Using Abbreviations and Acronyms in Academic Writing

Forkortelser er en glimrende måde at gøre din skriftlige fremstilling kort og koncis på. Det er dog enormt vigtigt at du bruger dem korrekt. På engelsk er der en del flere regler du skal være opmærksom på når det kommer til forkortelser, end på dansk.

Hvad er en forkortelse?

En forkortelse er en kort udgave af et enkelt ord eller udtryk med flere ord. Forkortelser anvendes typisk i en afhandling for at undgå at lange udtryk gentages, så teksten bliver mere overskuelig. I den følgende sætning har vi understreget alle forkortelser:

Dr. Jones, who’s currently undertaking research on DNA, can’t attend the WHO conference being held in the US in Oct. 2016.

Forkortelserne i ovenstående eksempel har ikke samme udseende og udtryk. Det er fordi, at mens Dr.Oct. er almene forkortelser, er who’s og can’t sammensatte ord, mens DNA, WHO og US er akronymer. Sammensatte ord og akronymer kan beskrives som underkategorier til forkortelser. Så hvori består deres forskelle?

Sammensatte ord

Sammensatte ord bruges oftest på engelsk til at simplificere kombinationer af stedord og verber. Bogstaver som fjernes erstattes med en apostrof.

Contractions Common pronoun/verb combinations
I’m I am
isn’t is not
let’s let us
she’s she is
you’ve you have

Akronymer

Akronymer udformes typisk ved at tage det første bogstav fra ord i et udtryk. Nogle udtales som var de ord (såsom OPEC); andre ved hvert bogstav (såsom UK).

Acronyms Words
Benelux Belgium, the Netherlands, and Luxembourg
FAQ Frequently Asked Question
IT Information technology
MBA Master of Business Administration
SWOT Strengths, weaknesses, opportunities, and threats

Hvordan og hvornår bør forkortelser anvendes?

Forkortelser har til hensigt at gøre den tekstuelle fremstilling lettere tilgængelig for dig og dine læsere. De følgende tips vil hjælpe dig med dette:

 • Husk at punktummer ofte anvendes ved forkortelser men ikke ved akronymer eller sammensatte ord.
 • Sæt forkortelser i flertalsform ved at tiføje s uden apostrof.
  Eksempel:

  Many CEOs of major MNCs attend the Davos Forum.

 • Introducer hvert akronym før du begynder at bruge det. For at gøre det korrekt skal du sætte akronymet i parantes efter du anvender hele udtrykket første gang du anvender det. Derefter kan du holde dig til akronymet.
  Eksempel:

  The International Olympic Committee (IOC) is headquartered in Switzerland. The IOC President is elected by secret ballot.

 • Vær opmærksom på at meget normale akronymer ikke behøver at blive præciseret. Listen over disse er dog ikke lang:
  Category Acronyms
  Countries PRC, UAE, UK, USA, USSR
  Organizations NASA, NATO, UNESCO, UNICEF
  Science and technology AIDS, AM/FM, CD, DVD, HDMI, HIV, laser, PC, radar, TV, USB
  Time BC/AD, BCE/CE, time zones
  Miscellaneous AKA, e.g., i.e.
 • Undgå sammensatte ord da de betragtes som værende for uformelle for akademisk arbejde.
  Eksempel:

  Incorrect: Let’s consider the first theory, which isn’t commonly accepted.

  Correct: Let us consider the first theory, which is not commonly accepted.

 • Du kan også have fordel i at introducere de akronymer du anvender i en liste over forkortelser

Hvornår bør forkortelser ikke anvendes?

 • Undgå forkortelser som ikke er alment kendt (inden for dit studiefelt).
 • Undlad at introducere akronymer medmindre du anvender dem mindst tre eller fire gange. Brug da i stedet det fulde udtryk.
 • Undlad at begynde sætninger med et akronym. Prøv at omstrukturere sætningen eller skriv udtrykket i sin helhed.
  Eksempel:

  Poor: B2B applications are gaining popularity.Better: Business-to-business applications are gaining popularity. or Applications for B2B are gaining popularity.

  Better: Business-to-business applications are gaining popularity. or Applications for B2B are gaining popularity.

Forkortelser i juridiske tekster

Forkortelser (inklusiv akronymer) anvendes i stort omfang i juridisk arbejde. Det er vigtigt at du følger konventioner, men disse kan variere afhængigt af land og universitet. Hvis du skriver om et juridisk emne bør du holde dig til den relevante stilistik.

APA regler for forkortelser

Hvis du følger retningslinjerne for APA stilen bør du også være opmærksom på de følgende forslag:

  • OForkort udelukkende statistiske udtryk (såsom SA og M) og målenheder (såsom kg og min) hvis du også bruger tal
Eksempel:

The first step entailed using the centimeter measurements to calculate a mean (M = 32.4 cm, SD = 3.7 cm).

 • Brug punktum hvis du forkorter et lantisk begreb (såsom g., a.m., og etc.) eller hvis du refererer til noget i relation til dine referencer (såsom ed. Eller p.)
 • Brug punktummer når US anvendes som adjektiv, men ikke når der refereres til landet.
  Eksempel:

  The US is classified as a federal republic, with the U.S. Congress playing a key role.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (26. oktober 2016). Using Abbreviations and Acronyms in Academic Writing. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/akademisk-engelsk/forkortelser-og-akronymer-akademisk-engelsk/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.