser af forskellige forfattere

Several studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) show…

Kilder i litteraturlisten

Uanset hvor ofte du citerer en kilde i teksten skal du kun inkludere den en enkelt gang i litteraturlisten.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Placering af kildehenvisninger ifølge APA-standarden. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/uncategorized-da/placering/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Kommenter nu

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.