Før du kan udføre nogen form for forskning og begynde at skrive dit speciale eller en anden akademisk opgave, må du igennem fire grundlæggende trin.

Du skal vælge dit emne, identificere problemstillingen, formulere et overordnet forskningsspørgsmål og underspørgsmål samt lave et forskningsdesign.

Trin 1. Vælg dit emne

Første trin er at vælge et emne for dit speciale. Dette kan gøres på en række forskellige måder, og dit studieprogram har måske specifikke retningslinjer, som du skal følge. Det kan fx være at din vejleder giver dig en liste med emner, som du skal vælge imellem. Der kan også være et krav om, at du skal bygge på forskning, som du eller andre på dit universitet allerede har udført.

Hvis du skriver dit speciale for en specifik ”kunde” (som fx en virksomhed, hvor du har arbejdet eller været i praktik), kan denne virksomhed eller organisation have et bestemt område, de gerne vil have, du undersøger. I dette tilfælde bør du opretholde en tæt kontakt til din kontaktperson i den pågældende virksomhed/organisation.

Når du har afgrænset et muligt emne, skal du have det godkendt af din vejleder (som måske har ideer til, hvordan det skal præciseres). Din vejleder vil også være behjælpelig med at guide dig igennem andre krav, der stilles i dit studieprogram, som du måske er underlagt.

Trin 2. Identificer en relevant problemstilling

Næste trin er at definere problemet. En problemformulering er et vigtigt forstadie til et forskningsspørgsmål, og det er med til at skabe fokus i dit speciale.

Trin 3. Formulér dine forskningsspørgsmål

Når du har identificeret den problemstilling som giver grundlag til din problemformulering og har fundet frem til, hvorfor det er nødvendigt med forskning, er næste trin at formulere et hovedspørgsmål, som skal danne rammen om dit arbejde. Se eksempler på forskningsspørgsmål.

Hvad er det overordnede spørgsmål, du forsøger at finde svar på gennem din forskning?

Hovedspørgsmålet bør give retningsbestemmelse til sammenknytningen af din problemstilling, det du vil svare på og den forskningsmetode du vil anvende til at svare på det.

Når du har formuleret dit hovedspørgsmål skal du prøve at dele dit hovedspørgsmål op i en række underspørgsmål, som retter sig mod mere konkrete emner. Alle svarene på disse underspørgsmål tilsammen skulle gerne gøre dig i stand til at besvare dit hovedspørgsmål.

Hvilke mere specifikke underspørgsmål skal du besvare for at være i stand til at besvare dit hovedspørgsmål?

I stedet for at bruge underspørgsmål kan du også vælge at lave et begrebsligt rammearbejde og formulere hypoteser.

Trin 4. Lav et forskningsdesign

Det næste trin er at bestemme, hvordan du vil tilrettelægge arbejdet med besvare dine forskningsspørgsmål. Hvordan vil du skaffe information, hvad vil du undersøge, og hvem vil du tale med? Og hvilke forskningsmetoder vil du bruge? Alt dette bør indgå i dit forskningsdesign.

Trin 5. Forskningsansøgning

De ovenstående trin danner tilsammen en forskningsansøgning, som forklarer, hvad du håber at opnå med dit speciale, samt hvordan dette skal foregå.
Når din vejleder har godkendt din ansøgning, vil den kunne guide dig gennem resten af processen med dit speciale. Sørg dog for altid at holde din vejleder orienteret om, hvor du er i din arbejdsproces, og undersøg nøje, hvilke krav dit universitet stiller.

Er denne artikel nyttig?