APA-standard eksempel: Studenterafhandling

Du kan bruge andre studerendes opgaver som kilder i din egen opgave. Vær dog opmærksom på at disse ofte indeholder fejl og ikke altid er pålidelige. Derfor bør du ikke lade din opgave tage udgangspunkt i en andens opgave i for høj grad. Ifølge APA-standarden er du også nødt til at tilføje til din henvisning at det er en opgave skrevet af en anden studerende.

  Anden studerendes afhandling
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelPåAfhandling(Afhandling eller kandidatspeciale). Lokaliseret på http://Webadresse
I litteraturlisten Larsen, N. (2015). Årsager og vilkår i det Europæiske valutafællesskab (kandidatspeciale). Lokaliseret på http://dias.kb.dk/?&_=1480588180826&locale=da
I teksten
  • Ifølge tidligere undersøgelser i et kandidatspeciale … (Larsen, 2015).
  • Larsen (2015) skriver i sit kandidatspeciale at … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
  Thesis of another student
APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleThesisOrDissertation (Dissertation or master’s thesis). Retrieved from http://WebAddress
I litteraturlisten Huijg, N. (2015). The determinants of the Dutch demand for military spending (master’s thesis). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/30207
I teksten
  • According to earlier research in a master’s thesis … (Huijg, 2015).
  • Huijg (2015) states in his master’s thesis that … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Studenterafhandling. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/studenterafhandling/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.