Tal i akademisk engelsk: ord eller talord?

Hvilke regler gælder for om du bør skrive ‘seven’ eller ‘7’ i dit engelsksprogede bachelorprojekt eller speciale? Selv erfarne forfattere kan finde det besværligt at beslutte sig for hvordan man håndterer tal i en afhandling. Selvom det burde være besværligt nok at skrive på engelsk bør du også være opmærksom på at der i de forskellige engelske stilistikker er forskelle.


Denne artikel tilbyder tips som kan hjælpe dig med at håndtere dette problem i dit eget arbejde med akademisk engelsk. Disse tips er baseret på APA retningslinjerne for tal.

De overordnede regler

Tal kan skrives ud i talord (f.eks. ‘one hundred’) eller i deres numeriske udtryk (f.eks. 100). En overordnet regel er at bruge talord for tal fra ‘zero’ til ‘nine’, og derfra tal fra 10 og opefter. Det gælder for både mængdetal (f.eks. ‘Two’, 11) og ordenstal (f.eks. second, 11th). Der er dog undtagelser:

 • Brug tal for tal fra ‘zero’ til ‘nine’ som efterfølges af præcise måleenheder, eller når de står sammen med et tal som er ≥ 10.
  Eksempler:

  The samples measured 7 cm in diameter. (“cm” is a unit of measurement)

  However, only 3 of the 12 were usable. (“3” is being grouped with “12”)

  But: These three samples were subjected to further testing.

 • Brug talord for ethvert tal som anvendes til at begynde en sætning, med undtagelse af årstal.
  Eksempler:

  Seventy-two thousand ink cartridges are sold every day.

  Nineteenth-century novels often feature complicated plot lines.

  But: 2008 saw record olive crops throughout the Mediterranean.

 • Brug ord for almene brøker og sætudtryk.
  Eksempler:

  According to the survey, one half of the employees are dissatisfied.

  Understanding the Five Pillars of Islam is a critical first step.

  The Fourth of July is traditionally marked by a firework display.

Hvordan skriver man procenter?

Med procenter bruges typisk tal og % (ikke “percent”).

Example:

According to the report, 45% of the workforce is employed in the service sector. Only 6% currently work in agriculture.

Den overordnede undtagelse består i hvis du bruger procenter til at indlede en sætning. I dette tilfælde skal du bruge ord til at udtrykke procenter.

Example:

Thirteen percent of the patients reported that their symptoms improved after taking the experimental drug.

Rapportering af resultater som inkluderer tal

Hvis din afhandling indeholder kvantitativ forskning har du sandsynligvis data du vil rapportere. Statistikker, matematiske funktioner, rater og procenter skal alle skrives ved hjælp af tal. Dette er tilfældet uanset om de inkluderes i en tabel eller i den egentlige tekst. Hold de følgende retningslinjer for øje:

 • Rapporter de fleste statistikker med to decimal pladser (såsom M = 5.44).
 • Rapporter statistikker som aldrig kan overgå 1.0 til tre decimal pladser (såsom p < .001).
 • Rapporter procenter and frihedsgrader som hele tal (såsom 73%).
 • Sæt værdier som ikke er græske bogstaver i kursiv (såsom M, SD, p, and F).
 • Inkluder mellemrum før og efter =, >, and <.
Eksempler:

The average IQ of the participants was relatively high (M = 137.33, SD = 4.54).

The results of the second test were statistically significant, t(12) = 4.11, p < .05.

Tal som medfølges af målinger

Skriv tal hvis et tal står umiddelbart før en måleenhed.

Eksempler:

Each patient received a 5-mg dosage of the experimental drug.

The tallest participant was 2.03 m.

Brug også tal for præcise aldre, tider, datoer, scorer, point på en skala og mængder af penge.

Eksempler:

The final score of Ghana 2, Brazil 1 did not represent a decisive victory.

Children under 8 years receive a $50 discount.

But: Most girls start reading when they are about five years old. (“about” makes the number imprecise)

Hvordan skriver man lange tal?

Længere tal følger specifikke regler:

 • Brug et punktum til at indikere et decimalpunkt.
 • Fra 1,000, brug kommaer til at separere for hver trejde ciffer.
 • Fra en million, brug en kombination af tal og talord.
  Eksempler:

  The region has an average of 43.75 doctors for every 10,000 people.

  Some predict that the number of users will reach 2 billion by 2020.

Det er ikke altid tydeligt hvordan man er konsekvent

En af de overhængende årsager til at det er besværligt at skrive tal er at konsekvent brug af reglerne kan føre til en tekst som faktisk virker inkonsekvent. Overvej de følgende paragraffer:

Eksempler:

At about the age of seven, the girl’s height was 1.47 m. This placed her in the fifth percentile, although her weight placed her in the top 7% of her class. By the time she was 9 years old, she was taller than half of the boys in her year. Five years later, she was still ranked 15th.

Thirteen thousand viewers watched the performance of Shakespeare’s Twelfth Night from the park, while another 2,000 watched from the surrounding buildings and 1.2 million watched it on television. As 1 out of every 11 residents saw at least part of the play, this one event can definitely be considered a success.

Disse paragraffer kan se akavede ud fordi der er anvendt så mange forskellige talformater, men lad dig ikke snyde – de ovenstående retningslinjer er anvendt.
Hvis det ikke er påkrævet at du følger en bestemt stilistik (såsom APA), kan du være fleksibel med at modificiere retningslinjerne præsenteret i denne artikel. Vær dog sikker på at du bruger de modifikationer du anvender i hele dit dokument.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Tal i akademisk engelsk: ord eller talord?. Scribbr. Retrieved 11. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/tal-akademisk-engelsk-ord-eller-talord/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.