APA-standard eksempel: Wikipedia

Wikipedia kan være en brugbar og hurtig hjælp til at få overblik over et emne. Det er dog ikke anbefaleligt at bruge Wikipedia som en kilde til din opgave. Hvis du alligevel vil henvise til Wikipedia, skal du ifølge APA-standardens retningslinjer henvise på samme måde som ved en normal internetkilde.

Da Wikipedia sider ofte ændres er det vigtigt at du angiver datoen for hvornår du har lokaliseret siden.

Wikipedia artikel
APA-format WikipediaSide. (s.d.). I Wikipedia. Lokaliseretdag. måned, Year, på http://en.wikipedia.org/wiki/side
I litteraturlisten Thesis. (s.d.). I Wikipedia. Lokaliseret 6. august, 2015, på https://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
I teksten
  • Ifølge Wikipedia indeholder begrebet ‘afhandling’ variationer for hvert land (Wikipedia, s.d.).
  • Ifølge Wikipedia (s.d.) varierer definitionen af ‘afhandling’ for hvert land.
Åben eksemplet i APA-Generatoren
Wikipedia article
APA-format WikipediaEntry. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved Month day, Year, from http://en.wikipedia.org/wiki/entry
I litteraturlisten Thesis. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved August 6, 2015, from https://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
I teksten
  • According to Wikipedia the definition of ‘thesis’ is different in every country (Wikipedia, n.d.).
  • According to Wikipedia (n.d.) the definition of ‘thesis’ is different in every country.
Åben eksemplet i APA-Generatoren

Se alle eksemplerne

Bog E-bog
Film/dokumentar Forelæsningsslides og materiale
Forumindlæg Foto/billede
Internetartikel Interview
Intranet Journal
Konferenceudgivelse Mobilapplikation
Online nyhedsartikel Ordbog
Patent PDF
Personlig kommunikation Presseudgivelse
Radio/Tv-program Rapport
Reklamer fra TV/Radio Software
Spørgeskemaundersøgelse Statistikdatabase
Studenterafhandling Taler
Trykt artikel Twitter
Videnskabelig artikel Wikipedia
Youtube Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standard
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standarden
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Er du sikker på at du ikke begår plagiat?

Beskyt dig selv og undgå at din skole anklager dig for plagiat
Start tjekket
Anonymt & hurtigt

Kommenter nu

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.