APA-standard eksempel: Online nyhedsartikel

Foruden trykte artikler udgiver en lang række tidsskrifter også artikler på deres hjemmesider. Ifølge APA-standarden angives en internetartikel på samme måde som en normal internet kilde. Du kan se et eksempel nedenfor.

Nyhedsartikel på internettet
APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, Dag. måned). Artikeltitel. Tidsskriftets navn. (Sideantal hvis muligt). Lokaliseret på http://Webadresse
I litteraturlisten Gale, A. (2015, 7. August). Perils of Family Roil Asian Group. The Wall Street Journal. p. 1. Lokaliseret på https://blendle.com/i/the-wall-street-journal/perils-of-family-roil-asian-group/bnl-wallstreetjournal-20150807-1_3
I teksten
  • Nyhedsartiklen ‘Perils of Family Roil Asian Group’ peger på at … (Gale, 2015).
  • Gale (2015) foreslår at problemet kan løses ved at … .
Åben eksemplet i APA-Generatoren
 Newspaper article (internet)
APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year, Month day). TitleArticle. NameNewspaper. (PagenumberIfAvialable). Retrieved from http://WebAddress
I litteraturlisten Gale, A. (2015, August 7). Perils of Family Roil Asian Group. The Wall Street Journal. p. 1. Retrieved from https://blendle.com/i/the-wall-street-journal/perils-of-family-roil-asian-group/bnl-wallstreetjournal-20150807-1_3
I teksten
  • The news article ‘Perils of Family Roil Asian Group’ suggests that … (Gale, 2015).
  • Gale (2015) suggests that the problem could be solved by … .
Åben eksemplet i APA Generatoren

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (30. november 2016). APA-standard eksempel: Online nyhedsartikel. Scribbr. Retrieved 10. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/apa-standard-eksempel-online-nyhedsartikel/

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Journal Konferenceudgivelse
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Spørgeskemaundersøgelse
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.