APA-standard eksempel: Trykt artikel

Nyhedsartikler kan udgives online såvel som offline (i tryk). Ifølge APA-standarden angives en internetartikel på samme måde som en normal internet kilde. For at angive en trykt artikel har APA-standarden specifikke regler.

Trykt nyhedsartikel
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (Publiceringsår, Dag. Måned). Artikeltitel. Tidsskriftets navn, s. sidetal.
I litteraturlisten Ellegaard, J. N. (1969, 21. Juli ). Da mennesket betrådte månen. Astronauternes første skridt. Politiken, s. 1-5.
I teksten
  • Ifølge nyhedsartiklen ‘Da mennesket betrådte månen’ … (Ellegaard, 1969).
  • Ellegaard (2015) foreslog i nyhedsartiklen ‘Da mennesket betrådte månen’ at … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
Newspaper article (offline)
APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (YearOfPublication, Month Day). TitleArticle. NameNewspaper, p. pagenumber.
I litteraturlisten Wilford, J. N. (1969, July 21). Men walk on moon. Astronauts land on plain; collect rocks, plant flag. The New York Times, p. A1.
I teksten
  • According to  news article ‘Men walk on moon’ … (Wilford, 1969).
  • Wilford (2015) suggested in the news article ‘Men walk on moon’ that … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (30. november 2016). APA-standard eksempel: Trykt artikel. Scribbr. Retrieved 19. februar 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/trykt-artikel/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.