APA-standard eksempel: Presseudgivelse

Ifølge APA-standarden kan du behandle en presseudgivelse på samme måde som en normal internetkilde. Efter titlen bør du tilføje “presseudgivelse” i en firkantet parentes.

Presseudgivelse (online)
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. Eller Navn på organisation. (År, dag. måned). Titel på presseudgivelse [Presseudgivelse]. Lokaliseret på: http://Webadresse
I litteraturlisten The President’s Office. (2015, August 5). Vice President arrives in Egypt on official trip [Press release]. Lokaliseret på http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=11&dcid=15744
I teksten
  • I 2015 besøgte præsident Ahmed Adeeb Abdul Ghafoor Egypten for at (The President’s Office, 2015).
  • The President’s Office (2015) offentliggjorde en presseudgivelse for at … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
Press release (online)
APA-format AuthorLastName, FirstInitial. Or NameOrganization. (Year, Month day). TitlePressRelease [Press release]. Retrieved from: http://WebAddress
I litteraturlisten The President’s Office. (2015, August 5). Vice President arrives in Egypt on official trip [Press release]. Retrieved from http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=11&dcid=15744
I teksten
  • In 2015 President Ahmed Adeeb Abdul Ghafoor visited Egypt for x and y (The President’s Office, 2015).
  • The President’s Office (2015) published a press release to … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Presseudgivelse. Scribbr. Retrieved 22. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/presseudgivelse/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.