APA-standard eksempel: Foto/billede

Når du henviser til et billede eller foto vha. APA-standarden skal kildehenvisningen i litteraturlisten angives som ved en normal internetkilde. Bag kildens titel skal du i en firkantet parentes angive at kilden er et foto eller billede.

Hvis fotografens/kunstnerens navn er ukendt skal du se om fotoet er udgivet på en organisations hjemmeside. I så fald kan du angive organisationen som ophavshavende. Hvis titlen er ukendt skal du give en kort beskrivelse i en firkantet parentes.

Se følgende eksempler hvis du mangler information:

Foto, billede
APA-format FotografensEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på foto [Fotografi/Illustration]. Lokaliseret på http://Webadresse
I litteraturlisten Stanmeyer, J. (2014, 26. februar). World Press Photo 2014 [Fotografi]. Lokaliseret på http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2014/contemporary-issues/john-stanmeyer
I teksten
  • Billedet ovenfor (Stanmeyer, 2014) viser … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
Photo, image
APA-format PhotographerName, FirstInitial. (Year, Month Day). TitlePhoto [Photograph/Illustration]. Retrieved from http://WebAddress
I litteraturlisten Stanmeyer, J. (2014, February 26). World Press Photo 2014 [Photograph]. Retrieved from http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2014/contemporary-issues/john-stanmeyer
I teksten
  • The picture above (Stanmeyer, 2014) shows playful exposure of … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (30. november 2016). APA-standard eksempel: Foto/billede. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/foto-billede/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.