APA-standard eksempel: Rapport

Videnskabelig forskning udgives i videnskabelige journaler. Hvis forskningen er foretaget af en organisation eller af regeringsorganer vil den blive udgivet i en rapport. Her indeholder APA-standarden specifikke regler for kildehenvisning.

 Rapport
APA-format NavnOrganisation or ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (PubliceringsÅr). Titel på rapport. Lokaliseret på http://Webadresse
I litteraturlisten Danmarks Nationalbank. (2016). Aktuelle Økonomiske og Monetære tendenser. Lokaliseret på http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2016/03/Kvartalsoversigt_1_kvartal_2016.pdf
 I teksten
  • En rapport udgivet d. 16 marts peger på at … (Danmarks Nationalbank, 2016).
  • I en rapport udgivet d. 16 marts af Danmarks Nationalbank (2016) lægges vægt på … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
 Report
APA-format NameOrganization or AuthorLastName, FirstInitial. (YearofPublication). Title Rapport. Retrieved from http://WebAddress
I litteraturlisten Royal Bank of Scotland. (2015). Annual Report and Accounts 2014. Retrieved from http://investors.rbs.com/~/media/Files/R/RBS-IR/2014-reports/annual-report-2014.pdf
 I teksten
  • Recent research suggests that … (Royal Bank of Scotland, 2015).
  • In a recent study Royal Bank of Scotland (2015) found that … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (30. november 2016). APA-standard eksempel: Rapport. Scribbr. Retrieved 9. april 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/rapport/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.