Lav en litteraturliste ifølge APA-standarden

Du bør inkludere alle kilder du bruger i dit bachelorprojekt, speciale eller anden opgave i litteraturlisten. Litteraturlisten kaldes også kildelisten eller referencelisten, og skal placeres i slutningen af din afhandling før eventuelle bilag.

APA-standarden angiver specifikke regler for hvordan du bør angive kilder og også for hvordan din litteraturliste bør se ud.

Basale regler for en APA litteraturliste

Litteraturlisten må kun indeholde de kilder du rent faktisk har brugt i dit bachelorprojekt, speciale eller opgave. Angiv kun en kilde i litteraturlisten en enkelt gang selvom du bruger kilden flere gange i teksten.

Layoutet følger de faste regler for APA-standarden. Forskellige typer kilder kræver forskellig layout.

Eksempel bog
APA-format Forfatterens efternavn, Første initial. (År). Bogtitel (Edition). By, Land/Stat: Udgiver.
I litteraturlisten Ibrahimovic, Z., Lagercrantz, D., & Urbom, R. (2012). I Am Zlatan Ibrahimovic. New York, NY: Penguin Books.
Eksempel journal article
APA-format Forfatterens efternavn, Første initial. & Forfatterens efternavn, Første initial. (År). Titel på artikel. Journal titel, Volumen nr.(Oplag nr.), Sidetal. doi:Nummer
I litteraturlisten Messi, L., & Alves, D. (2014). To score is an art. Journal of Soccer, 3(2), 24-28.
Eksempel artikel på Internettet
APA-format Forfatterens efternavn, Første initial. (År, dag måned). Titel på artikel [Type af internetkilde hvis muligt]. Lokaliseret den, dag måned, År, fra http://URL
I litteraturlisten Ogden, M. (2014, 23. Oktober). Bayern Munich winger Arjen Robben says Jose Mourinho and Louis van Gaal honed his mind and body. Lokaliseret den 31. Juli, 2015, fra http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/bayern-munich/11183705/Bayern-Munich-winger-Arjen-Robben-says-Jose-Mourinho-and-Louis-van-Gaal-honed-his-mind-and-body.html

Forfattere ifølge APA

Angiv altid alle kildens forfattere i litteraturlisten. I forhold til rækkefølge skal du bruge den rækkefølge kilden selv bruger – ikke alfabetisering.

Begynd altid med forfatterens sidste navn efterfulgt af et komma og initialerne i forfatterens fornavn(e). Hvis forfatteren har et mellemnavn (f.eks. Meier) skal dette angives efter initialerne. Hvis en kilde har mere end en forfatter, sæt da komma mellem forfatternes navne. Sæt ampersand (&) før den sidste forfatters navn og punktum efter.

Eksempel: Forfattere i litteraturlisten

Robben, A. (2013).

Robben, A., & Huntelaar, K. –J. (2013).

Robben, A., Huntelaar, K. –J., & Bommel, M. van. (2013).

Kilder i kilder

Nogle gange vil du finde at du vil anvende en kilde som rent faktisk er en del af en anden kilde. Dette kaldes en indirekte reference, har en særlig regel ifølge APA-standarden.

Manglende information

Hvad hvis der mangler information omkring en kilde? Det sker ofte når du anvender internetbaserede kilder.I det tilfælde skal du forsøge at erstatte den manglende information med den du har på en måde der giver mening.

APA Generator

Vi har udviklet APA Generatoren så du ikke behøver lære layoutet for hver type kilde at kende. Ved at udfylde information i APA Generatoren kan du super let generere kildehenvisningen som den skal stå i teksten og samle alle dine henvisninger i en perfekt litteraturliste.

Undtagelser i en litteraturliste

Der er tre undertagelser hvor du ikke angiver kilden i litteraturlisten, selvom du har brugt kilden i din tekst. Du kan angive disse kilder som en henvisning direkte i teksten:

  1. Klassiske tekster såsom Biblen
  2. Personlig kommunikation såsom emails, private breve, telefonsamtaler og chat beskeder
  3. En webside i sin helhed

Alphabetisering af litteraturlisten

Modsat rækkefølgen for forfattere i hver enkelt kilde skal rækkefølgen for litteraturlisten overordnet angives i alfabetisk orden. Hvis du bruger APA Generatoren bliver din litteraturliste automatisk alfabetiseret.

Forskel på en litteraturliste og bibliografi

Som du måske har lagt mærke til bruger vi ikke ordet ‘bibliografi’ men ‘litteraturliste’. Det er fordi en bibliografi ikke er det samme som en litteraturliste. Med en bibliografi angiver du ikke blot kilderne du har refereret til i teksten, men også alle kilder du har rådført dig med mens du har skrevet din afhandling.

I en bibliografi vil du for eksempel også angive den avis du har læst, mens du kom på afhandlingens emne. Ifølge APA-standarden skal denne slags kilder ikke angives i litteraturlisten.

APA litteraturlistens layout

Når du har angivet alle kilder i litteraturlisten og sorteret dem i alfabetisk orden er du stadig ikke helt færdig. Ifølge APA-standarden skal kilder som optager mere end en enkelt linje være indrykket i den anden linje. I Word gør du dette ved at markere din tekst, højreklikke på den og vælge “Paragraf”. I “Paragraf” menuen skal du gå til rullemenuen ‘Special’ under ‘Indrykning’ og vælge ‘Hængende’.

Eksempel: Litteraturliste

Example APA Reference List

Litteraturliste efter APA-standarden

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Lav en litteraturliste ifølge APA-standarden. Scribbr. Retrieved 10. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/litteraturliste/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.