APA-standard eksempel: Konferenceudgivelse

Efter konferencer, kongresser, symposier og møder udgives ofte følgeudgivelser med inblik i begivenhedernes omdrejningspunkt og resultater. De udgives ofte i bundter, i en bog eller i tidsskrifter. APA-standardens retningslinjer bestemmer hvorledes du skal henvise ved følgeudgivelser og konferenceudgivelser.

 Kapitel eller følgeudgivelse i en bog
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelKonferenceudgivelse. I . Redaktør1Efternavne & Redaktør2Initial. Redaktør2Efternavn. (Udg.), Titel på følgeudgivelse(s. Første sideSidste side). By, Stat/Land: Navn på Udgiver. (istedet for udgiver kan du også bruge URL eller doi)
I litteraturlisten Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. I J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Red.), Oplægsnoter i Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Tyskland: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9
I teksten
  • Forskning foreslår at … (Katz, Gabayan & Aghajan, 2007).
  • Katz, Gabayan en Aghajan (2007) foreslår at … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
 Chapter of proceedings in a book
APA-format AuthorLastname, FirstInitial. (Year). TitleConferencePaper. In Editor1Initial. Editor1LastName & Editor2Initial. Editor2Lastname. (Ed.), TitleProceedings (pp. FirstpageLastpage). City, State/Country: NamePublisher. (instead of the publisher you can also use the URL or doi)
I litteraturlisten Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Red.), Lecture notes in Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9
I teksten
  • Research suggests that … (Katz, Gabayan & Aghajan, 2007).
  • Katz, Gabayan and Aghajan (2007) found that … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
 Online følgeudgivelse/konferenceudgivelse
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelKonferenceudgivelse. TitelFølgeudgivelse, volumen, FørsteSide-SidsteSide. doi:DoiNummer (i stedet for doi, kan du også bruge URl: “Lokaliseret på http://Website”)
I litteraturlisten Tattersall, I. (2009). Human origins: Out of Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 16018-16021. doi:10.1073/pnas.0903207106
In the text
  • En udgivelse fra National Academy of Sciences of the United States of America peger på at … (Tattersall, 2009).
  • I sin forskning peger Tattersall (2009) på at … .
  Paper from online proceeding
APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleConferencePaper. TitleProceedings, volume, Firstpage-LastPage. doi:DoiNumber (instead of using the doi, you can also use the URl: “Retrieved from http://Website”)
I litteraturlisten Tattersall, I. (2009). Human origins: Out of Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 16018-16021. doi:10.1073/pnas.0903207106
I teksten
  • The paper from the National Academy of Sciences of the United States of America suggests that … (Tattersall, 2009).
  • In his research Tattersall (2009) found that … .

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Konferenceudgivelse. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/konferenceudgivelse/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.