Overskrifter og lister ifølge APA-standarden

I tillæg til retningslinjer for henvisninger og referencer har APA-standarden også regler for formattering af dokumenter. Disser indeholder fem niveauer for overskrifter samt specifikke krav til lister.

Overskriftstypografier

En afhandling er typisk inddelt i kapitler (niveau 1), som så er yderligere inddelt i afsnit (niveau 2) og underafsnit (niveau 3 til 5). Den korrekte overskriftstypografi bør benyttes for hvert af disse niveauer i følgende rækkefølge:

Niveau Design
1 Centreret, fed, stort begyndelsesbogstav (første ord)
2 Venstrestillet, fed, stort begyndelsesbogstav (første ord)
3    Indrykket, fed. stort begyndelsesbogstav (første ord), afsluttende punktum. Selve afsnittet/teksten begynder umiddelbart efter punktummet.
4    Indrykket, fed, kursiv, stort begyndelsesbogstav (første ord), afsluttende punktum. Selve afsnittet/teksten begynder umiddelbart efter punktummet.
5    Indrykket, kursiv, stort begyndelsesbogstav (første ord), afsluttende punktum. Selve afsnittet/teksten begynder umiddelbart efter punktummet.

Overskrifterne i din afhandling vil se således ud:

Anvendt metodologi (Niveau 1)

Studiets deltagere (Niveau 2)

Børn og teenagere. Afsnittet/teksten begynder her (Niveau 3)

Voksne. Body text starts here (Niveau 3)

Resultater (Niveau 1)

Genkendelse af følelser (Niveau 2)

Eksperiment 1. Afsnittet/teksten begynder her (Niveau 3)

Børn uden autisme. Afsnittet/teksten begynder her (Niveau 4)

Børn med autisme. Afsnittet/teksten begynder her (Niveau 4)

Asperger. Afsnittet/teksten begynder her (Niveau 5)

PDD NOS. Afsnittet/teksten begynder her (Niveau 5)

Eksperiment 2. Afsnittet/teksten begynder her (Niveau 3)

Genkendelse af kropssprog (Niveau 2)

Når du bruger MS Words typografier kan du bestemme ”niveauet” for hver af dine overskrifter, som gør det nemt efterfølgende at oprette en indholdsfortegnelse.

Lister

APA tillader forfattere at benytte punktopstilling til at organisere information og præsentere idéer i selve teksten i deres dokument. Sommetider kan det være nødvendgt at nummere en liste, for eksempel når et bestemt hierarki eller en rækkefølge skal fremføres. Følgende er et eksempel på en nummeret liste.

Hver workshop forløb på samme måde:

 1. Velkomst af moderatoren
 2. Introduktion til emnet
 3. Diskussion i små grupper
 4. Små grupper præsenterer til den større gruppe
 5. Opsamling

I andre tilfælde kan du blot bruge punktopstillinger. Følgende er et eksempel på punktopstilling.

Deltagerne identificere flere måder hvorpå deltagelsen kunne forøges, blandt andet:

 • Oprettelse af en hjemmeside til promovering af eventet;
 • Identifikation af nye kommercielle partnere;
 • Udgivelse af pressemeddelelse via lokale medier; og
 • Omdeling af flyers på cafeer og restauranter i området.

Det er også i orden at indsætte henvisninger i punktopstillinger, som vist herunder

Flere studier viser at udvikling af en app har mange fordele, inklusiv:

 • Mulighed for at bruge ny teknologi til at tiltrække nye, unge kunder(Yang, 2006);
 • Tilbagevendende reklameindsatser kan mindskes (Jabbar, Smith, Le Breton, & Shah, 1999); og
 • Det er mere sandsynligt at kunder oftere tilgår deres brugere (Tomassi et al., 2002; Rodriguez, 2005).

Hvis du indsætter en liste som del af en løbende tekst, kan du benytte små bogstaver (minuskler) For eksempel:

Formålene med studiet var at identificere a) i hvilket omfang kroatiske forbrugere køber økologiske æbler, b) hvilke faktorer der påvirker køb af økologiske æbler, og c) hvad kroatiske bønder kan gøre for at forøge deres salg indenrigs.

Formattering af referenceliste

Når du udarbejder en referencecliste, er det vigtigt at tage de specifikke krav til hver enkelt kildetype i betragtning. Listen bør udarbejdes alfabetisk efter forfatternavn.

Mere information om opsætning af litteraturlisten

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. april 2021). Overskrifter og lister ifølge APA-standarden. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/overskrifter-og-lister/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.