Vælg din afhandlings sprog
Genopret backup

Internetkilde

Tip: Enter the URL of a webpage to automatically fill in the fields. Ny

Vælg hvilken type onlinekilde du vil citere. Hvis kildetypen ikke er angivet i listemenuen vælg da 'Anden'. Derfra skal du selv udfylde kildetypen.

Onlinekilders type bør nævnes i beslag (med undtagelse af normale websider).

Nogle gange er du ikke i stand til at finde en kildes titel.

Hvis dette er tilfældet så afkryds 'Titel utilgængelig' og skriv en kort beskrivelse af kilden i stedet for titlen.

Brug et stort bogstav for titlens, undertitlens og tilknyttede navnes første bogstav.

Eksempler: Dynamisk markedsføringsadfærd: En funktionalistisk markedsføringsteori

Ryd formular
Fortryd
* Obligatoriske felter ifølge APA stilen

Bog eller samling

Powered by

Tip: Enter the ISBN of the book to automatically fill in fields. Ny

Brug et stort bogstav for titlens, undertitlens og tilknyttede navnes første bogstav.

Eksempler: Om deling af privat information online: Den sociale udvekslings mederiende effekt

Udfyld kun sidenumre hvis kilden er et kapitel i en samling.

Type af udgivelse

Nogle gange kan kun en online version af en bog eller samling findes.

Angiv DOI hvis du har brugt en digital version. DOI står for Digital Object Identifier.

Eksempel DOI: doi:10.1037 /1089-2680.10.4.377

Kan du ikke finde DOI? Brug URL for den hjemmeside hvor du har fundet journal artiklen.

Hvis du har brugt den trykte udgave af en bog kan du lade felterne DOI og URL være tomme. Du bør dog udfylde udgiverens navn, land og by.

Fjern ordene ‘Publishers’, ‘Publishing’, ‘Co.’ and ‘Inc.’. for at angive udgiverens navn kortest muligt.

Fjern ikke ‘Press’ eller ‘Books’ hvis det er i udgiverens navn.

Dette kan typisk findes på bogens anden side.

Udfyld statens forkortelse hvis bogen er udgivet i USA.

Undlad at udfylde statens titel hvis udgiveren er et universitet med statens titel i navnet.

Eksempel på et universitet med statens titel i navnet. University of California Press

Undlad at udfylde hvis året er ukendt.

Udfyld bogens udgave.

Undlad at udfylde hvis du bruger første udgave.

HollandskEngelsk
Rev. udg.Rev. ed.
2. udg.2nd ed.
3. udg.3rd ed.

Et citat er en bogstavelig gengivelse af et stykke tekst fra en kilde. Når du citerer skal du bruge citationstegn.

Når du i din tekst citerer fra en kilde skal du nævne sidenummer.

Eksempler: Denne ide udforskedes for nyligt af Palladino og Wade (2010). De noterede at ‘a flexible mind is a healthy mind’ (Palladino & Wade, 2010, p. 147).

Når du i din tekst citerer fra en kilde skal du nævne sidenummer.

Ryd formular
Fortryd
* Obligatoriske felter ifølge APA stilen

Journal artikel

Tip: Fill in the DOI of the journal article to automatically fill in all fields. Ny

Angiv første ord i titlen og undertitlen med stort bogstav.

Eksempler: Dynamic marketing behavior: A functionalist theory of marketing

Capitalize the first letter of the first and all main words. The subtitle is not mentioned.

Eksempler: Journal of Marketing Research

If an article is accepted for publication, but is not yet published, you should mark the check box ‘Not published yet?’

Publication type

Journals are often published both in digital and printed format.

Use the DOI if you have used a digital version of the journal. DOI stands for Digital Object Identifier.

Example DOI: doi:10.1037 /1089-2680.10.4.377

Can’t find the DOI? Use the URL of the website where you have found the journal article.

If you have used the printed version of the journal you can leave the DOI and URL inputs empty.

Et citat er en bogstavelig gengivelse af et stykke tekst fra en kilde. Når du citerer skal du bruge citationstegn.

Når du i din tekst citerer fra en kilde skal du nævne sidenummer.

Eksempler: Denne ide udforskedes for nyligt af Palladino og Wade (2010). De noterede at ‘a flexible mind is a healthy mind’ (Palladino & Wade, 2010, p. 147).

Når du i din tekst citerer fra en kilde skal du nævne sidenummer.

Ryd formular
Fortryd
* Obligatoriske felter ifølge APA stilen

Generate newspaper or magazine article citation

Capitalize the first letter of the first word of the title and the subtitle.

Eksempler: Dynamisk markedsførings adfærd: En funktionalistisk markedsføringteori

For avis- og magasinartikler skal du også udfylde år, måned og (valgfrit) dagen for udgivelse.

Side antal er ikke obligatorisk for online udgivelser.

Type af udgivelse

Aviser og magasiner er ofte udgivet på tryk såvel som online.

Har du tjekket den digitale version? Tast URL ind.

Et citat er en bogstavelig gengivelse af et stykke tekst fra en kilde. Når du citerer skal du bruge citationstegn.

Når du i din tekst citerer fra en kilde skal du nævne sidenummer.

Eksempler: Denne ide udforskedes for nyligt af Palladino og Wade (2010). De noterede at ‘a flexible mind is a healthy mind’ (Palladino & Wade, 2010, p. 147).

Når du i din tekst citerer fra en kilde skal du nævne sidenummer.

Ryd formular
Fortryd
* Obligatoriske felter ifølge APA stilen

Rapport

Generer også referencer for årsrapporter, afhandlinger, opgaver, og disputatser her.

Lade første bogstav af første ord i titlen og undertitlen stå med stort bogstav.

Eksempler: Dynamisk markedsførings adfærd: En funktionalistisk markedsføringteori

I forbindelse med de fleste kilder bør du undlade at udfylde dette felt.

Rapportnummeret bør nævnes mellem parenteser efter titlen.

Parenteser tilføjes automatisk

Eksempler: Deming, D. (2008). Lengthening of childhood (NBER Working Paper No. 14124). Lokaliseret på http://www.nber.org/papers/w14124

Eksempler: Riediger, C. (2009). Psycho-analytical defense mechanisms (Master’s thesis, Vienna University of Technology, Austria). Lokaliseret på http://example.com/dipl/2009/AC05040439.pdf

Rapporter bliver typisk kun udgivet digitalt.

Har du anvendt en trykt version af rapporten? Søg efter en digital version på internettet eller udfyld den trykte version under menuen ‘Bog’.

Ryd formular
Fortryd
* Obligatoriske felter ifølge APA stilen

Konferencedokumenter/følgeudgivelser

Vælg denne mulighed hvis konferencedokumentet kun er tilgængeligt online (f.eks. som pdf).

For eksempel, følgeudgivelser fra en årlig konference.

Et konferencedokument fra en trykt samling af følgeudgivelser.

Hele udgivelsen i stedet for et enkelt dokument i udgivelsen.

Brug formularen på 'Journal' menuen for denne type konferencedokument

Angive et konferencedokument på samme måde som en journal hvis følgerne er udgivet på regulær basis. Brug formularen på 'Journal' menuen for at generere dette konferencedokuments reference.

Udfyld navnet på konferencen i journaltitlens felt.

Udfyld konferencesamlingens titel.

Eksempler: Proceedings of the Medtronic Forum for Neuroscience and Neuro-Technology

Brug et stort bogstav i titlens, undertitlens og tilknyttede navnes første bogstav.

Eksempler: Gilles de la Tourette’s syndrome: A movement disorder

Udfyld hele konferencens navn.

Eksempler: Seventh International Conference on Enterprise Information Systems

Udfyld navnet på byen hvor konferencen fandt sted.

Udfyld navnet på landet hvor konferencen fandt sted

Udfyld statens titel hvis konferencen fandt sted i USA.

Udfyld kun sidenumre hvis kilden er et kapitel fra en samling.

Type af udgivelse

Nogle gange er et konferencedokument kun tilgængeligt i digital format.

Angiv DOI hvis du har anvendt en digital version. DOI står for Digital Object Identifier.

Eksempel DOI: doi:10.1037 /1089-2680.10.4.377

Kan du ikke finde DOI? Udfyld hjemmesidens URL

Fjern ordene ‘Publishers’, ‘Publishing’, ‘Co.’ and ‘Inc.’. for at angive udgiverens navn kortest muligt.

Fjern ikke ‘Press’ eller ‘Books’ hvis det er i udgiverens navn.

Udfyld udgiverens by.

Dette kan typisk findes på bogens anden side.

Udfyld forkortelsen af staten hvis bogen er udgivet i USA.

Udfyld ikke hvis udgiveren er et universitet med statens titel i sit navn.

Eksempel på et universitet med statens titel i navnet: University of California Press

Udfyld ikke hvis året er ukendt.

Fill in the edition of the book.

Leave empty if it is the first edition.

DutchEnglish
Herz. ed.Rev. ed.
2e ed.2nd ed.
3e ed.3rd ed.

Et citat er en bogstavelig gengivelse af et stykke tekst fra en kilde. Når du citerer skal du bruge citationstegn.

Når du i din tekst citerer fra en kilde skal du nævne sidenummer.

Eksempler: Denne ide udforskedes for nyligt af Palladino og Wade (2010). De noterede at ‘a flexible mind is a healthy mind’ (Palladino & Wade, 2010, p. 147).

Når du i din tekst citerer fra en kilde skal du nævne sidenummer.

Ryd formular
Fortryd
* Obligatoriske felter ifølge APA stilen

Eksempler på referencer i teksten

Adversel! Brug denne citering hvis du allerede har anvendt citationen i dit dokument ovenfor.