Scribbrs Korrekturlæsnings- & Redigeringstjenester

Scribbr tilbyder professionel korrekturlæsning og redigering til at hjælpe dig med at aflevere et perfekt akademisk dokument. Hele processen er let at følge og vores tjenester er fortrolige.

Din korrekturlæser vil forbedre din tekst ved at følge Scribbrs Forbedringsmodel©, så den kommer til at følge de akademiske stilkrav.

 

Vi arbejder kun sammen med professionelle akademiske korrekturlæsere

 • Modersmålstalende
 • Med en universitetsgrad
 • Eksperter i akademisk sprog
 • Bekendte med mange forskellige emneområder
 • Har bestået Scribbr-Akademiet

 

Hvad vil din korrekturlæser gøre for dig?

Din korrekturlæser vil rette stave- og grammatikfejl med Words “Registrer Ændringer”. Din Scribbr-korrekturlæser vil også skrive dig et personligt og konstruktivt forbedringsbrev for at hjælpe dig med at rette de sproglige fejl, du oftest begår.

 

1. Direkte forbedring:

 • Retskrivning
 • Grammatik
 • Meningsuppbyggnad
 • Sætningsstruktur
 • Tegnsætning
 • Akademisk stil
 • Tekstens sproglige ensartethed

2. Feedback i teksten

Vi hjælper dig med at forbedre din tekst ved at tilføje:

 • Spørgsmål
 • Forslag
 • Kommentarer
 • Tips

3. Forbedringsbrev

Du vil modtage et personligt, konstruktivt forbedringsbrev om dine mest hyppige sproglige fejl.

På den måde håber vi, at du bliver en bedre skribent.

 

Pris

Begyndende ved 0,07 kr. pr. ord.

 

Beregn prisenTjek vores eksempler ud

 

Strukturkontrol

Er du i tvivl om dine kapitler og afsnit står i den rigtige rækkefølge? Måske er du usikker på, om nogle dele af teksten er fejlplacerede?

Scribbr-korrekturlæserne fikser tekstens struktur ved hjælp af en specielt designet og detaljeret tjekliste. De vurderer om alle nødvendige delelementer til de forskellige kapitler og afsnit er til stede og placeret korrekt.

 

Hvad gør din korrekturlæser?

 • Giver dig tips til at optimere tekstens struktur på kapitel-, afsnits- og sætningsniveau
 • Laver forbedringer direkte i dine titler og overskrifter
 • Sletter alle gentagelser
 • Giver dig personlig feedback om tekstens struktur
 • Sørger for at hvert kapitel indeholder de rigtige informationer

 

Strukturfeedback med tjeklister

Overordnet Strukturtjekliste

 • Teksten er struktureret således, at det centrale tema er tydeligt for læseren.

 • Teksten er struktureret på en logisk og passende måde (kapitler, afsnit og sætninger).

 • Teksten er uden gentagelser.

 • Teksten er uden overflødigheder.

 • Titler og overskrifter er passende, korrekte og ensartede.

Struktur: Tjekliste Forord

 • Forordet er ikke længere end fire til fem afsnit.

 • Det er kun folk, der faktisk har hjulpet til, som er blevet takket.

 • Folk bliver takket i en logisk rækkefølge. Dem, der har bidraget mest, bliver nævnt først.

 • Brugen af for- og efternavne er konsistent.

 • Forordet er personligt, men alligevel skrevet på en professionel måde.

 • Forordet ender med mit navn, stednavn og datoen for skrivetidspunktet.

Struktur: Tjekliste Resumé/Abstract

 • Resuméet er maximalt en A4-side langt.

 • Resuméet er placeret efter forordet og før indholdsfortegnelsen.

 • Tekstens formål er specificeret i resuméet.

 • Problemformuleringen er angivet i resuméet.

 • Forskningsspørgsmålene eller hypoteserne er angivet i resuméet.

 • Dine forskningsmetoder og -tilgange bliver forklaret kort.

 • Der gives en opsummering af de vigtigste resultater.

 • Der gives en konklusion (svaret på dine forskningsspørgsmål/problemformulering).

 • Resultaterne er blevet diskuteret og forklaret (diskussion).

 • Forslag til opfølgende forskning/undersøgelser bliver præsenteret.

 • Eventuelle anbefalinger bliver diskuteret koncist.

 • Resuméet tydeliggør, hvad opgaven handler om (også for dem uden tidligere kendskab til emnet).

Struktur: Tjekliste Indledning

 • Indledningen til opgaven er skrevet ud fra et spændende emne.

 • Emnet er velafgrænset.

 • Den videnskabelige relevans bliver demonstreret (ikke relevant for alle slags opgaver)

 • Den praktiske relevans bliver demonstreret.

 • De vigtigste videnskabelige artikler om emnet bliver opsummeret (ikke relevant for alle slags opgaver).

 • Formålet bliver formuleret.

 • Problemformuleringen bliver formuleret.

 • Den konceptuelle struktur bliver defineret.

 • Forskningsspørgsmålene eller hypoteserne bliver formuleret.

 • Forskningsdesignet er kort beskrevet.

 • Der gives et overblik over opgaven.

Struktur: Tjekliste Konklusion

 • Forskningsspørgsmålene er blevet besvaret.

 • Hovedspørgsmålet eller problemformuleringen er blevet besvaret.

 • Hypoteserne er blevet bekræftet eller afkræftet.

 • Den rigtige tid af verbet er blevet brugt.

 • Der gives ingen fortolkninger.

 • Ingen ny information bliver givet.

 • Der gives ingen eksempler.

 • Der gives ingen irrelevant information.

 • Der er ikke blevet copypastet nogen sætninger eller afsnit fra resultaterne ind i konklusionen.

 • Første-persons former bliver ikke brugt.

Struktur: Tjekliste Diskussion

 • Forskningens gyldighed bliver demonstreret.

 • Nye forståelser bliver forklaret.

 • Forskningens begrænsninger bliver diskuteret.

 • Det bliver beskrevet om forventningerne til undersøgelsen var berettigede.

 • Mulige årsager og konsekvenser af resultaterne bliver diskuteret.

 • Der gives forslag til mulig opfølgende forskning.

 • Der gives ingen fortolkninger.

 • Ingen af forslagene til opfølgende forskning er for vage.

 

Pris

Begyndende ved 0,04 kr. pr. ord.

 

Tjek vores eksempler ud

 

Spørgsmål?

Spørg holdet

Vil du kontakte os direkte? Intet problem, vi er altid til rådighed for dig.

Ofte stillede spørgsmål

Se alt
Hvad indebærer korrekturlæsning?

Korrekturlæsning indebærer tjek for fejl og mangler. Uanset om din tekst indeholder typografiske, sproglige, positionelle fejl, forkert brug af ord og udtryk, eller problemer med akademisk engelsk, vil vores korrekturlæsere forbedre din teksts grammatiske og sproglige fremstilling.

Korrekturlæseren vil rette:

 • Stavning
 • Grammatik
 • Stil
 • Tegnsætning
 • Ukorrekte og uklare ord og sætninger

Dette vil øge dit dokuments læsbarhed.

Læs mere »

Se et eksempel eller udregn prisen for at få korrekturlæst dit bachelorprojekt eller speciale.

Hvilke dokumenter læser Scribbr korektur på?

Scribbr er specialiseret i at læse korrektur på studierelaterede dokumenter. Vi checker:

 • Bachelorprojekter og specialer
 • Afsluttende opgaver
 • PhD-afhandlinger
 • Essays
 • Adgangsgivende essay
 • Essay til ansøgning
 • Personlige erklæringer
 • Rapporter
 • Manualer
 • Refleksioner
 • Rapporter fra praktikophold
 • Akademiske opgaver
 • Interviews
 • Oplæg
 • Projektbeskrivelser
 • Prospekter

Udregn prisen

Hvor lang tid tager det at få læst korrektur på min afhandling?

Du kan vælge mellem tre faste tidsperioder. Korrekturlæseren kan læse korrektur på din afhandling indenfor 24 timer, 72 timer eller 1 uge. Deadlinen er fastsat så snart du har betalt.

Skal du aflevere din afhandling om fire dage? Vælg venligst deadline på enten 72 timer eller 24 timer. Alle perioder du kan få læst korrektur, inkluderer weekender og ferier.

Du vil modtage en notifikation via sms eller email så snart der er læst korrektur på din afhandling.

Se Hvordan det fungerer-siden for mere information.

Kan jeg få læst korrektur på min afhandling i weekender og ferier?

Ja, vores korrekturlæsere arbejder i weekender og ferier.

Da vi har mange korrekturlæsere til rådighed, kan vi checke din afhandling 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen. Også i weekender og ferier.

Vælger du en deadline på 72 timer og uploader du din afhandling en torsdag aften? Så har du din afhandling tilbage søndag aften!

Hvilke betalingsmetoder accepterer I?

Vi accepterer følgende betalingsmetoder:

PayPal
Transaktionsgebyr på 3,5%.

Kreditkort (Visa, MasterCard, American Express, Maestro og Diners Club)
Transaktionsgebyr på 2% – 3,9%.

Trustly
Transaktionsgebyr på 1,8%.