APA-standard eksempel: Software

Ifølge APA-standarden behøver du ikke angive “standard software” såsom Microsoft Word, Java, Adobe Photoshop eller SPSS i din litteraturliste.

Hvis du bruger speciel software skal du angive dette vha. korrekte APA-standard retningslinjer.

Når en individuel person har rettighederne til softwaren skal vedkommendes navn angives som forfatter. Ellers skal softwaren behandles som et uskrevet dokument. I dette tilfælde kan du bruge softwarens titel i stedet for forfatternavn. Hvis softwaren er tilgængelig online bør du bruge URL’en i stedet for udgiverens navn og lokation.

Software med forfatter

 Software med forfatter
APA-format Indehaver af rettigheder. (År). Titel på Software (Versionnummer[Software]. Lokaliseret på http://Webadresse
I litteraturlisten JetBrains s.r.o. (2015). JetBrains PhpStorm (8.0.3) [Software]. Lokaliseret på https://www.jetbrains.com/phpstorm/
I teksten
  • Ifølge softwaren ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ er … (JetBrains s.r.o., 2015).
  • JetBrains s.r.o. (2015) foreslår i deres software ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ at … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
 Software with author
APA-format RightsholderName. (Year). TitleSoftware (VersionNumber[Software]. Retrieved from http://WebAdress
I litteraturlisten JetBrains s.r.o. (2015). JetBrains PhpStorm (8.0.3) [Software]. Retrieved from https://www.jetbrains.com/phpstorm/
I teksten
  • According to the software ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ … (JetBrains s.r.o., 2015).
  • JetBrains s.r.o. (2015) suggested in the Software ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ that … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Software uden forfatter

 Software uden forfatter
APA-format Titel på Software (Versionnummer) [Software]. (År). Lokaliseret på http://Webadresse
I litteraturlisten Super software (8.0.3) [Software] (2015). Lokaliseret på https://www.jetbrains.com/phpstorm/
I teksten
  • Ifølge softwaren ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ er … (Super software, 2015).
  • JetBrains s.r.o. (2015) foreslår i deres software ‘Super software (8.0.3)’ at … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
 Software without author
APA-format TitleSoftware (VersionNumber) [Software]. (Year). Retrieved from http://WebAdress
I litteraturlisten Super software (8.0.3) [Software] (2015). Retrieved from https://www.jetbrains.com/phpstorm/
I teksten
  • According to the software ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ … (Super software, 2015).
  • JetBrains s.r.o. (2015) suggested in the software ‘Super software (8.0.3)’ that … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Software. Scribbr. Retrieved 11. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/uncategorized-da/software/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Kommenter nu

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.