APA-standard eksempel: Journal

Videnskabelig forskning udgives i videnskabelige journaler. Når du skriver en akademisk opgave vil du hovedsageligt bruge disse artikler. Husk at tjekke om journalens kvalitet er god nok til at blive anvendt i din opgave.

Når du citerer eller parafraserer fra en journal skal du altid angive en kildehenvisning. Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan det gøres ved brug af APA-standardens retningslinjer.

 Journal
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial., & ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Artikeltitel. Titel på journal, Volumen(Oplag), Sideantal. doi:nummer
I litteraturlisten Andreff, W., & Staudohar, P. D. (2000). The evolving European model of professional sports finance. Journal of Sports Economics, 1(3), 257-276. doi:10.1177/152700250000100304
 I teksten
  • Ny forskning viser at … (Andreff & Staudohar, 2000).
  • I et nyt studie viser Andreff and Staudohar (2000) at … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
 Journal
APA-format AuthorLastName, FirstInitial., & Author LastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Title of Journal, Volume(Issue), Page Number(s). doi:number
I litteraturlisten Andreff, W., & Staudohar, P. D. (2000). The evolving European model of professional sports finance. Journal of Sports Economics, 1(3), 257-276. doi:10.1177/152700250000100304
 I teksten
  • Recent research suggests that … (Andreff & Staudohar, 2000).
  • In a recent study Andreff and Staudohar (2000) found that … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (30. november 2016). APA-standard eksempel: Journal. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/journal/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.