APA-standard eksempel: Bog

Når du henviser til en bog i dit speciale eller anden akademisk opgave angiver APA-standarden følgende format:

 Bog
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Bogtitel (Udg.). By, Stat/Land: Udgiver.
I litteraturlisten Porter, M.E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1st  ed.). New York, NY: Free Press.
I teksten
  • Forskning peger på at … (Porter, 1998).
  • I hans arbejde foreslår Porter (1998) at … .
Book
APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook (edition). City, State/Country: Publisher.
I litteraturlisten Porter, M.E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1st  ed.). New York, NY: Free Press.
I teksten
  • Research suggests that … (Porter, 1998).
  • In a study Porter (1998) found that … .
Åben APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (6. maj 2020). APA-standard eksempel: Bog. Scribbr. Retrieved 9. april 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/bog/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.