Overordnede regler i APA-standarden

Ifølge APA-standarden skal du citere hver kilde i både teksten og i litteraturlisten – men det foregår på vidt forskellige måder.

Hvorfor citere kilder?

Det er en vigtig del af det videnskabelige arbejde at du angiver de kilder du anvender i dit bachelorprojekt og speciale, så læsere kan identificere og se dem. En del af dette består selvfølgelig i retmæssig brug af intellektuel materiale under ophavsret, og en anden i, at du skal undgå plagiering.

Hovedregel for APA-standarden

Hver gang du bruger information fra en kilde bør du både angive den direkte i den relevante sætning eller paragraf, og inkludere den i litteraturlisten (som også kaldes referencelisten og kildelisten).

Litteraturlisten findes typisk i slutningen af dit bachelorprojekt eller speciale inden eventuelle bilag.

Kort sagt

Angiv kilder direkte i teksten og angiv kilder i litteraturlisten

Eksempler

Neden for har vi angivet et par eksempler så du kan se hvordan ovenstående ser ud i teksten (kilderne i teksten er markeret med gult).

Henvisning i teksten – Metode 1

Attitude er en af de mest centrale begreber i studiet af forbrugeradfærd. Attitude kan bedst beskrive som en tillært måde at reagere positivt eller negativt på bestemte genstande, tanker og adfærd(Fishbein & Ajzen, 1975).

Henvisning i teksten – Metode 2

Fishbein and Ajzen (1975) konkluderede, at attitude bedst kan beskrives som en tillært måde at reagere positivt eller negativt på bestemte genstande, tanker og adfærd.

Henvisning i teksten – Metode 3

Fishbein and Ajzen konkluderede i 1975at attitude bedst kan beskrives som en tillært måde at reagere positivt eller negativt på bestemte genstande, tanker og adfærd.

Kilder i litteraturlisten

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison Wesley.

Notationsregler

Hovedreglen går altid igen: angiv hver kilde du anvender direkte i teksten og inkluder den i litteraturlisten.

Dog er reglerne forskellige for hver type kilde du bruger. Eksempelvis skal bogtitler angives i kursiv, som vist i eksemplet ovenfor. Reglerne for hvordan du skal angive forskellige kilder kaldes samlet set for en referencestandard.

Undtagelser til hovedreglen

For at gøre tingene endnu mere interessante indeholder APA-standarden mange undtagelser. For eksempel behøver du ikke angive en kilde i litteraturlisten hvis læseren ikke selv er i stand til at slå den op (det kan eksempelvis være en privat Facebook side som læseren ikke har adgang til).

Plagiat

Hvis du ikke angiver kilder korrekt begår du plagiat. Det er et stort problem og kan have seriøse konsekvenser, så gør alt hvad du kan for at undgå plagiat.

Lær mere om referencestandarder i APA-standarden

Nu hvor du har et overblik over APA-standarden er det vigtigt at du forstår hvordan du håndterer hver type kilde. Se vores andre artikler for mere information om APA-standarden

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Overordnede regler i APA-standarden. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/overordnede-regler/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.