Scribbrs Korrekturlæsnings- & Redigeringstjenester

Scribbr tilbyder professionel korrekturlæsning og redigering til at hjælpe dig med at få den bedst mulige akademiske tekst. Hele processen er let at følge med i, og vores tjenester er fortrolige.

Din korrekturlæser forbedrer din tekst ved at følge Scribbrs Forbedringsmodel©, så den kommer til at passe til de akademiske stilkrav.

 

Vi arbejder kun sammen med professionelle akademiske korrekturlæsere

 • Modersmålstalende
 • Med en universitetsgrad
 • Eksperter i akademisk sprog
 • Bekendte med mange forskellige emneområder
 • Bestået Scribbr-Akademiet

 

Hvad vil din korrekturlæser gøre for dig?

Scribbr-korrekturlæseren vil rette dine stave- og grammatikfejl med Words “Registrer Ændringer”. Din korrekturlæser vil også skrive dig et personligt og konstruktivt forbedringsbrev til at hjælpe dig med at opdage og rette de sproglige fejl, du oftest begår.

 

1. Direkte forbedring:

 • Retskrivning
 • Grammatik
 • Sætningsstruktur
 • Tegnsætning
 • Akademisk stil
 • Tekstens sproglige ensartethed

2. Feedback i teksten

Vi hjælper dig med at forbedre din tekst ved at tilføje:

 • Spørgsmål
 • Forslag
 • Kommentarer
 • Tips

3. Forbedringsbrev

Du vil modtage et personligt, konstruktivt forbedringsbrev om dine mest hyppige sproglige fejl.

På den måde håber vi, at du bliver en bedre skribent.

 

Pris

Begyndende ved 0,09 kr. pr. ord.

 

Beregn prisenTjek vores eksempler ud

 

Strukturkontrol

Er du i tvivl om dine kapitler og afsnit står i den rigtige rækkefølge? Måske er du usikker på, om nogle dele af teksten er fejlplacerede?

Scribbr-korrekturlæserne fikser tekstens struktur ved hjælp af en specielt designet og detaljeret tjekliste. De vurderer, om alle nødvendige delelementer til de forskellige kapitler og afsnit er til stede og placeret det rigtige sted.

 

Hvad gør din korrekturlæser?

 • Giver dig tips til at optimere tekstens struktur på kapitel-, afsnits- og sætningsniveau
 • Forbedrer dine titler og overskrifter direkte i dokumentet
 • Sletter gentagelser
 • Giver dig personlig feedback om tekstens struktur
 • Sørger for, at hvert kapitel indeholder de rigtige informationer

 

Feedback-tjeklister på din opgaves struktur

Overordnet Strukturtjekliste

 • Det centrale tema er tydeligt for læseren fra starten.

 • Teksten er struktureret på en god og logisk måde (kapitler, afsnit og underafsnit).

 • Teksten er uden gentagelser.

 • Teksten er uden overflødigheder.

 • Titler og overskrifter er passende, korrekte og ensartede.

Struktur: Tjekliste Forord

 • Forordet er ikke længere end fire til fem paragraffer.

 • Det er kun folk, der faktisk har hjulpet til, som er blevet takket.

 • Folk bliver takket i en logisk rækkefølge. Dem, der har bidraget mest, bliver nævnt først.

 • Brugen af for- og efternavne er konsistent.

 • Forordet er personligt, men alligevel skrevet på en professionel måde.

 • Forordet ender med dit navn, lokation og dato.

Struktur: Tjekliste Resumé/Abstract

 • Resuméet er maximalt en A4-side langt.

 • Resuméet er placeret efter forordet og før indholdsfortegnelsen.

 • Tekstens formål er specificeret i resuméet.

 • Problemformuleringen er angivet i resuméet.

 • Forskningsspørgsmålene og hypoteserne er angivet i resuméet.

 • Dine forskningsmetoder og -tilgange bliver forklaret kort.

 • Der gives en opsummering af de vigtigste resultater.

 • Der gives en konklusion (svaret på dine forskningsspørgsmål/problemformulering).

 • Resultaterne er blevet diskuteret og forklaret (diskussion).

 • Forslag til opfølgende forskning/undersøgelser bliver præsenteret.

 • Eventuelle anbefalinger bliver diskuteret klart og koncist.

 • Resuméet tydeliggør, hvad opgaven handler om (også for dem uden tidligere kendskab til emnet).

Struktur: Tjekliste Indledning

 • Indledningen til opgaven er skrevet på en relevant og fængende måde.

 • Emnet er velafgrænset.

 • Den videnskabelige relevans bliver demonstreret (ikke relevant for alle slags opgaver)

 • Den praktiske relevans bliver demonstreret.

 • De vigtigste videnskabelige artikler om emnet bliver opsummeret (ikke relevant for alle slags opgaver).

 • Formålet bliver formuleret.

 • Problemformuleringen bliver formuleret.

 • Den konceptuelle struktur bliver defineret.

 • Forskningsspørgsmålene eller hypoteserne bliver formuleret.

 • Forskningsdesignet er kort beskrevet.

 • Der gives et overblik over opgavens struktur.

Struktur: Tjekliste Konklusion

 • Forskningsspørgsmålene er blevet besvaret.

 • Hovedspørgsmålet eller problemformuleringen er blevet besvaret.

 • Hypoteserne er blevet bekræftet eller afkræftet.

 • De rigtige tider af verbet er blevet brugt.

 • Der gives ingen fortolkninger.

 • Ingen ny information bliver givet.

 • Der gives ingen eksempler.

 • Der gives ingen irrelevant information.

 • Der er ikke blevet copypastet nogen passager fra tidligere kapitler ind i konklusionen.

 • Første-persons former bliver ikke brugt.

Struktur: Tjekliste Diskussion

 • Forskningens gyldighed bliver demonstreret.

 • Nye forståelser bliver forklaret.

 • Forskningens begrænsninger bliver diskuteret.

 • Forventningerne til undersøgelsen bliver adresseret og diskuteret.

 • Resultaternes årsager og konsekvenser bliver diskuteret.

 • Der gives forslag til mulig opfølgende forskning.

 • Der gives ingen fortolkninger.

 • Ingen af forslagene til opfølgende forskning er for vage.

 

Pris

Begyndende ved 0,04 kr. pr. ord.

 

Tjek vores eksempler ud

 

Spørgsmål?

Spørg holdet

Vil du kontakte os direkte? Intet problem, vi er altid til rådighed for dig.

Ofte stillede spørgsmål

Se alt
Hvilke dokumenter læser Scribbr korektur på?

Scribbr er specialiseret i at læse korrektur på studierelaterede dokumenter. Vi checker:

 • Bachelorprojekter og specialer
 • Afsluttende opgaver
 • PhD-afhandlinger
 • Essays
 • Adgangsgivende essay
 • Essay til ansøgning
 • Personlige erklæringer
 • Rapporter
 • Manualer
 • Refleksioner
 • Rapporter fra praktikophold
 • Akademiske opgaver
 • Interviews
 • Oplæg
 • Projektbeskrivelser
 • Prospekter

Udregn prisen

Hvad sker der hvis jeg ikke er tilfreds med resultatet?

Korrekturlæsningen af afhandlinger er udført af mennesker og vi kan også lave fejl. Hvis du ikke er tilfreds med korrekturlæserens arbejde, så udfyld venligst klageformularen. Vi vil kontakte dig indenfor en arbejdsdag og sammen finder vi en passende løsning.

Kan jeg vælge mellem amerikansk engelsk, britisk engelsk og australsk engelsk?

Ja, når du uploader dit dokument, kan du skrive dine præferencer i punkt 4.

Hvis du ikke ved om du vil skrive på amerikansk, australsk eller britisk engelsk, vil korrekturlæseren vælge amerikansk, australsk eller britisk engelsk, baseret på det engelske du p.t. bruger. Hvis korrekturlæseren har nogle spørgsmål om dette, kontakter vi dig.

Kan jeg få læst korrektur på min afhandling i weekender og ferier?

Ja, vores korrekturlæsere arbejder i weekender og ferier.

Da vi har mange korrekturlæsere til rådighed, kan vi checke din afhandling 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen. Også i weekender og ferier.

Vælger du en deadline på 72 timer og uploader du din afhandling en torsdag aften? Så har du din afhandling tilbage søndag aften!

Hvilke betalingsmetoder accepterer I?

Vi accepterer følgende betalingsmetoder:

PayPal
Transaktionsgebyr på 3,5%.

Kreditkort (Visa, MasterCard, American Express, Maestro og Diners Club)
Transaktionsgebyr på 2% – 3,9%.

Trustly
Transaktionsgebyr på 1,8%.

Apple Pay
Transaktionsgebyr på 2%.

Hvor lang tid tager det at få læst korrektur på min afhandling?

Du kan vælge mellem tre faste tidsperioder. Korrekturlæseren kan læse korrektur på din afhandling indenfor 24 timer, 72 timer eller 1 uge. Deadlinen er fastsat så snart du har betalt.

Skal du aflevere din afhandling om fire dage? Vælg venligst deadline på enten 72 timer eller 24 timer. Alle perioder du kan få læst korrektur, inkluderer weekender og ferier.

Du vil modtage en notifikation via sms eller email så snart der er læst korrektur på din afhandling.

Se Hvordan det fungerer-siden for mere information.