Intranet kildehenvisninger ifølge APA-standarden

APA-standarden viser nøjagtigt hvordan du skal optage en intranetkilde i litteraturlisten.

Men hvad gør du med en kilde som du har fået fra intranettet og kun er tilgængelig for firmaet hvor du er praktikant?

Det korte svar

Vi anbefaler at du behandler en intranetkilde i din afhandling som du ville behandle en almindelig internetkilde. Placér således en kort kildehenvisning i teksten og en udførlig optegnelse i din litteraturliste. Tilføj desuden i en fodnote at kilden ikke er offentlig tilgængelig. Du kan benytte Scribbr APA-generator til dette formål.

Eksempel – intranetkilde og APA

Du bruger et direktiv som ligger på firmaet Apples intranet.

Kort henvisning i teksten

Ud fra direktivet (Apple, 2014)1 virker det til at de faste arbejdstider fra 9:00 til 18:00 er…

Udførlig henvisning i litteraturlisten

Apple. (2014, 18. September). Medarbejderdirektiv [Direktiv]. Lokaliseret på intranet.apple.dk/nyhedsopdatering/direktiv.pdf

Eksempel – fodnote med en intranetkilde

Det komplette, mere nuancerede svar kan findes herunder.

Kilde fra intranettet

Kilder fra intranettet såsom en figur eller tabel vedrørende salgstallene eller en intern arbejdsregel er for eksempel ikke tilgængelige for offentligheden.

Når du benytter en kilde som ikke er offentlig tilgængelig, nævner du kort kilden i teksten, men ikke i litteraturlisten. I det tilfælde kalder vi kilden [”personlig kommunikation”]. Det betyder at du skal betragte en kilde fra intranettet som ”personlig kommunikation”.

I APA-standardens officielle retningslinjer nævnes der ikke noget om kilde fra intranettet. På APA’s blog findes dog et svar, på et spørgsmål om at benytte intranetkilder. Det fremgår af svaret at der er to valgmuligheder.

Valgmulighed 1 – kilde er ikke tilgængelig for din afhandlings læsere

Når du, som forfatter til teksten, ved at læserne af din afhandling ikke har adgang til kilden, behandler du intranetkilden som ”personlig kommunikation”. Du optager således ikke kilden i litteraturlisten.

Eksempel – Valgmulighed 1

En tabel fra intranettet.

Kort henvisning i teksten

Ud fra tallene i tabellen (Apple, personlig kommunikation, 18. September, 2014), ser det ud til at virksomheden solgte færre beklædningsgenstande i år end det foregående år.

Valgmulighed 2 – kilde er tilgængelig for din afhandlings læsere

Hvis du ved at din afhandlings læsere også har adgang til intranettet, behandler du kilden som en normal internetkilde. Det betyder at du henviser til kilden i teksten på almindelig vis, og at du også optager kilden i litteraturlisten. Du kan nemt genere kilden med Scribbrs APA-generator.

Eksempel – valgmulighed 2

En illustration som du har fundet på intranettet

Kort henvisning i teksten

I illustrationen angives (Apple, 2014) følgende konkurrenter…

Udførlig henvisning i litteraturlisten

Apple. (2014, September 18). Amerikanske konkurrenter [Illustration]. Lokaliseret på intranet.apple.dk/nyhedsopdatering/konkurrenter1.jpg

Løsningen

Det forekommer i dag meget ofte at nogle af din afhandlings læsere har adgang til kilden mens andre ikke har. Hvis du for eksempel er i praktik i en virksomhed, vil din chef have adgang til kilden på intranettet, men din afhandlingssupervisor vil naturligvis ikke have adgang. Valget mellem mulighed 1 og 2 er vanskelig her. Vi anbefaler dig at vælge følgende løsning:

Når du bruger en intranetkilde, vælger du altid Valgmulighed 2. Du behandler kilden som en almindelig internetkilde og optager kilden kort i teksten og udførligt i litteraturlisten. Yderligere bruger du en fodnote til at indikere at kilden stammer fra intranettet og kan være utilgængelig for læseren.

Eksempel – intranetkilde og APA

Du bruger et direktiv som ligger på Apples intranet

Kort henvisning i teksten

Ud fra direktivet (Apple, 2014)1 virker det til at de faste arbejdstider fra 9:00 til 18:00 er…

Udførlig henvisning i litteraturlisten

Apple. (2014, 18. September). Medarbejderdirektiv [Direktiv]. Lokaliseret på intranet.apple.dk/nyhedsopdatering/direktiv.pdf

Eksempel- Fodnote med en intranet kilde

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (25. november 2016). Intranet kildehenvisninger ifølge APA-standarden. Scribbr. Retrieved 10. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/uncategorized-da/intranet/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Kommenter nu

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.