Forkortelser i din afhandling efter APA-standarden

Ifølge APA-standarden bør du kun benytte en forkortelse hvis den er standard, repræsenterer noget som gentages ofte i din afhandling eller tillader dig at spare en betydelig mængde plads.

Hvornår skal du benytte forkortelser?

Ifølge APA-guidelines skal forkortelser begrænses til tilfælde i hvilke:

  1. forkortelsen er standard og ikke vil gøre teksten vanskeligere at forstå; og
  2. brugen sparer plads og bidrager væsentligt til at undgå gentagelse.

Måleenheder og statistiske indikatorer bør kun forkortes når de efterfølges af talmæssige værdier, f. eks. M = 7,3 SD = 6,85 og 2 mg. Desuden kan kun følgende tidsforkortelse benyttes: t (timer), min (minutter), og s (sekunder). Der bruges ikke forkortelser for dage, uger, måneder og år.

Introduktion af en forkortelse

Skriv forkortelsen i parentes bag den fulde betegnelse for at introducere den. For eksempel: computer-medieret kommunikation (CMK). Da læseren nu ved hvad denne forkortelse betyder, skal du benytte den konsekvent i din tekst.

Undtagelser

Generelt benyttes forkortelser ikke inden for disse tre felter: i din afhandlings titel, i research spørgsmål/underliggende spørgsmål og i starten på en sætning. I disse tilfælde bør du i stedet skrive ordet/ betegnelsen fuldt ud.

Hvis en betegnelse er meget almindelig udbredt, kan du bruge det uden at introducere det formelt. Som for eksempel HIV og IQ.

Punktum og mellemrum

Brug ikke punktum efter forkortelser af måleenheder såsom kW, kg og min. Hvis en forkortelse kun består af versaler (som for eksempel HTML, CSS og UK), skal du ikke indsætte punktum eller mellemrum.

Undtagelser

Punktum og mellemrum kan benyttes i følgende tilfælde:

  • et egentligt navn ( A.J. Diepen);
  • deltagere som ønsker at bevare en hvis anonymitet (H.R.L);
  • når forkortelsen bruges som et adjektiv som f.eks. ”United States” i ”U.S. congress”);
  • visse latinske forkortelser (etc);
  • kilderehenvisninger (Vol. 3, pp. 324-326, 2nd ed.); og
  • forkortelsen for inch (in.).

Forkortelser i flertal

Forkortelser skrives generelt i flertal ved at tilføje apostrof og -er (PC’er, GPS’er).

Kildeforkortelser

Tekst- og litteraturlistehenvisninger skal være så kortfattede som mulig, hvorfor det er praktisk at bruge forkortelser her. En regel man altid skal huske på er altid at forkorte for- og mellemnavne på forfattere (såsom Andersen, H.C.).

APA-forkortelser i henvisninger og referencer
Engelsk Forkortelse Dansk Forkortelse
Retrieved from Lokaliseret den (dato)
as cited in Refereret fra
personal communication personlig kommunikation
in press i tryk
Edition ed. Udgave udg.
Revised edition Rev. ed. Revideret udgave rev. udg.
Second edition 2nd ed. Anden udgave 2. udg.
Editor(s) Ed. / Eds.* Redaktør(er) red.
Translator(s)** Trans. Oversætter(e)** overs.
No date n.d. Uden dato s.d.
Page(s) p. / pp. Side(r) s.
Paragraph para. Paragraf par.
Volume(s) Vol.  / vols. Volumen vol
Number No. Nummer nr.
Supplement Suppl. Supplement Suppl.

* På engelsk fremstår forkortelserne for “edition” and “editor” ens, men læg mærke til at den tidligere starter med et lille bogstav (ed.) mens den senere starter med stort bogstav(Ed.).

** Navne på oversættere nævnes ikke med mindre der er tale om klassiske værker der er blevet oversat flere gange. I sådanne tilfælde bør du indsætte oversætteren (hvis kendt) i slutningen af teksten efter titlen og det oprindelige udgivelsesår. For eksempel: Shakespeare, W. (1986) En midsommernatsdrøm (N. Brunse, overs.), København, Danmark, Forlaget Per Kofod, oprindeligt udgive i 1595.).

Forkortelser i dine henvisninger og referencelister

Hvis du benytter dig af vores APA-generator, behøver du ikke bekymre dig om dine teksthenvisninger og litteraturliste bruger forkortelserne korrekt – de genereres automatisk for dig.

Generelle regler på engelsk for forkortelser i din afhandling

Skriver du på engelsk? I så fald har vi samlet reglerne for at benytte forkortelser i en afhandling.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (25. november 2016). Forkortelser i din afhandling efter APA-standarden. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/forkortelser/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.