Retter sprogfejl

Korrekturlæseren retter følgende:

  • Stavning
  • Grammatik
  • Struktur i sætninger og afsnit
  • Tegnsætning
  • Akademisk stil

Tips og kommentarer

Hvis betydningen af en sætning er uklar, vil korrekturlæseren hjælpe dig med at forbedre din tekst ved at stille spørgsmål, komme med forslag samt give tips og kommentarer til skrivningen.

Personlig feedback

Du vil modtage personlig, konstruktiv feedback fra din korrekturlæser om dine mest hyppige sprogfejl. Derved hjælper korrekturlæseren dig med at blive bedre til at skrive i fremtiden.

Korrekturlæsning er en disciplin i sin egen ret. Vores korrekturlæsere Vores korrekturlæsere tager højde for den akademiske standard når de læser korrektur på din afhandling. Derfor har vi udviklet Scribbr Forbedringsmodellen©.

Eksempler på tips, kommentarer og forslag

Spørgsmål: “Modsiger du dig selv med denne sætning? Før talte du om… Se venligst grundigt på denne sætning igen.”

Kommentar: “Det er uklart hvad du refererer til med ‘dette’. Revider venligst hvad ‘dette’ refererer til og specificer hvad du vil skrive.”

Forslag: “Du har ikke nævnt denne teori før. Måske kunne du udpensle denne teori, så dine læsere også forstår hvad den handler om.”

Eksperter i afhandlinger

Brug af første person stedord

Der er meget debat om brugen af første persons stedord i akademisk arbejde. Indtil videre er der ingen klare og fastsatte regler om brugen af første persons stedord. Nogle discipliner forbyder at skrive ‘jeg’ eller ‘vi’, mens andre ikke gør. Derfor spørger vi dig på forhånd om, hvordan vi skal tage højde for første persons stedord når vi læser korrektur.

Til vores engelske artikler om: Personal pronouns in theses

Bøjning af udsagnsord

Korrekt bøjning af udsagnsord kan være besværligt. For det meste er det tydeligt for korrekturlæseren hvilken bøjning du skal bruge, og korrekturlæseren vil ikke have problemer med at rette dine udsagnsord. Ind imellem tænker underviser, studerende og korrekturlæser dog ikke ens. Derfor spørger vi ind til om der er nogle særlige krav til bøjning af udsagnsord, når du uploader dit dokument.

Til vores engelske artikler om: Common uses of tenses in academic writing

Jargon

Hver afhandling indeholder specialiseret terminologi. Hvis korrekturlæseren ikke kender til den jargon du bruger, vil vedkommende slå terminologien op for at finde ud af om du har brugt den korrekt. Nogle gange er fagtermer skrevet på en måde, så de ikke åbenlyst følger normale sproglige konventioner. Når du uploader din afhandling, kan du fortælle os hvilke termer der skal skrives på en bestemt måde.

Hvad er ikke med i prisen?

Indhold

Vi retter aldrig et dokuments indhold. Du skal finde en tutor, hvis du har brug for hjælp til indholdet.

Layout

Forbedring af dit dokuments layout koster 366 kr og vi tilbyder dette som en separat service.

Referencer

At få checket referencer koster 15 kr. pr. reference. Du kan også bruge vores gratis APA Generator til at lave en referenceliste.

Få læst korrektur på din afhandling nu

Mere info »