APA-standard eksempel: Personlig kommunikation

APA-standarden indeholder specifikke retningslinjer for personlig kommunikation. Det dækker f.eks. over e-mails, breve, telefonopkald, personlige samtaler, spørgeskemaer etc. En kilde der tæller som personlig kommunikation angives ikke i litteraturlisten fordi læseren ikke kan tjekke den.

Det betyder at du kan henvise til personlig kommunikation i teksten men ikke i litteraturlisten. I stedet kan det være en god ide at tilføje interviews, navne på respondenter eller e-mails med central anvendelse i dine bilag.

Personlig kommunikation
APA-format Angiv ikke i litteraturlisten
I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten
I teksten
  • I en samtale med den daglige leder … (P. Sørensen, personlog kommunikation, 3. Marts, 2016).
  • P. Sørensen (personlig kommunikation, 3. Marts, 2016) foreslog at problemet kan løses ved … .
Personal communication
APA-format Angiv ikke i litteraturlisten
I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten
I teksten
  • In a conversation with the floor manager … (P. Bankers, personal communication, March 3, 2015).
  • P. Bankers (personal communication, March 3, 2015) suggested that the problem could be solved by … .

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (30. november 2016). APA-standard eksempel: Personlig kommunikation. Scribbr. Retrieved 10. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/personlig-kommunikation/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.