APA-standarden er den referencestandard som oftest anvendes af studerende. På nogle universiteter kræves det endog at de studerende anvender reglerne for APA-standarden.

Som studerende er det en del af din læringsproces at du lærer at citere perfekt.


Overordnede regler for henvisning ifølge APA standard eller APA Generator

APA Guiden

APA-standarden, også refereret til som APA-stilen, stammer oprindeligt fra American Psychological Association (APA). Som referencestandard er den tiltænkt samfundsvidenskaberne og humaniora. Den officielle manual til APA-standarden er enormt ekstensiv og kan derfor være besværlig at bruge. Ofte er spørgsmålene du søger svar på om lige præcis “dén” slags kilde nær umulige at finde svar på i guiden.

Flere universiteter har skrevet deres egen opsummering af hvordan du bør bruge APA retningslinjerne. Disse kan være brugbare, men er ofte skrevet på en ureglementeret måde, utidssvarende, eller de byder ikke på svar på dit spørgsmål.

Desuden har vi bemærket at langt størstedelen af disse guides ikke er klar over forskelle i APA-standarden på dansk og engelsk.

APA-standarden og din afhandlings struktur

Mange studerende er ikke klar over at APA-standarden ikke blot indeholder standardiserede retningslinjer til referencer i teksten og litteraturlisten, men også til layout af litteraturlisten, brugen af forkortelser og hvordan du bør anvende overskrifter og opsummeringer.

Scribbr og APA

Hos Scribbr kan du ved at følge tre trin blive en sand mester i APA-standardens retningslinjer, undgå fejltagelser i din kildehåndtering og derved undgå plagiat.

Trin 1: Læs, lær og opdag APA ved hjælp af vores artikler og eksempler.

Trin 2: Brug vores gratis Scribbr APA Generator. På den måde kan du let generere dine referencer direkte efter APA-standarden og se hvordan du bør angive referencen i din tekst og litteraturliste.

Trin 3: Brug vores Plagiatkontrol som er lavet i samarbejde med Ephorus. På den måde kan du sikre at din afhandling ikke indeholder plagiering.

Er denne artikel nyttig?