Omskrivninger, citater og sammenfatninger i dit speciale

Når du skriver speciale og studieopgaver mere generelt, bruger du mange idéer og undersøgelser fra andre forskere. Evnen til at tage udgangspunkt i og videreudvikle ideer fra tidligere forskning er en central kompetence universitetsstuderende forventes at mestre.

Korrekt anvendelse af andres forskning i dit speciale, bachelorprojekt og akademisk arbejde mere generelt kan gøres på tre måder: ved at citere, omskrive og/eller sammenfatte vedkommendes arbejde.

Det er vigtigt at kende forskel på detaljerne, fordi du ellers risikerer at begå plagiat selvom du har gode intentioner. Vi har udarbejdet nedenstående guide for at give dig et fuldkomment overblik over hvordan de forskellige arbejdsformer skal udføres.

Når du citerer andres arbejde, kopierer du bogstaveligt talt sætninger; når du omskriver fremstiller du en andens idé med dine egne ord.

Det er dog vigtigt, at du altid citerer den kilde du har brugt korrekt. Hvis du ikke gør det, begår du plagiat.

Citater

Citering er når du bogstaveligt talt kopierer en del af en tekst. Det er klogt at begrænse brugen af citater, da de ikke øger læsbarheden af din afhandling.

Du risikerer at fremstå doven hvis du bruger for mange citater. Når du citerer, kan du også komme til at give indtryk af at du ikke forstod kilden, eller at du ikke har læst hele teksten.

Desuden er det også vigtigt at du altid  giver en introduktion til citatet med anledningen for at bringe det. Hvorfor er det du citerer til relevant for den paragraf du skriver? Derudover skal du også afrunde den betydning citatet har for det du skriver efter at du bringer det. Det indebærer at du opsummerer og reflekterer over citatets sammenhæng i forhold til den resterende tekst det placeres ved.

Hvis du bruger tilstrækkelig energi på introduktion, klargørelse af citatets relevans og opsummering samt refleksion af dets sammenhæng vil det ganske enkelt være umuligt at citere for meget, med mindre din opgave virkelig mangler “kød på skelettet”. Det er derfor klogt kun at bruge citater, når det er nødvendigt.

For eksempel kan du bruge et, når du vil definere et bestemt begreb. Du kan også overveje at bruge et, når forfatterne har skrevet en sætning der er så velformuleret eller betydningsfuld, at en omskrivning vil sænke kvaliteten af teksten. Endelig er der nogle discipliner, hvor citering fungerer som evidens (f.eks. analyse af poesi).

Lad læseren vide de læser et citat, ved at sætte citationstegn omkring det. Hvis citatet er langt (40+ ord i APA-standard), skal du formatere det som egentlig tekst, ved at lave et blokcitat.

Eksempel på et citat:

Ifølge Oxford’s engelske ordbog, er et citat: “A group of words taken from a text or speech and repeated by someone other than the original author or speaker” (Oxford’s engelske ordbog, 2014).

Prøv altid at gøre et citat så kort som muligt, helst ikke mere end nogle få sætninger. Du kan også forkorte et citat; for eksempel kan du erstatte en overflødig eller irrelevant del af et citat med ellipser (…).

Sørg dog for ikke at tage et citat ud af sammenhængen, ved for eksempel kun at citere en sætning, som understøtter din forskning, i en undersøgelse som ellers ville modsige din forskning. Hvis du bruger APA-standarden kan du se vores artikel med retningslinjerne for hvordan du bør behandle citater.

Omskrivning

Når du omskriver noget, beskriver du en (del af en) undersøgelse med dine egne ord. Ved at gøre dette, kan du meget let tilpasse en eksisterende teori, til din egen forskning.

Men selvom omskrivningen er med dine egne ord, er idéen stadig en andens. Derfor skal du altid henvise til din kilde når du omskriver.

Det er også vigtigt altid at introducere omskrivningen. Du kan gøre dette som følger: “Janssen (2008) skriver i sin forskning at …”.

Eksempel på omskrivning

Original tekst

At undgå plagiering
Kilde: https://owl.english.purdue.edu/…
“Research-based writing in American institutions, both educational and corporate, is filled with rules that writers, particularly beginners, aren’t aware of or don’t know how to follow. Many of these rules have to do with research and proper citation. Gaining familiarity with these rules, however, is critically important, as inadvertent mistakes can lead to charges of plagiarism, which is the uncredited use (both intentional and unintentional) of somebody else’s words or ideas.”

Omskrivning
Online Writing Lab fra Purdue University (2014) skriver, at mange begyndende forfattere ikke er bekendte med reglerne for skrivning, som har meget at gøre med at bruge citater korrekt. De skriver, at det er vigtigt at blive fortrolig med disse regler, da fejl kan medføre utilsigtet plagiering (som er brugen af andres ord eller idéer, uden at give behørig anerkendelse).

Omskrivning eller sammenfatning?

Udtrykket “omskrivning” er generelt brugt, når nogen beskriver andres forskning med deres egne ord. Men dette er ikke helt korrekt.

En omskrivning er en beskrivelse af et bestemt citat fra en anden, skrevet med egne ord. En omskrivning er derfor af nogenlunde samme længde som kildetekstens citat.

Når du helt eller delvist beskriver resultatet af en mere omfattende del af forskningen, kaldes det en sammenfatning.

Der er tydelig forskel mellem omskrivning og sammenfatning. Men generelt (som også gælder for de fleste universiteter), kaldes begge omskrivning.

Generelle tips

  • Citer eller omskriv kun de forfattere som er autoritative på deres forskningsområde.
  • Det er vigtigt at citatet eller omskrivningen har tilføjet værdi til din forskning. Citatet eller omskrivningen skal også passe til resten af teksten. Teksten før eller efter citatet eller omskrivningen skal gøre det klart, hvad det er du vil sige.
  • Et citat eller omskrivning er ikke færdigt, uden en korrekt henvisning inde i teksten og angivelse i din referenceliste, korrekt formatteret i den rette referencestandard.
  • Undgå og kontroller for plagiering ved brug af SCRiBBR’s plagiatkontrol.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (9. december 2016). Omskrivninger, citater og sammenfatninger i dit speciale. Scribbr. Retrieved 11. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/kildehaandtering/omskrivninger-citater-sammenfatning-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Bas Swaen

Bas er medstifter af Scribbr. Bas elsker at undervise og har erfaring med at skrive afhandlinger. Han prøver at hjælpe studerende med at skrive klare og letforståelige artikler om komplicerede emner.