APA-standard eksempel: Patent

Når du henviser til et patent afviger retningslinjerne fra den normale APA-standard. En henvisning til et patent vha. APA-standarden består af fire dele: patentindehaverens navn, året hvori patentansøgningen er indgivet, det unikke patentnummer og navnet på patentmyndigheden.

Patent
APA-format PatentindehaverEfternavn, FørsteInitial. (År for patentudstedelse). Patent Nr.. Stat, By: Patentmyndighed
I litteraturlisten Fry, A. L. (1993). U.S. Patent No. 5,194,299. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
I teksten
  • Ifølge et patent på klæbefoliemateriale … (U.S. Patent No. 5,194,299, 1993).
  • En teknik som findes i Patent U.S. Patent No. 5,194,299 (1994) viser at … .
Patent
APA-format InventorLastName, FirstInitial. (YearOfPatentIssue). PatentIdentifier No.. State, city: PatentOfficeName
I litteraturlisten Fry, A. L. (1993). U.S. Patent No. 5,194,299. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
I teksten
  • According to a patent on adhesive sheet material … (U.S. Patent No. 5,194,299, 1993).
  • A technique in Patent U.S. Patent No. 5,194,299 (1994) shows that … .

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Patent. Scribbr. Retrieved 22. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/patent/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.