APA-standard eksempel: Forelæsningsslides og materiale

APA-standardens retningslinjer for PowerPoint-slides og undervisningsmateriale afhænger af tilgængeligheden af disse. Kan læseren tilgå det materiale, som henvises til?

Materiale findes kun på intranet (Learn, KUnet o.l.)

Når slides indgår på en digital studiedatabase kan du stort set behandle dem som en intranet kilde. I dette tilfælde skal du blot tilføje en fodnote hvori du gør det klart at kilden udelukkende er tilgængelig via studiedatabasen.

Når forelæsningsmateriale ikke er offentligt tilgængeligt
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på dokumentet [Type dokument]. Lokaliseret på http://Webside
I litteraturlisten Løgstrup, K.E. (2015, August 4). Introduktion til etik [Slides]. Lokaliseret på https://intranet.ku.dk/etik/uge1/undervisningsgang1
I teksten
  • I forelæsningsmaterialet blev det foreslået at … (Løgstrup, 2015)1.
  • Løgstrup (2015)1 skriver at… .
I fodnote 1 Kilde lokaliseret på KUnet (ikke offentligt tilgængelig).
Lecture slides (not publicly accessible)
APA-format AuthorLastname, FirstInitials. (Year, month day). Title of the document [Type document]. Retrieved from http://Website
In reference list Ribbers, P. (2015, August 4). Introduction in ethics [Slides]. Retrieved from http://public-sheets.uvt.com/ethics/week1/class1
I teksten
  • Research suggests … (Ribbers, 2015)1.
  • Ribbers (2015)1 found that… .
I fodnote 1 Source derived from Blackboard Uvt (not publicly available).

Når forelæsningsmateriale er offentligt tilgængeligt

Hvis kilden er offentligt tilgængelig er kildehenvisningen ifølge APA-standarden ens med en normal internetkilde.

Offentligt tilgængeligt forelæsningsmateriale
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på dokument [Type dokument]. Lokaliseret på http://Webside
In reference list Løgstrup, K.E. (2015, August 4). Introduktion til etik [Slides]. Lokaliseret på https://intranet.ku.dk/etik/uge1/undervisningsgang1
I teksten
  • I forelæsningsmaterialet blev det foreslået at … (Ribbers, 2015).
  • Løgstrup (2015) skriver at… .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
Lecture slides (publicly accessible)
APA-format AuthorLastname, FirstInitials. (Year, month day). Title of the document [Type document]. Retrieved from http://Website
I litteraturlisten Ribbers, P. (2015, August 4). Introduction in ethics [Slides]. Retrieved from http://public-sheets.uvt.com/ethics/week1/class1
I teksten
  • Research suggests … (Ribbers, 2015).
  • Ribbers (2015) found that … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (30. november 2016). APA-standard eksempel: Forelæsningsslides og materiale. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/forelaesningsslides-og-materiale/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.