Kildehenvisninger i teksten ifølge APA-standarden

Når du bruger en kilde skal du angive den i teksten. APA-standardens retningslinjer kræver at du altid angiver forfatter(e) og udgivelsens årstal.

De overordnede regler for kildehenvisninger i teksten

Det er vigtigt at huske at du skal angive alle typer af kilder på samme måde. Der er derfor ikke forskel på en bog eller en Facebook besked. Der er dog forskel på om du citerer, sammenfatter eller omskriver fra en kilde.

For de to senere angiver du altid forfatter og udgivelsens årstal. Hvis du citerer skal du også angive hvilke(n) side(r) citatet stammer fra.

Derfor:

  • Omskrivning/opsummering: Forfatter og udgivelsesår
  • Citat: Forfatter(e), udgivelsesår og sidenummer

Eksempler

Eksempel: Kildehenvisninger i teksten ved opsummering og omskrivning

Valgmulighed 1: Research by Scribbr shows that there is a great need for an APA Generator (Swaen, 2014).

Valgmulighed 2: Swaen (2014) writes that there is a great need…

Valgmulighed 3: In 2014, there was concern that Swaen forgot to think about…

Når du anvender Valgmulighed 1 skal du altid angive kildehenvisningen før du sætter sidste punktum i sætningen. Med andre ord skal sætningens sidste punktum altid stå efter kildehenvisningen – ikke før. Desuden skal du altid sætte komma og mellemrum mellem forfatter og årstal.

Eksempel: Kildehenvisning i teksten ved citat

Valgmulighed 1: This is also true from the business plan: “making an APA Generator is a lot of work but many students benefit from it” (Swaen, 2014, pp. 14-15).

Valgmulighed 2: Swaen (2014) states the following: “making an APA Generator is a lot of work but many students benefit from it” (pp. 14-15).

Valgmulighed 3: In 2014, Swaen wrote as follows: “making an APA Generator is a lot of work but many students benefit from it” (pp. 14-15).

Når du angiver et citat skal punktum stadig stå efter kildehenvisningen.

Flere forfattere

Er kilden du anvender skrevet af flere forfattere? Ved tre eller flere forfattere ændrer reglerne sig en smule.

Eksempel: 2 forfattere

Research by Scribbr shows that there is a great need  (Swaen & Driessen, 2014).

Swaen and Driessen (2014) write that there is a great need…

Eksempel: Henvisning til 3-5 forfattere i slutningen af teksten

Første henvisning: Research by Scribbr shows that there is a great need (Swaen, Driessen, & Van Laak, 2014).

Efterfølgende henvisninger: In addition, many students make use of it (Swaen et al., 2014).

Eksempel: Henvisning til 3-5 forfattere i løbende tekst

Første henvisning:  Swaen, Driessen, and Van Laak (2014) argue that much research about this phenomenon has been done.

Efterfølgende henvisninger: Swaen et al. (2014) notice the differences becoming greater.

Eksempel: Henvis til seks eller flere forfattere i slutningen af teksten

Første henvisning: The authors argue that the difference is becoming greater (Swaen et al., 2014).

Efterfølgende henvisninger: Despite these differences, the agreements remain influential (Swaen et al., 2014).

Eksempel: Henvis til seks eller flere forfattere i løbende tekst

Første henvisning: Swaen et al. (2014) see the differences becoming greater but they remain optimistic.

Efterfølgende henvisning: Swaen et al. (2014) remain not only optimistic, but they are also going full steam ahead.

Et komplet overblik over kildehenvisninger med flere forfattere

Antal forfattere Første henvisning i teksten (omskrivning eller opsummering) Efterfølgende henvisninger i teksten (omskrivning eller opsummering)* Første henvisning i teksten (citat) Efterfølgende henvisninger i teksten (citat)*
1 forfatter (Swaen, 2014) (Swaen, 2014) (Swaen, 2014, p. 4) (Swaen, 2014, p. 4)
2 forfattere (Swaen & Driessen, 2014) (Swaen & Driessen, 2014) (Swaen & Driessen, 2014, p. 4) (Swaen & Driessen, 2014, p. 4)
3, 4 eller 5 forfattere (Swaen, Driessen, & Van Laak, 2014) (Swaen et al., 2014) (Swaen, Driessen, & Van Laak, 2014, p. 4) (Swaen et al., 2014, p. 4)
6 eller flere forfattere (Swaen et al., 2014) (Swaen et al., 2014) (Swaen et al., 2014, p. 4) (Swaen et al., 2014, p. 4)

* ‘efterfølgende henvisninger i teksten’ betyder at hvis du anvender den samme kilde flere gange skal du angive kilden i kort format fra anden gang du anvender den. Se eksemplerne med 3, 4 eller 5 forfattere.

Ukendt forfatter og udgivelsesdato

Det kan ske at du ikke kan finde forfatter eller udgivelsesdato. Det er et hyppigt problem for internet kilder. Typisk kan du erstatte forfatter med titel, men det afhænger af kildens type.

Når en organisation er forfatter

Det er også udbredt at organisationer angives som forfatter af dokumenter. I dette tilfælde skal du angive organisationens navn som forfatter.

Regler for layout af citater ifølge APA-standarden

Udover at du altid skal angive sideantal for et citats kildehenvisning har APA-standardens retningslinjer også regler for et citats layout. Hovedreglen er at der skelnes mellem citater på færre og mere end 40 ord. Ved mere end 40 ord skal citatet stå i en selvstændig paragraf.

Ingen sideantal til citatet

Kilder fra internettet har ofte ingen sideantal. Hvis kilden indeholder paragrafantal kan du bruge paragrafantallet i stedet for sidetallet. Forkortelsen er ‘para.’.

Eksempel: Paragraf i stedet for sideantal

This is also true from the business plan: “making an APA Generator is a lot of work but many students benefit from it” (Swaen, 2014, para. 2).

Det er desuden også ofte tilfældet at internetkilder ikke angiver paragrafantal. Hvis teksten anvender overskrifter kan du bruge denne og tælle ned fra overskriften for at angive hvilken paragraf citatet stammer fra.

Example: Paragraf med overskrift i stedet for sideantal

This is also true from the business plan: “making an APA Generator is a lot of work but many students benefit from it” (Swaen, 2014, Conclusion, para. 2).

Hvis titlen er meget lang kan du også forkorte den i din henvisning

Kilde i en anden kilde

En kildehenvisning til en kilde angivet i en anden kilde kaldes en indirekte henvisning. APA-standardens retningslinjer påkræver at du inkluderer den indireke kildetekst ligesåvel som den egentlige kilde.

Placering af gentagne kildehenvisninger

Hvis du anvender samme kilde flere gange i en paragraf eller i et afsnit skal du henvise hver gang. Her kan du dog være kreativ. Det vigtigste er at gøre det synligt for læseren at informationen kommer fra en kilde.

Angiv kilder i litteraturlisten

Udover at henvise til kilderne i teksten kræver APA-standardens retningslinjer også at du inkluderer kilderne i litteraturlisten.

Brug APA Generatoren

Alle disse regler og undtagelser anvendes automatisk hvis du anvender vores gratis APA Generator

Start APA Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Kildehenvisninger i teksten ifølge APA-standarden. Scribbr. Retrieved 24. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/kildehenvisninger-i-teksten/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.