APA-standard eksempel: Interview

Når du henviser til et interview skal du ifølge APA-standarden tage følgende spørgsmål til overvejelse: Er interviewet del af bilagene? Hvis det er tilfældet kan du henvise til bilagene. Her kan APA-standarden ikke appliceres fordi bilag ikke indgår i litteraturlisten. Hvis interviewet ikke findes i bilagene kan du bruge APA-standardens retningslinjer for ‘personlig kommunikation’.

De to muligheder :

Interviewet er del af bilagene

Når du henviser til et interview, henviser du til det bilag hvori interviewet kan findes.

Example: Referring to an interview in the appendix

Ifølge interviewrespondent X (Bilag 1) er … .

I et interview med interviewrespondent x blev det tydeligt … (Bilag 1).

Interviewet er ikke del af bilagene

Ved at bruge ‘personlig kommunikation’ kan du gøre det klart at dine dokumenter (interviews) ikke er tilgængelige til tredjepart. Det gælder også hvis du ikke har transskriberet interviewet. Da skal du stadig tilføje ‘personlig kommunikation’ i kildehenvisningen.

Personlig kommunikation
APA-format Angiv ikke i litteraturlisten
I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten
I teksten
  • I en samtale med den dagligt ansvarlige … (P. Larsen, personlig kommunikation, 3. Marts, 2015).
  • P. Larsen (personlig kommunikation, 3. Marts, 2015) foreslog at problemet kunne løses ved … .
Personal communication
APA-format Angiv ikke i litteraturlisten
I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten
I teksten
  • In a conversation with the floor manager … (P. Bankers, personal communication, March 3, 2015).
  • P. Bankers (personal communication, March 3, 2015) suggested that the problem could be solved by … .

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (30. november 2016). APA-standard eksempel: Interview. Scribbr. Retrieved 9. april 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/interview/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.