APA-standard eksempel: Spørgeskemaundersøgelse

Hvis du henviser til en spørgeskemaundersøgelse du selv har lavet (og resultater herfra) skal du sædvanligvis ikke bruge en formel henvisning efter APA-standarder. Det du skal gøre afhænger i stedet af om:

Spørgeskema/resultater er i et bilag til din tekst

I dette tilfælde bør du blot henvise til bilaget som indeholder spørgeskemaundersøgelsen.

 Eksempel: Henvisning til en spørgeskemaundersøgelse i et bilag

Spørgeskemaundersøgelsen adspurgte respondenter om … (Bilag 1).

Overordnet viste spørgeskemaundersøgelsen at mænd oftere … (Bilag 1).

 Example: Referencing a survey in the appendix

The survey asked respondents… (Appendix 1).

Overall, the survey showed that men more often… (Appendix 1).

Spørgeskema/resultater er ikke i et bilag til din tekst

Da du ikke kan henvise til et bilag bør du i stedet henvise til “personlig kommunikation”. Når du henviser på denne måde indikerer du at spørgeskemaundersøgelsen/resultaterne ikke er tilgængelig til tredjeparter – herunder læseren.

Personlig kommunikation
APA Format Ikke inkluderet i litteraturlisten.
I litteraturlisten Ikke inkluderet i litteraturlisten.
I teksten
  • Spørgeskemaundersøgelsen viste at … (B. Swaen, personlig kommunikation, November 3, 2016).
Personal communication
APA Format Not included in the literature list.
In the literature list Not included in the literature list.
In the text
  • The survey showed that… (B. Swaen, personal communication, November 3, 2016).

Vi anbefaler at du altid inkluderer din spørgeskemaundersøgelse og reslutaterne i et bilag. Hvis det ikke er muligt kan du undgå at henvise som “personlig kommunikation” ved at bruge retningslinjerne for “intranet”.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (1. december 2016). APA-standard eksempel: Spørgeskemaundersøgelse. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/spoergeskemaundersoegelse/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.