APA-standard eksempel: Reklamer fra TV/Radio

Den måde du henviser til en reklame fra radio og tv ifølge APA-standarden er anderledes, end måden hvorpå du henviser til et radio og tv-program.

 Reklame fra Radio/TV
APA-format EfternavnForfatter, FørsteInitial (writer). Og/eller EfternavnInstruktør, FørsteInitial (instruktør). Og/eller NavnPåOrganisation. (Dato for udsendelse af reklame). Titel på reklamen [TV eller radio reklame]. By, Stat/Land: TV-station eller radiostation. Valg: Lokaliseret på http://Webadresse
I litteraturlisten Scott, J. (instruktør). (2014). Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial [TV reklame]. St. Louis, MO: Fox. Lokaliseret på https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4
I teksten
  • I TV reklamen ‘Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial’ … (Scott, 2014).
  • Scott (2006) står bag TV reklamen ‘Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial’ som … .
 Commercial Radio/TV
APA-format LastNameWriter, FirstInitial (writer). And/or LastNameDirector, FirstInitial (director). And/or NameCompany. (DateCommercialAired). TitleCommercial [Television or radio commercial]. City, State/Country: Television Network or Radio Station. Optional: Retrieved From http://WebAdress
I litteraturlisten Scott, J. (director). (2014). Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial [Television Commercial]. St. Louis, MO: Fox. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4
I teksten
  • According to the Television commercial  ‘Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial’ … (Scott, 2014).
  • Scott (2006) suggested in the TV commercial ‘Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial’ that … .

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Reklamer fra TV/Radio. Scribbr. Retrieved 11. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/reklamer-tv-radio/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.