Referencestandarder oversigt

En referencestandard er et sæt regler, som beskriver hvordan man refererer til en kilde i akademisk skrivning. Ofte er retningslinjer for standarden publiceret i en officiel håndbog med forklaringer, eksempler og instruktioner.

Forskelle mellem standarder

Der er to hovedpunkter når det kommer til referencestandarder.

Det første er relateret til hvordan kilden er skrevet i din opgaves referenceliste eller “Citerede værker”-side. Er titlerne skrevet i kursiv? Er der punktum efter alle kilder på listen?

Det andet punkt er systemet for hvordan man citerer en kilde inde i selve teksten. Der er tre forskellige systemer for at referere til en kilde inde i teksten:

  • Forfatter-dato system: I dette system, skriver du forfatteren og årstallet for publicering direkte i teksten, der hvor du bruger kilden. En undtagelse her er MLA-standard, som bruger et forfatter-sidetal system.
  • Numerisk system: I dette system, nummererer du hver af dine kilder i referencelisten og så bruger du det korrekte nummer, hver gang du vil citere en bestemt kilde i din tekst.
  • Notationssystem Du skriver kilden (i forkortet form) i en fodnote eller slutnote.

Herunder er et overblik over de mest brugte referencestandarder:

Referencestandard Disciplin Henvisningssystem
APA Samfundsvidenskab Forfatter-dato
Harvard Økonomi Forfatter-dato
Vancouver Medicin Numerisk
Chicago A Humaniora Notation
Chicago B Humaniora Forfatter-dato
OSCOLA Jura Notation
MLA Humaniora (spec. sprogstudier) Forfatter-sidetal
IEEE Hårde videnskaber (spec. IT) Numerisk
Turabian Humaniora (spec. sprogstudier) Notation
Turabian Samfundsvidenskab Forfatter-dato
AMA Medicin Numerisk
ACS Kemi Numerisk, forfatter-sidetal og notation
NLM Medicin Numerisk
AAA Samfundsvidenskab Numerisk
APSA Statskundskab Forfatter-dato
ABNT Tekniske studier Numerisk, forfatter-dato

APA

APA er en af de mest populære referencestandarder i akademisk skrivning. APA-standarden blev skabt af American Psychological Association og blev oprindeligt brugt i psykologi og samfundsvidenskab. I dag bruges den også af mange andre discipliner.

APA-standarden arbejder med et forfatter-dato system, hvor du citerer kilden i forkortet form inde i selve teksten, og i litteraturlisten angiver du alle referencerne i fuld længde.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter APA-standard

APA: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (Stewart & Simmons, 2010).

APA: I litteraturlisten

Stewart, D. & Simmons, M. (2010). The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press.

Harvard

Harvard-standarden bruges ofte i faget økonomi. Der er ingen officiel guide til standarden, hvilket betyder at der er et par variationer. Et par organisationer, som har publiceret en guide til standarden er:

Ligesom APA-standarden, er Harvard-standarden baseret på et forfatter-dato system. Det ligner faktisk APA-standarden meget.

Eksempel på kildehenvisning til en bog med Harvard-standard

Harvard: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (Stewart & Simmons 2010).

Harvard: I litteraturlisten

Stewart, D & Simmons, M (2010), The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide, New Riders Press, Berkeley.

Vancouver

Vancouver-standarden blev udviklet af International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) og er mest brugt i det medicinske felt. I stedet for at bruge et forfatter-dato system, arbejder Vancouver-standarden med et numerisk system. I teksten er kilden nævnt ved brug af et nummer, mens kildens detaljer er angivet i fuld længde i litteraturlisten.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter Vancouver-standard

Vancouver: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (1).

Vancouver: I litteraturlisten

1. Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press: 2010.

Chicago

Chicago-standarden er publiceret af The Chicago Manual of Style og bruges i humaniora. Der er to variationer:

  • Chicago A: Du skriver den komplette kilde i en fodnote eller slutnote, og i en bibliografi.
  • Chicago B: Du skriver kilden i forkortet form, i forfatter-datoformat, inde i selve teksten og du angiver kilden i fuld længde i bibliografien.

Eksempel på en kildehenvisning til en bog efter Chicago-standard

Chicago style A: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet.1

Chicago style A: I fodnoten/slutnoten

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (Berkeley: New Riders Press, 2010).

Chicago style A: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2010.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter Chicago-standard B

Chicago style B: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (Stewart and Simmons 2010, 22).

Chicago style B: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

OSCOLA

OSCOLA bruges i jura. Det er den oftest brugte referencestandard for juridisk akademisk skrivning på engelsk. OSCOLA bruger et notationssystem, inklusiv en fuld kildebeskrivelse i fodnoten.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter OSCOLA

OSCOLA: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet.1

OSCOLA: I fodnoten

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (New Riders Press, 2010).

OSCOLA: I litteraturlisten

Stewart D and Simmons M, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (New Riders Press, 2010)

MLA

MLA-standarden blev udviklet af Modern Language Association og er særligt populær i sprogstudier. MLA bruger et forfatter-sidetal system.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter MLA

MLA: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (Stewart and Simmons 22).

MLA: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Rider Press, 2010. Print.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en referencestandard, som ofte bruges i tekniske studier, som IT og elektroteknik. IEEE style følger eksempler for bestemte typer af kilder. For kildetyper der ikke er dækket af IEEE, er Chicago-standard ofte brugt. IEEE bruger et numerisk system.

Eksempel på kildehenvisning til en bog inde i teksten

IEEE: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (1).

IEEE: I litteraturlisten

1. D. Stewart and M. Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press, 2010.

Turabian

Turabian er en referencestandard der har mange fællestræk med Chicago style. Den er særligt designet til studerende, som skriver en forskningsartikel.

Som med Chicago-standarden, har Turabian et notationssystem og et forfatter-dato system. Notationssystemet bruges i humaniora (litteratur, historie og kunst) og forfatter-dato systemet bruges i samfundsvidenskab.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter Turabian-standards notationssystem

Turabian style: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet.1

Turabian: I fodnoten/slutnoten, første kildehenvisning

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (Berkeley: New Riders Press, 2010), p.22.

Turabian: I fodnoten/slutnoten, efterfølgende kildehenvisninger

1 Stewart and Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide, p. 22.

Turabian: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2010.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter Turabian-standardens forfatter-dato system

Turabian style: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (Stewart and Simmons 2010, 22).

Turabian style: I referencelisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

AMA

AMA style bruges ofte i lægevidenskab og er baseret på et numerisk system. Nummereringen i teksten er i hævet skrift, med sidetallene inkluderet i paranteser.

Eksempel på kildehenvisning for en bog efter AMA-standard

AMA style: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet.1(p3)

AMA style: I referencelisten

Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press; 2010.

ACS

ACS (American Chemical Society) er en referencestandard, som primært bruges i forskningsartikler om kemi. ACS-standarden har tre variationer for citering inde i teksten. Valg af standard afhænger af tidsskriftet. I oversigten på side 288 kan du finde ud af hvilken variation der bruges af hvilket tidsskrift.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter ACS-standard

ACS: Citering inde i teksten ved brug af en fodnote

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet.1

ACS: Citering inde i teksten ved brug af et numerisk system

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (1).

ACS style: Citering inde i teksten ved brug af et forfatter-dato system

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet. (Stewart and Simmons, 2010).

I referencelisten er kilderne angivet alfabetisk når forfatter-dato systemet bruges og i nummerorden når et numerisk system bruges.

ACS: I referencelisten

Stewart, D.; Simmons, M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide; New Riders Press: Berkeley, 2010.

NLM

NLM (National Library of Medicine) er en referencestandard, som primært bruges i den medicinske verden. NLM bruger et numerisk system.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter NLM

NLM: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet [1].

NLM: I referencelisten

1. Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press; 2010.

AAA

AAA (American Anthropological Association) er en referencestandard, som er baseret på Chicago-standarden og som primært bruges i samfundsvidenskab. For kildetyper som ikke er beskrevet i AAA-standard, er Chicago-standard brugt. AAA-standard bruger et numerisk system.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter AAA

AAA style: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (1).

AAA style: I referencelisten

Stewart, Dave, and Mark Simmons
2010 The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

APSA

APSA (American Political Science Review) er en referencestandard, som primært bruges i statskundskab, med særlige regler for dokumenter fra USA’s regering. APSA bruger et forfatter-dato system.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter APSA

APSA: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (Stewart and Simmons 2014).

APSA: I referencelisten

Stewart, Dave, and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas er en referencestandard, som er skabt af ABNT og bruges primært til at standardisere formateringen af akademiske artikler. Denne referencestandard er den primære referencestandard i Brasilien og en velkendt standard i portugisisk-talende lande.

Normen NB10520 siger at en studerende som bruger ABNT, skal vælge mellem at bruge et numerisk system eller et forfatter-dato referencesystem. Referencelisten skal være i alfabetisk orden når en studerende vælger at bruge forfatter-dato systemet eller når det numeriske system bruges.

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter ABNT-standardens forfatter-dato system

ABNT: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (Stewart; Simmons, 2014, p. 22).

ABNT: I referencelisten

1Stewart, Dave; Simmons, Mark. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2014.*

Eksempel på kildehenvisning til en bog efter ABNT-standardens numeriske system

ABNT: Citering inde i teksten

Bogen bruger succeshistorier fra forfatterens egne livserfaringer for, at vise sagen om den kreative revolution i forretningslivet (1).

ABNT: I referencelisten

(1) Stewart, Dave; Simmons, Mark. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2014.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (7. december 2016). Referencestandarder oversigt. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/kildehaandtering/referencestandarder-oversigt/

Er denne artikel nyttig?
Bas Swaen

Bas er medstifter af Scribbr. Bas elsker at undervise og har erfaring med at skrive afhandlinger. Han prøver at hjælpe studerende med at skrive klare og letforståelige artikler om komplicerede emner.