Det er enormt besværligt at have overblik over alle retningslinjerne for hvordan man laver korrekte kildehenvisninger til forskellige typer af kilder ifølge APA-standarden. Vi har udarbejdet en række eksempler for de forskellige typer af kilder:

Eksempler på kildehenvisninger efter APA-standard

KildetypeOriginal content
BogNår du henviser til en bog i dit speciale eller anden akademisk opgave angiver APA-standarden følgende format: BogAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Bogtitel(Udg.). By, Stat/Land: Udgiver.I litteraturlisten Porter, M.E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1th  ed.). New York, NY: Free Press.I tekstenForskning peger på at … (Porter, 1998). I hans arbejde foreslår Porter (1998) at … .Åben eksemplet i APA-GeneratorenBookAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook (edition). City, State/Country: Publisher.I litteraturlisten Porter, M.E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1th  ed.). New York, NY: Free Press.I tekstenResearch suggests that … (Porter, 1998). In a study Porter (1998) found that … .Åben eksemplet i APA-Generatoren
E-bogHvis du har anvendt en e-bog skal du angive denne efter APA-standardens retningslinjer for e-bøger. Ved siden af af forfatternavn, publiceringsdato og titel skal du angive hvilken type e-bog (epub, mobi etc.) der er tale om i en firkantet parentes. E-bogAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelBog(udg.). [E-bog], By, Stat/Land: Udgiver.I litteraturlisten Jensen, O. (2016). Tværsproglig uddannelse i det 21. Århundrede: Et globalt perspektiv (1. udg.). [EPub], København: Saxo.I tekstenForskning peger på at … (Jensen, 2016). I et studie foretaget af Jensen (2016) peges på at … .E-bookAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook (edition). [E-booktype], City, State/Country: Publisher.I litteraturlisten Garcia, O. (2015). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective (1th  ed.). [EPub], Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.I tekstenResearch suggests that … (Garcia, 2015). In a study Garcia (2015) found that … .
Film/dokumentarDet er muligt at bruge information fra en film/dokumentar i din opgave. Hvis du gør dette skal elementet indgå i din litteraturliste. APA-standardens retningslinjer for film/dokumentarer er forskellige fra retningslinjer for YouTube videoer.Film/ DokumentarAPA-format ProducerEfternavn, FørsteInitial. (Producer), & InstruktørEfternavn, FørsteInitial. (Instruktør). (År). Titel på film/dokumentar[Type film]. Land: Navnpå udgivers studie.I litteraturlisten Engel, P. (Producer), Brügger, M. (Director). (2011).  Ambassadøren [Dokumentarfilm]. København: Zentropa.I tekstenI dokumentarfilmen 'Ambassadøren' … (Engel & Brügger, 2011). Engel & Brügger (2015) sætter i dokumentarfilmen 'Ambassadøren' fokus på … .Movie/ DocumentaryAPA-format ProducerLastName, FirstInitial. (Producer), & DirectorLastName, FirstInitial. (Director). (Year). TitleMotionPicture [Motion Picture]. CountryOfOrigin: NameStudio.I litteraturlisten Healy, J. (Producer), Balda, K. (Director), & Coffin, P. (Director). (2015).  Minions [Motion Picture]. Santa Monica, CA: Illumination Entertainment.I tekstenAccording to the motion picture 'Minions' … (Healy, Balda & Coffin, 2015). Healy, Balda & Coffin (2015) suggested in the motion picture 'Minions' that … .
Forelæsningsslides og materialeAPA-standardens retningslinjer for PowerPoint-slides og undervisningsmateriale afhænger af tilgængeligheden af disse. Kan læseren tilgå det materiale, som henvises til? Materiale findes kun på intranet (Learn, KUnet o.l.) Når slides indgår på en digital studiedatabase kan du stort set behandle dem som en intranet kilde. I dette tilfælde skal du blot tilføje en fodnote hvori du gør det klart at kilden udelukkende er tilgængelig via studiedatabasen. Når forelæsningsmateriale ikke er offentligt tilgængeligtAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på dokumentet [Type dokument]. Lokaliseret på http://WebsideI litteraturlisten Løgstrup, K.E. (2015, August 4). Introduktion til etik [Slides]. Lokaliseret på https://intranet.ku.dk/etik/uge1/undervisningsgang1I tekstenI forelæsningsmaterialet blev det foreslået at … (Løgstrup, 2015)1. Løgstrup (2015)1 skriver at… .I fodnote 1 Kilde lokaliseret på KUnet (ikke offentligt tilgængelig).Lecture slides (not publicly accessible)APA-format AuthorLastname, FirstInitials. (Year, month day). Title of the document [Type document]. Retrieved from http://WebsiteIn reference list Ribbers, P. (2015, August 4). Introduction in ethics [Slides]. Retrieved from http://public-sheets.uvt.com/ethics/week1/class1I tekstenResearch suggests … (Ribbers, 2015)1. Ribbers (2015)1 found that… .I fodnote 1 Source derived from Blackboard Uvt (not publicly available).Når forelæsningsmateriale er offentligt tilgængeligt Hvis kilden er offentligt tilgængelig er kildehenvisningen ifølge APA-standarden ens med en normal internetkilde. Offentligt tilgængeligt forelæsningsmaterialeAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på dokument [Type dokument]. Lokaliseret på http://WebsideIn reference list Løgstrup, K.E. (2015, August 4). Introduktion til etik [Slides]. Lokaliseret på https://intranet.ku.dk/etik/uge1/undervisningsgang1I tekstenI forelæsningsmaterialet blev det foreslået at … (Ribbers, 2015). Løgstrup (2015) skriver at… .Åben eksemplet i APA-GeneratorenLecture slides (publicly accessible)APA-format AuthorLastname, FirstInitials. (Year, month day). Title of the document [Type document]. Retrieved from http://WebsiteI litteraturlisten Ribbers, P. (2015, August 4). Introduction in ethics [Slides]. Retrieved from http://public-sheets.uvt.com/ethics/week1/class1I tekstenResearch suggests … (Ribbers, 2015). Ribbers (2015) found that … .Åben eksemplet i APA-Generatoren
ForumindlægNår du anvender en besked eller et indlæg fra et forum eller en online diskussions gruppe skal du tage følgende retningslinjer for APA-standarden til overvejelse. ForumindlægAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. [Brugernavn]. (År, dag. måned). Titel på diskussionstråd [Type Kommentar/Reaktion]. Indlæg tilføjet på http://WebadresseIn litteraturlisten Chan, R. (2012, December 16). WACC- Reported Equity v Market Cap [Online Forumindlæg]. Indlæg tilføjet på https://www.linkedin.com/grp/post/114512-196724588?trk=groups-post-b-titleI tekstenIfølge et online forumindlæg 'WACC- Reported Equity v Market Cap' er … (Chan, 2012). Chan (2012) foreslår i et online forumindlæg 'WACC- Reported Equity v Market Cap' at … .Åben eksemplet i APA-Generatoren Forum-postAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. [Alias]. (Year, Month Day). TitleDiscussionThread [Type Message/Reaction]. Message posted to http://WebAdressI litteraturlisten Chan, R. (2012, December 16). WACC- Reported Equity v Market Cap [Online Forum Post]. Message posted to https://www.linkedin.com/grp/post/114512-196724588?trk=groups-post-b-titleI tekstenAccording to the Online Forum Post 'WACC- Reported Equity v Market Cap' … (Chan, 2012). Chan (2012) suggested in the Online Forum Post 'WACC- Reported Equity v Market Cap' that … .Åben eksemplet i APA-Generatoren
Foto/billedeNår du henviser til et billede eller foto vha. APA-standarden skal kildehenvisningen i litteraturlisten angives som ved en normal internetkilde. Bag kildens titel skal du i en firkantet parentes angive at kilden er et foto eller billede.Hvis fotografens/kunstnerens navn er ukendt skal du se om fotoet er udgivet på en organisations hjemmeside. I så fald kan du angive organisationen som ophavshavende. Hvis titlen er ukendt skal du give en kort beskrivelse i en firkantet parentes.Se følgende eksempler hvis du mangler information:Ukendt forfatter. Ukendt titel.Foto, billedeAPA-format FotografensEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på foto [Fotografi/Illustration]. Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Stanmeyer, J. (2014, 26. februar). World Press Photo 2014 [Fotografi]. Lokaliseret på http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2014/contemporary-issues/john-stanmeyerI tekstenBilledet ovenfor (Stanmeyer, 2014) viser ... .Åben eksemplet i APA-GeneratorenPhoto, imageAPA-format PhotographerName, FirstInitial. (Year, Month Day). TitlePhoto [Photograph/Illustration]. Retrieved from http://WebAddressI litteraturlisten Stanmeyer, J. (2014, February 26). World Press Photo 2014 [Photograph]. Retrieved from http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2014/contemporary-issues/john-stanmeyerI tekstenThe picture above (Stanmeyer, 2014) shows playful exposure of ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren
InternetartikelAPA-standarden har specifikke regler for hvordan du bør henvise til en internetartikel. Husk at angive hele URL’en (www.scribbr.dk/APA-standard-kildehenvisninger) i stedet for blot at angive startsiden.Hvis du ikke henviser til en artikel men til et billede, en video el.l. skal du angive elementet i en firkantet parentes efter titlen.  InternetartikelAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, Dag Måned). Artikeltitel [Type]. Lokaliseret på http://WebaddresseI litteraturlisten Andersen, J. (2015, 27. juli). Klimaforandringer og kystbyer. Lokaliseret på http://berlingske.dk/3973256/klimaforandringer-og-kystbyer/I tekstenEn artikel fra Berlingske foreslår at … (Andersen, 2015). I en nyhedsartikel foreslår Andersen (2015) at … .Åben eksemplet i APA-Generatoren InternetartikelAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year, Month Day). TitleArticle [Type]. Retrieved from http://WebAddressI litteraturlisten Worland, J. (2015, July 27). U.S. flood risk could be worse than we thought. Retrieved from http://time.com/3973256/flooding-risk-coastal-cities/I tekstenAn article on Time suggests that … (Worland, 2015). In a news article Worland (2015) suggests that … . Åben eksemplet i  APA-Generatoren
InterviewNår du henviser til et interview skal du ifølge APA-standarden tage følgende spørgsmål til overvejelse: Er interviewet del af bilagene? Hvis det er tilfældet kan du henvise til bilagene. Her kan APA-standarden ikke appliceres fordi bilag ikke indgår i litteraturlisten. Hvis interviewet ikke findes i bilagene kan du bruge APA-standardens retningslinjer for ‘personlig kommunikation’.De to muligheder :Interviewet er del af bilagene. Interviewet er ikke del af bilagene.Interviewet er del af bilagene Når du henviser til et interview, henviser du til det bilag hvori interviewet kan findes. Example: Referring to an interview in the appendixIfølge interviewrespondent X (Bilag 1) er … .I et interview med interviewrespondent x blev det tydeligt … (Bilag 1).Interviewet er ikke del af bilagene Ved at bruge ‘personlig kommunikation’ kan du gøre det klart at dine dokumenter (interviews) ikke er tilgængelige til tredjepart. Det gælder også hvis du ikke har transskriberet interviewet. Da skal du stadig tilføje ‘personlig kommunikation’ i kildehenvisningen. Personlig kommunikationAPA-format Angiv ikke i litteraturlistenI litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlistenI tekstenI en samtale med den dagligt ansvarlige … (P. Larsen, personlig kommunikation, 3. Marts, 2015). P. Larsen (personlig kommunikation, 3. Marts, 2015) foreslog at problemet kunne løses ved … .Personal communicationAPA-format Angiv ikke i litteraturlistenI litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlistenI tekstenIn a conversation with the floor manager … (P. Bankers, personal communication, March 3, 2015). P. Bankers (personal communication, March 3, 2015) suggested that the problem could be solved by … .
IntranetNår du, eksempelvis efter et internship, bruger kilder fra en virksomhed, såsom interne memoer, data, retningslinjer eller udskrifter, har APA-standarden specifikke retningslinjer..Det kan for eksempel muligvis være at nogle af din opgaves læsere har adgang til den interne data mens andre ikke har. Når du for eksempel har skrevet din opgave ud fra et internship vil din overordnede have adgang til dataen mens din professor ved universitetet ikke har. Når ikke alle læsere har adgang til kilden Du kan håndtere kilden som en normal internetkilde. Det betyder at du kan angive den korte version i din tekst og den fulde version i din litteraturliste. Ved siden af dette tilføjer du en fodnote, som forklarer læseren at kilden er fra et intranet og muligvis ikke er tilgængelig for alle.  Interne dokumenter (når læseren har adgang)APA-format NavnOrganisation. (År, dag. måned). Navn på dokumentet [TypeDokument]. Lokaliseret på http://WebsideI litteraturlisten Apple. (2016, 18. september). Retningslinjer for medarbejdere [Retningslinjer]. Lokaliseret på intranet.apple.dk/nyhedsopdatering/retningslinjer.pdfI tekstenInterne dokumenter viser at … (Apple, 2016)1. Interne dokumenter fra Apple (2014)1 viser at … .Åben eksemplet i APA-GeneratorenEksempel - fodnote ved en intranetkilde Internal documents (and the reader has access to these documents)APA-format NameOrganisation. (Year, Month day). NameDocument [TypeDocument]. Retrieved from http://WebsiteI litteraturlisten Apple. (2016, September 18). Guidelines employees [Guidelines]. Retrieved from intranet.apple.com/newsupdate/guideline.pdfI tekstenInternal documents show that … (Apple, 2014)1. Internal documents from Apple (2014)1 show that … .Åben eksemplet i APA-GeneratorenExample - Footnote with an intranet sourceIntet link til rådighed Hvis der ikke findes et tilgængeligt link til kilden anbefaler vi at du bruger APA-standardens regler for personlig kommunikation. Det betyder at du ikke behøver angive kilden i din litteraturliste. Vigtige interne dokumenter Hvis dokumentet spiller en vigtig rolle i din opgave kan du også tilføje det som et bilag (men husk først at spørge virksomheden om det er i orden). I stedet for at angive kilderne efter APA-standarden kan du henvise til bilaget.
JournalVidenskabelig forskning udgives i videnskabelige journaler. Når du skriver en akademisk opgave vil du hovedsageligt bruge disse artikler. Husk at tjekke om journalens kvalitet er god nok til at blive anvendt i din opgave.Når du citerer eller parafraserer fra en journal skal du altid angive en kildehenvisning. Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan det gøres ved brug af APA-standardens retningslinjer. JournalAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial., & ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Artikeltitel. Titel på journal, Volumen(Oplag), Sideantal. doi:nummerI litteraturlisten Andreff, W., & Staudohar, P. D. (2000). The evolving European model of professional sports finance. Journal of Sports Economics, 1(3), 257-276. doi:10.1177/152700250000100304 I tekstenNy forskning viser at ... (Andreff & Staudohar, 2000). I et nyt studie viser Andreff and Staudohar (2000) at ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren JournalAPA-format AuthorLastName, FirstInitial., & Author LastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Title of Journal, Volume(Issue), Page Number(s). doi:numberI litteraturlisten Andreff, W., & Staudohar, P. D. (2000). The evolving European model of professional sports finance. Journal of Sports Economics, 1(3), 257-276. doi:10.1177/152700250000100304 I tekstenRecent research suggests that ... (Andreff & Staudohar, 2000). In a recent study Andreff and Staudohar (2000) found that ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren
KonferenceudgivelseEfter konferencer, kongresser, symposier og møder udgives ofte følgeudgivelser med inblik i begivenhedernes omdrejningspunkt og resultater. De udgives ofte i bundter, i en bog eller i tidsskrifter. APA-standardens retningslinjer bestemmer hvorledes du skal henvise ved følgeudgivelser og konferenceudgivelser. Kapitel eller følgeudgivelse i en bogAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelKonferenceudgivelse. I . Redaktør1Efternavne & Redaktør2Initial. Redaktør2Efternavn. (Udg.), Titel på følgeudgivelse(s. Første side-Sidste side). By, Stat/Land: Navn på Udgiver. (istedet for udgiver kan du også bruge URL eller doi)I litteraturlisten Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. I J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Red.), Oplægsnoter i Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Tyskland: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9I tekstenForskning foreslår at ... (Katz, Gabayan & Aghajan, 2007). Katz, Gabayan en Aghajan (2007) foreslår at ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren Chapter of proceedings in a bookAPA-format AuthorLastname, FirstInitial. (Year). TitleConferencePaper. In Editor1Initial. Editor1LastName & Editor2Initial. Editor2Lastname. (Ed.), TitleProceedings (pp. Firstpage-Lastpage). City, State/Country: NamePublisher. (instead of the publisher you can also use the URL or doi)I litteraturlisten Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Red.), Lecture notes in Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9I tekstenResearch suggests that ... (Katz, Gabayan & Aghajan, 2007). Katz, Gabayan and Aghajan (2007) found that ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren Online følgeudgivelse/konferenceudgivelseAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelKonferenceudgivelse. TitelFølgeudgivelse, volumen, FørsteSide-SidsteSide. doi:DoiNummer (i stedet for doi, kan du også bruge URl: "Lokaliseret på http://Website")I litteraturlisten Tattersall, I. (2009). Human origins: Out of Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 16018-16021. doi:10.1073/pnas.0903207106In the textEn udgivelse fra National Academy of Sciences of the United States of America peger på at ... (Tattersall, 2009). I sin forskning peger Tattersall (2009) på at ... .  Paper from online proceedingAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleConferencePaper. TitleProceedings, volume, Firstpage-LastPage. doi:DoiNumber (instead of using the doi, you can also use the URl: "Retrieved from http://Website")I litteraturlisten Tattersall, I. (2009). Human origins: Out of Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 16018-16021. doi:10.1073/pnas.0903207106I tekstenThe paper from the National Academy of Sciences of the United States of America suggests that ... (Tattersall, 2009). In his research Tattersall (2009) found that ... .
MobilapplikationAPA-standarden har specifikke retningslinjer for henvisinger til information fra en app og mobilsoftware. Udover navnet på personen eller entiteten som har rettighederne for appen skal du også tilføje i en firkantet parentes at det er en mobilapplikation. Mobil applikationAPA-format Inderhavers navn, (År). Titel på Software (Versionnummer) [Mobil applikation software]. Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Tinder Inc. (2015). Tinder (Version 4.5.0) [Mobil applikation software]. Lokaliseret på https://https://itunes.apple.com/dk/app/tinder/id547702041?mt=8I tekstenIfølge mobil applikations softwaren 'Tinder' er … (Tinder Inc., 2015). Tinder Inc. (2015) har i deres mobil applikations software 'Tinder' indarbejdet et … .Åben eksemplet i APA-Generatoren Mobile applicationAPA-format RightsholderName, (Year). TitleSoftwareProgram (Versionnumber) [Mobile application software]. Retrieved from http://WebAdressI litteraturlisten Tinder Inc. (2015). Tinder (Version 4.5.0) [Mobile application software]. Retrieved from https://itunes.apple.com/nl/app/tinder/id547702041?mt=8I tekstenAccording to the mobile application software 'Tinder' … (Tinder Inc., 2015). Tinder Inc. (2015) suggested in the mobile application software 'Tinder' that … .Åben eksemplet i APA-Generatoren
Online nyhedsartikelForuden trykte artikler udgiver en lang række tidsskrifter også artikler på deres hjemmesider. Ifølge APA-standarden angives en internetartikel på samme måde som en normal internet kilde. Du kan se et eksempel nedenfor.Nyhedsartikel på internettetAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, Dag. måned). Artikeltitel. Tidsskriftets navn. (Sideantal hvis muligt). Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Gale, A. (2015, 7. August). Perils of Family Roil Asian Group. The Wall Street Journal. p. 1. Lokaliseret på https://blendle.com/i/the-wall-street-journal/perils-of-family-roil-asian-group/bnl-wallstreetjournal-20150807-1_3I tekstenNyhedsartiklen 'Perils of Family Roil Asian Group' peger på at … (Gale, 2015). Gale (2015) foreslår at problemet kan løses ved at … .Åben eksemplet i APA-Generatoren Newspaper article (internet)APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year, Month day). TitleArticle. NameNewspaper. (PagenumberIfAvialable). Retrieved from http://WebAddressI litteraturlisten Gale, A. (2015, August 7). Perils of Family Roil Asian Group. The Wall Street Journal. p. 1. Retrieved from https://blendle.com/i/the-wall-street-journal/perils-of-family-roil-asian-group/bnl-wallstreetjournal-20150807-1_3I tekstenThe news article 'Perils of Family Roil Asian Group' suggests that … (Gale, 2015). Gale (2015) suggests that the problem could be solved by … .Åben eksemplet i APA Generatoren
OrdbogNår du definerer centrale ord og begreber i din opgave kan det være en god ide at bruge en ordbog. APA-standarden har to forskellige retningslinjer for trykte ordbøger hhv. online ordbøger.Trykt ordbog  Trykt ordbogAPA-format Ord/udtryk. (år). I Titel på ordbog (udg.). By for Udgiver, Land/Stat: UdgiverI litteraturlisten Chardonnay. (2005). I Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11e udg.). Springfield, MA: Merriam-Webster.I tekstenChardonnay kan defineres: "..." (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2005). Ifølge Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2005) kan Chardonnay defineres som: "...". Printed dictionaryAPA-format Searchterm. (year). In TitleDictionary (edition). CityPublisher, Country/State: PublisherI litteraturlisten Chardonnay. (2005). In Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11e ed.). Springfield, MA: Merriam-Webster.I tekstenChardonnay can be defined as: "..." (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2005). According to the Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2005) Chardonnay can be defined as: "...".Online ordbog  Online ordbogAPA-format Ord/udtryk. (år). I Titel på ordbog (udg.). Lokaliseret på http://WebsideI litteraturlisten Chardonnay. (s.d.). I Merriam-Webster’s online dictionary (11 udg.). Lokaliseret på http://www.merriam-webster.com/dictionary/thesisI tekstenChardonnay kan defineres: "..." (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2005). Ifølge Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2005) kan Chardonnay defineres som: "...". Online dictionaryAPA-format Searchterm. (year). In TitleDictionary (edition). Retrieved from http://WebsiteI litteraturlisten Chardonnay. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11 ed.). Retrieved from http://www.merriam-webster.com/dictionary/thesisI tekstenChardonnay can be defined as: "..." (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2005). According to the Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2005) Chardonnay can be defined as: "...".
PatentNår du henviser til et patent afviger retningslinjerne fra den normale APA-standard. En henvisning til et patent vha. APA-standarden består af fire dele: patentindehaverens navn, året hvori patentansøgningen er indgivet, det unikke patentnummer og navnet på patentmyndigheden.PatentAPA-format PatentindehaverEfternavn, FørsteInitial. (År for patentudstedelse). Patent Nr.. Stat, By: PatentmyndighedI litteraturlisten Fry, A. L. (1993). U.S. Patent No. 5,194,299. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.I tekstenIfølge et patent på klæbefoliemateriale ... (U.S. Patent No. 5,194,299, 1993). En teknik som findes i Patent U.S. Patent No. 5,194,299 (1994) viser at ... .PatentAPA-format InventorLastName, FirstInitial. (YearOfPatentIssue). PatentIdentifier No.. State, city: PatentOfficeNameI litteraturlisten Fry, A. L. (1993). U.S. Patent No. 5,194,299. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.I tekstenAccording to a patent on adhesive sheet material ... (U.S. Patent No. 5,194,299, 1993). A technique in Patent U.S. Patent No. 5,194,299 (1994) shows that ... .
PDFDet er muligt at bruge PDF-dokumenter i dit speciale, din bachelor og andre akademiske opgaver. For at angive kildehenvisningen korrekt vha. APA-standarden skal du først gøre klart hvilken slags kilde er indeholdt i PDF-dokumentet - eksempelvis en bog, rapport, artikel etc.For at se mere om korrekt kildehenvisning ifølge APA-standarden i forbindelse med disse kan du se mere på følgende sider:Bog Journal Rapport
Personlig kommunikationAPA-standarden indeholder specifikke retningslinjer for personlig kommunikation. Det dækker f.eks. over e-mails, breve, telefonopkald, personlige samtaler, spørgeskemaer etc. En kilde der tæller som personlig kommunikation angives ikke i litteraturlisten fordi læseren ikke kan tjekke den.Det betyder at du kan henvise til personlig kommunikation i teksten men ikke i litteraturlisten. I stedet kan det være en god ide at tilføje interviews, navne på respondenter eller e-mails med central anvendelse i dine bilag.Personlig kommunikationAPA-format Angiv ikke i litteraturlistenI litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlistenI tekstenI en samtale med den daglige leder … (P. Sørensen, personlog kommunikation, 3. Marts, 2016). P. Sørensen (personlig kommunikation, 3. Marts, 2016) foreslog at problemet kan løses ved … .Personal communicationAPA-format Angiv ikke i litteraturlistenI litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlistenI tekstenIn a conversation with the floor manager … (P. Bankers, personal communication, March 3, 2015). P. Bankers (personal communication, March 3, 2015) suggested that the problem could be solved by … .
PresseudgivelseIfølge APA-standarden kan du behandle en presseudgivelse på samme måde som en normal internetkilde. Efter titlen bør du tilføje “presseudgivelse” i en firkantet parentes.Presseudgivelse (online)APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. Eller Navn på organisation. (År, dag. måned). Titel på presseudgivelse [Presseudgivelse]. Lokaliseret på: http://WebadresseI litteraturlisten The President’s Office. (2015, August 5). Vice President arrives in Egypt on official trip [Press release]. Lokaliseret på http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=11&dcid=15744I tekstenI 2015 besøgte præsident Ahmed Adeeb Abdul Ghafoor Egypten for at (The President’s Office, 2015). The President’s Office (2015) offentliggjorde en presseudgivelse for at ... .Åben eksemplet i APA-GeneratorenPress release (online)APA-format AuthorLastName, FirstInitial. Or NameOrganization. (Year, Month day). TitlePressRelease [Press release]. Retrieved from: http://WebAddressI litteraturlisten The President’s Office. (2015, August 5). Vice President arrives in Egypt on official trip [Press release]. Retrieved from http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=11&dcid=15744I tekstenIn 2015 President Ahmed Adeeb Abdul Ghafoor visited Egypt for x and y (The President’s Office, 2015). The President’s Office (2015) published a press release to ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren
Radio/Tv-programNår du bruger information fra et radio eller tv-program skal du altid tilføje programmets producer til din henvisning. Produceren kan sædvanligvis findes på programmets webside. APA-standardens retningslinjer for et radio/tv-program er forskellig fra retningslinjerne for en reklame.Eksempel radio-program efter APA-standard RadioAPA-format Efternavn, FørsteInitial. (Funktion). (År, dag. måned). TitelEpisode[Format]. I FørsteInitial EfternavnProducer (Funktion). NavnSerier. By, Stat/Land: Producer.I litteraturlisten Steffensen, M. (Vært). (2016, 26. november). Mads & Monopolet [Radioprogram]. DR (producent). Mads & Monopolet. København, Danmark: Danmarks Radio.I tekstenI radioudsendelsen 'Mads & Monopolet' … (Steffensen, 2015). Steffensen (2015) bemærkede for nyligt i radioprogrammet 'Mads & Monopolet', at … .RadioAPA-format LastName, FirstInitial. (Function). (Year, Month Day). TitleEpisode [Format]. In FirstInitial LastNameProducer (Function). NameSeries. City, State/Country: Producer.In reference list Dane, F. (DJ). (2015, July 31). Lucille Werner manipulated Lingo [Radio Broadcast]. In P. Franssen (producer). Frank and Friday Show. Hilversum, The Netherlands: Radio 538.In the textAccording to the radio broadcast  'Lucille Werner manipulated Lingo' … (Dane, 2015). Dane (2015) suggested in the radio show 'Frank and Friday Show' that … .Eksempel TV-program efter APA-standard  TV-programAPA-format Efternavn, FørsteInitial. (Funktion). (År, dag. måned). TitelPåEpisode [Format]. I FørsteInitial EfternavProducer (Funktion). Navn på udsendelse. By, Stat/Land: Producer.I litteraturlisten Attenborough, D. (fortæller). (2006, 19 november). Jungles [TV-program]. I A. Fothergill (executive producer). Planet Earth. London, United Kingdom: BBCI tekstenIfølge dokumentaren  … (Attenborough, 2006). Attenborough (2006) fortæller i documentaren 'Jungles' om … . TV showAPA-format LastName, FirstInitial. (Function). (Year, Month Day). TitleEpisode [Format]. In FirstInitial LastNameProducer (Function). NameSeries. City, State/Country: Producer.I litteraturlisten Attenborough, D. (narrator). (2006, November 19). Jungles [TV-show]. In A. Fothergill (executive producer). Planet Earth. London, United Kingdom: BBCI tekstenAccording to the documentary  … (Attenborough, 2006). Attenborough (2006) suggested in the documentary 'Jungles' that … .
RapportVidenskabelig forskning udgives i videnskabelige journaler. Hvis forskningen er foretaget af en organisation eller af regeringsorganer vil den blive udgivet i en rapport. Her indeholder APA-standarden specifikke regler for kildehenvisning. RapportAPA-format NavnOrganisation or ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (PubliceringsÅr). Titel på rapport. Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Danmarks Nationalbank. (2016). Aktuelle Økonomiske og Monetære tendenser. Lokaliseret på http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2016/03/Kvartalsoversigt_1_kvartal_2016.pdf I tekstenEn rapport udgivet d. 16 marts peger på at ... (Danmarks Nationalbank, 2016). I en rapport udgivet d. 16 marts af Danmarks Nationalbank (2016) lægges vægt på ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren ReportAPA-format NameOrganization or AuthorLastName, FirstInitial. (YearofPublication). Title Rapport. Retrieved from http://WebAddressI litteraturlisten Royal Bank of Scotland. (2015). Annual Report and Accounts 2014. Retrieved from http://investors.rbs.com/~/media/Files/R/RBS-IR/2014-reports/annual-report-2014.pdf I tekstenRecent research suggests that ... (Royal Bank of Scotland, 2015). In a recent study Royal Bank of Scotland (2015) found that ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren
Reklamer fra TV/RadioDen måde du henviser til en reklame fra radio og tv ifølge APA-standarden er anderledes, end måden hvorpå du henviser til et radio og tv-program. Reklame fra Radio/TVAPA-format EfternavnForfatter, FørsteInitial (writer). Og/eller EfternavnInstruktør, FørsteInitial (instruktør). Og/eller NavnPåOrganisation. (Dato for udsendelse af reklame). Titel på reklamen [TV eller radio reklame]. By, Stat/Land: TV-station eller radiostation. Valg: Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Scott, J. (instruktør). (2014). Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial [TV reklame]. St. Louis, MO: Fox. Lokaliseret på https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4I tekstenI TV reklamen 'Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial' … (Scott, 2014). Scott (2006) står bag TV reklamen 'Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial' som … . Commercial Radio/TVAPA-format LastNameWriter, FirstInitial (writer). And/or LastNameDirector, FirstInitial (director). And/or NameCompany. (DateCommercialAired). TitleCommercial [Television or radio commercial]. City, State/Country: Television Network or Radio Station. Optional: Retrieved From http://WebAdressI litteraturlisten Scott, J. (director). (2014). Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial [Television Commercial]. St. Louis, MO: Fox. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4I tekstenAccording to the Television commercial  'Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial' … (Scott, 2014). Scott (2006) suggested in the TV commercial 'Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial' that … .
SoftwareIfølge APA-standarden behøver du ikke angive “standard software” såsom Microsoft Word, Java, Adobe Photoshop eller SPSS i din litteraturliste.Hvis du bruger speciel software skal du angive dette vha. korrekte APA-standard retningslinjer.Når en individuel person har rettighederne til softwaren skal vedkommendes navn angives som forfatter. Ellers skal softwaren behandles som et uskrevet dokument. I dette tilfælde kan du bruge softwarens titel i stedet for forfatternavn. Hvis softwaren er tilgængelig online bør du bruge URL’en i stedet for udgiverens navn og lokation.Software med forfatter  Software med forfatterAPA-format Indehaver af rettigheder. (År). Titel på Software (Versionnummer) [Software]. Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten JetBrains s.r.o. (2015). JetBrains PhpStorm (8.0.3) [Software]. Lokaliseret på https://www.jetbrains.com/phpstorm/I tekstenIfølge softwaren 'JetBrains PhpStorm (8.0.3)' er … (JetBrains s.r.o., 2015). JetBrains s.r.o. (2015) foreslår i deres software 'JetBrains PhpStorm (8.0.3)' at … .Åben eksemplet i APA-Generatoren Software with authorAPA-format RightsholderName. (Year). TitleSoftware (VersionNumber) [Software]. Retrieved from http://WebAdressI litteraturlisten JetBrains s.r.o. (2015). JetBrains PhpStorm (8.0.3) [Software]. Retrieved from https://www.jetbrains.com/phpstorm/I tekstenAccording to the software 'JetBrains PhpStorm (8.0.3)' … (JetBrains s.r.o., 2015). JetBrains s.r.o. (2015) suggested in the Software 'JetBrains PhpStorm (8.0.3)' that … .Åben eksemplet i APA-GeneratorenSoftware uden forfatter  Software uden forfatterAPA-format Titel på Software (Versionnummer) [Software]. (År). Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Super software (8.0.3) [Software] (2015). Lokaliseret på https://www.jetbrains.com/phpstorm/I tekstenIfølge softwaren 'JetBrains PhpStorm (8.0.3)' er … (Super software, 2015). JetBrains s.r.o. (2015) foreslår i deres software 'Super software (8.0.3)' at … .Åben eksemplet i APA-Generatoren Software without authorAPA-format TitleSoftware (VersionNumber) [Software]. (Year). Retrieved from http://WebAdressI litteraturlisten Super software (8.0.3) [Software] (2015). Retrieved from https://www.jetbrains.com/phpstorm/I tekstenAccording to the software 'JetBrains PhpStorm (8.0.3)' … (Super software, 2015). JetBrains s.r.o. (2015) suggested in the software 'Super software (8.0.3)' that … .Åben eksemplet i APA-Generatoren
SpørgeskemaundersøgelseHvis du henviser til en spørgeskemaundersøgelse du selv har lavet (og resultater herfra) skal du sædvanligvis ikke bruge en formel henvisning efter APA-standarder. Det du skal gøre afhænger i stedet af om:Din spørgeskemaundersøgelse/resultaterne er i et bilag til din tekst Din spørgeskemaundersøgelse/resultaterne er ikke i et bilag til din tekstSpørgeskema/resultater er i et bilag til din tekst I dette tilfælde bør du blot henvise til bilaget som indeholder spørgeskemaundersøgelsen.  Eksempel: Henvisning til en spørgeskemaundersøgelse i et bilagSpørgeskemaundersøgelsen adspurgte respondenter om ... (Bilag 1).Overordnet viste spørgeskemaundersøgelsen at mænd oftere ... (Bilag 1). Example: Referencing a survey in the appendixThe survey asked respondents... (Appendix 1).Overall, the survey showed that men more often... (Appendix 1).Spørgeskema/resultater er ikke i et bilag til din tekst Da du ikke kan henvise til et bilag bør du i stedet henvise til “personlig kommunikation”. Når du henviser på denne måde indikerer du at spørgeskemaundersøgelsen/resultaterne ikke er tilgængelig til tredjeparter - herunder læseren. Personlig kommunikationAPA Format Ikke inkluderet i litteraturlisten.I litteraturlisten Ikke inkluderet i litteraturlisten.I tekstenSpørgeskemaundersøgelsen viste at ... (B. Swaen, personlig kommunikation, November 3, 2016).Personal communicationAPA Format Not included in the literature list.In the literature list Not included in the literature list.In the textThe survey showed that... (B. Swaen, personal communication, November 3, 2016).Vi anbefaler at du altid inkluderer din spørgeskemaundersøgelse og reslutaterne i et bilag. Hvis det ikke er muligt kan du undgå at henvise som “personlig kommunikation” ved at bruge retningslinjerne for “intranet”.
StatistikdatabaseNår du bruger specifik data til din opgave er det vigtigt at vide hvordan et datasæt (f.eks fra Danmarks Statistik) skal angives ifølge APA-standarden. I dette tilfælde skal du bruge samme retningslinjer som ved en normal internetkilde, samt tilføje ‘datasæt’ i en firkantet parentes efter titlen.Statistik databaseAPA-format NavnDatabase. (PubliceringsÅr, dag. måned). TitelpåDatabase[Data sæt]. Lokaliseret på http://WebaddresseI litteraturlisten Danmarks Statistik. (2016, 8. november). Danmarks Statistik: Regnskabsstatistik for jordbrug 2015 [Data fil]. Lokaliseret på http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20707&sid=jordbrug2015I tekstenData for jordbrug foreslår at … (Danmarks Statistik, 2016). Data om jorbrug fra Danmarks Statistik (2015) foreslår at … .Åben eksemplet i APA-GeneratorenStatistic databaseAPA-format NameDatabase. (YearOfPublication, Month Day). TitleDatabase [Data set]. Retrieved from http://WebAddressI litteraturlisten Central Bureau for Statistics. (2015, July 28). Statistics Netherlands: Dutch exports to Russia almost reduced by half [Data file]. Retrieved from http://www.cbs.nl/en-GB/menu/the­mas/internationale-handel/publicaties/artikelen/archief/2015/nederlandse-export-naar-rusland-bijna-gehalveerd.htmI tekstenData on export to Russia suggests that … (Central Bureau for Statistics, 2015). Data on export to Russia from Central Bureau for Statistics (2015) suggests that … .Åben eksemplet i APA-Generatoren
StudenterafhandlingDu kan bruge andre studerendes opgaver som kilder i din egen opgave. Vær dog opmærksom på at disse ofte indeholder fejl og ikke altid er pålidelige. Derfor bør du ikke lade din opgave tage udgangspunkt i en andens opgave i for høj grad. Ifølge APA-standarden er du også nødt til at tilføje til din henvisning at det er en opgave skrevet af en anden studerende.  Anden studerendes afhandlingAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelPåAfhandling(Afhandling eller kandidatspeciale). Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Larsen, N. (2015). Årsager og vilkår i det Europæiske valutafællesskab (kandidatspeciale). Lokaliseret på http://dias.kb.dk/?&_=1480588180826&locale=daI tekstenIfølge tidligere undersøgelser i et kandidatspeciale ... (Larsen, 2015). Larsen (2015) skriver i sit kandidatspeciale at ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren  Thesis of another studentAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleThesisOrDissertation (Dissertation or master’s thesis). Retrieved from http://WebAddressI litteraturlisten Huijg, N. (2015). The determinants of the Dutch demand for military spending (master’s thesis). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/30207I tekstenAccording to earlier research in a master's thesis ... (Huijg, 2015). Huijg (2015) states in his master's thesis that ... .Åben eksemplet i APA-Generatoren
TalerHvis du vil henvise til en tale er den vigtigste faktor for henvisning ifølge APA-standarden hvorvidt talen er udgivet på skrift eller ej.Talen er udgivet Når du anvender en tale fra en betydningsfuld personlighed er talen ofte udgivet på skrift. Udgivelsen kan ofte downloades fra internettet i PDF-format.I dette tilfælde skal du angive en kildehenvisning som ved en bog, og tilføje "Tale" i en firkantet parentes. Offentliggjort taleAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Titel [Tale]. Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten King, M. Luther. (2007). I Have a Dream [Oration]. Lokaliseret på http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htmI tekstenI talen bemærkes hvordan … (King, 2007). I hans tale, beskriver King (2007) hvordan … .Åben eksemplet i APA-GeneratorenOrationAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook [Oration]. Retrieved from http://WebAddressI litteraturlisten Hagoort, G. (2007). Cultureel ondernemerschap [Oration]. Retrieved from http://binoq.nl/lib/Documenten/ cultureel%20ondernemerschap/Oratie_Hagoort.pdfI tekstenResearch suggests that … (Hagoort, 2007). In the oration Hagoort (2007) found that … .Open example in the APA GeneratorTalen er ikke udgivet Når talen ikke er udgivet er den utilgængelig for tredjepart. Derfor kan du anvende APA-standardens retningslinjer for “personlig kommunikation”. Personlig kommunikationAPA-format Angiv ikke i litteraturlistenI litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlistenI tekstenI hans tale blev … (E. Sørensen, personlig kommunikation, 22. September, 2015). E. Sørensen (personlig kommunikation, 22. September, 2015) foreslog i sin tale at problemet kunne løses ved at … .Personal communicationAPA-format Angiv ikke i litteraturlistenI litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlistenI tekstenFrom the oration it was obvious that … (E. Smet, personal communication, September 22, 2015). E. Smet (personal communication, September 22, 2015) suggested that the problem could be solved by … .
Trykt artikelNyhedsartikler kan udgives online såvel som offline (i tryk). Ifølge APA-standarden angives en internetartikel på samme måde som en normal internet kilde. For at angive en trykt artikel har APA-standarden specifikke regler.Trykt nyhedsartikelAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (Publiceringsår, Dag. Måned). Artikeltitel. Tidsskriftets navn, s. sidetal.I litteraturlisten Ellegaard, J. N. (1969, 21. Juli ). Da mennesket betrådte månen. Astronauternes første skridt. Politiken, s. 1-5.I tekstenIfølge nyhedsartiklen 'Da mennesket betrådte månen' … (Ellegaard, 1969). Ellegaard (2015) foreslog i nyhedsartiklen 'Da mennesket betrådte månen' at … .Åben eksemplet i APA-GeneratorenNewspaper article (offline)APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (YearOfPublication, Month Day). TitleArticle. NameNewspaper, p. pagenumber.I litteraturlisten Wilford, J. N. (1969, July 21). Men walk on moon. Astronauts land on plain; collect rocks, plant flag. The New York Times, p. A1.I tekstenAccording to  news article 'Men walk on moon' … (Wilford, 1969). Wilford (2015) suggested in the news article 'Men walk on moon' that … .Åben eksemplet i APA-Generatoren
TwitterNår du bruger information fra Twitter skal du sikre at du angiver kildehenvisningen korrekt efter APA-standarden. Du bør også tage Twitters privatlivspolitik til overvejelse. TwitterAPA-format ForfattersEfternavn, FørsteInitial. [Twitterhandle]. (År, dag. måned). ContentTweet [Tweet]. Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Gates, B. (2015, July 23). For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6 [Tweet]. Retrieved from https://www.facebook.com/zuck/posts/10102217102231151I tekstenIølge hans Tweet 'For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6' er … (Gates, 2015). Gates (2015) foreslog i hans Tweet 'For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6' at …Åben eksemplet i APA-Generatoren TwitterAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. [Twitterhandle]. (Year, Month Day). ContentTweet [Tweet]. Retrieved from http://WebAdressI litteraturlisten Gates, B. (2015, July 23). For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6 [Tweet]. Retrieved from https://www.facebook.com/zuck/posts/10102217102231151I tekstenAccording to the Tweet 'For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6' … (Gates, 2015). Gates (2015) suggested in the Tweet 'For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6' that …Åben eksemplet i APA-Generatoren
Videnskabelig artikelHvis du bruger en videnskabelig journalartikel som endnu ikke er officielt udgivet afhænger retningslinjerne for hvordan du bør angive kilden af hvilken status artiklen har. APA-standarden har specifikke regler for dette.Artikler går igennem fire forberedelsesstadier på vej mod publicering:Under forberedelse Indsendt til publicering I tryk Forudgivet onlineArtikler forud for tryk og efter tryk American Psychological Association, organisationen bag APA-standarden opdeler ovenstående trin i før tryk og efter tryk. Artikler i stadie 1 og 2 betragtes som værende før tryk mens de i stadie 3 og 4 betragtes som værende efter tryk.Den største forskel består i at artikler før tryk ikke har gennemgået peer reviews. Eftersom efter tryk artikler er nærmere publicering er det også mere sandsynligt at der findes mere detaljeret information om dem (såsom volumen og optryk artiklen bringes i). Sidetal og formatering er typisk ikke tilgængelig før en artikel har gennemgået alle fire stadier og journalen er udgivet.Nedenståender tabeller viser eksempler for hvordan artikler skal citeres i hver af disse fire stadier. Du bør være særligt opmærksom på den specifikke ordbrug som skal anvendes i nogle tilfælde og hvordan bestemte detaljer varierer fra stadie til stadie. Artikel under forberedelse (før tryk) Ved dette stadie er en artikel under forberedelse og er endnu ikke accepteret af en journal.Vær opmærksom på at årstal angiver i hvilket år artiklen er forfattet.  Artikel under forberedelseAPA format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Titel på artikel. Artikel/Manuskript under forberedelse.I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2008). Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Artikel under forberedelse.I tekstenIfølge artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” er … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2008). Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) foreslår i artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” at… Article in preparationAPA format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Article/Manuscript in preparation.I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2008). Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Article in preparation.I tekstenAccording to the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,”… (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2008). Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) suggested in the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” that…Artikel indgivet til publicering (før tryk) En artikel i dette stadie er under gennemgang af en journal, men endnu ikke accepteret til publicering.Vær opmærksom på at årstal også her indikerer hvornår artiklen er forfattet og at journalens navn ikke er indeholdt, da det endnu er uvist om artiklen vil blive publiceret.  Article indleveret til publiceringAPA format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Titel på artikel. Artikel/Manuskript indleveret til publicering.I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2008). Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Artikel indeleveret til publicering.I tekstenIfølge artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” er … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2008). Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) foreslår i artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” at… Article submitted for publicationAPA format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Article/Manuscript submitted for publication.I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2008). Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Article submitted for publication.I tekstenAccording to the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2008). Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) suggested in the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” that…Artikel i tryk (efter tryk) Ved dette stadie er artiklen accepteret af en journal og er ved at blive publiceret. Ofte vil artiklen udelukkende være tilgængelig gennem forfatterens personlige webside, eller websiden for den institution vedkommende er tilknyttet.Vær opmærksom på at årstal for artiklens udarbejdelse nu skal erstattes med “i tryk”. Navnet på journalen kan også inkluderes for dette stadie.  Artikel i trykAPA format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (i tryk). Titel på artikel. Titel på journal.I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (i tryk). Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Neuropsychologia.I tekstenIfølge artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” er … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2009). Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) foreslår i artiklen “Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” at… Article in pressAPA format AuthorLastName, FirstInitial. (in press). Title of article. Title of Journal.I litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (in press). Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Neuropsychologia.I tekstenAccording to the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,”… (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2009). Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2008) suggested in the article “Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” that…Artikel publiceret online (efter tryk) WNår en artikel er længere fremme i forberedelsen vil nogle journaler gøre den tilgængelig gennem online databaser. Ved dette stadie har udgiveren muligvis allerede udformet en ‘digital object identifier’ (DOI). Hvis det er tilfældet skal denne information angives i din litteraturliste.Vær opmærksom på at i dette stadie skal “i tryk” erstattes med det faktiske udgivelsesår.  Artikel udgivet onlineAPA format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Titel på artikel. Titel på journal DOI/URLI litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2009). Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Neuropsychologia. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.11.023I tekstenIfølge artiklen “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,” er … (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2009). Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2009) foreslår i artiklen “Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” at… Article published onlineAPA format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Title of Journal. Advance online publication. DOI/URLI litteraturlisten Linden, S.C., Jackson, M.C., Subramanian, L., Wolf, C. & Linden, D.E. (2009). Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. Neuropsychologia. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.11.023I tekstenAccording to the article “Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression,”… (Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, & Linden, 2009). Linden, Jackson, Subramanian, Wolf, and Linden (2009) suggested in the article “Emotion- cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression” that…
WikipediaWikipedia kan være en brugbar og hurtig hjælp til at få overblik over et emne. Det er dog ikke anbefaleligt at bruge Wikipedia som en kilde til din opgave. Hvis du alligevel vil henvise til Wikipedia, skal du ifølge APA-standardens retningslinjer henvise på samme måde som ved en normal internetkilde.Da Wikipedia sider ofte ændres er det vigtigt at du angiver datoen for hvornår du har lokaliseret siden.Wikipedia artikelAPA-format WikipediaSide. (s.d.). I Wikipedia. Lokaliseretdag. måned, Year, på http://en.wikipedia.org/wiki/sideI litteraturlisten Thesis. (s.d.). I Wikipedia. Lokaliseret 6. august, 2015, på https://en.wikipedia.org/wiki/ThesisI tekstenIfølge Wikipedia indeholder begrebet 'afhandling' variationer for hvert land (Wikipedia, s.d.). Ifølge Wikipedia (s.d.) varierer definitionen af 'afhandling' for hvert land.Åben eksemplet i APA-GeneratorenWikipedia articleAPA-format WikipediaEntry. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved Month day, Year, from http://en.wikipedia.org/wiki/entryI litteraturlisten Thesis. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved August 6, 2015, from https://en.wikipedia.org/wiki/ThesisI tekstenAccording to Wikipedia the definition of 'thesis' is different in every country (Wikipedia, n.d.). According to Wikipedia (n.d.) the definition of 'thesis' is different in every country.Åben eksemplet i APA-Generatoren
YoutubeYouTube og Vimeo videoer kan vise sig at være brugbare i din opgave. Husk at hvis du anvender APA-standarden skal disse angives efter korrekte retningslinjer.Hvis brugerens virkelige navn er ukendt, kan du bruge brugernavnet i stedet uden at angive dette i en firkantet parentes. Hvis begge navne er kendt, skal du angive brugernavn i en firkantet parentes. YouTube/VimeoAPA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. [Brugernavn]. (år, dag. måned). Titel på video[YouTube]. Lokaliseret på http://WebadresseI litteraturlisten Kjellberg, F. Arvid Ulf. [PewdiePie]. (2016, 13. april). KILL YOURSELF IN VR?! - (HTC Vive - Part 03) [YouTube]. Lokaliseret på https://www.youtube.com/watch?v=6huUwgqXfx0I tekstenIfølge hans YouTube video 'KILL YOURSELF IN VR?!' … (Kjellberg, 2015). Kjellberg (2015) viser i YouTube videoen 'KILL YOURSELF IN VR?!' at … .Åben eksemplet i APA-Generatoren YouTube/VimeoAPA-format AuthorLastName, FirstInitial. [ScreenName]. (Year, Month Day). TitleVideo [YouTube]. Retrieved from http://WebAdressI litteraturlisten Neistat, C. [CaseyNeistat]. (2015, October 17). NEW CAR! [YouTube]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=2XqsJYk1-yMI tekstenAccording to the YouTube clip 'NEW CAR!' … (Neistat, 2015). Neistat (2015) suggested in the YouTube clip 'NEW CAR!' that … .Åben eksemplet i APA-Generatoren

Er denne artikel nyttig?

Er du sikker på at du ikke begår plagiat?

Beskyt dig selv og undgå at din skole anklager dig for plagiat
Start tjekket
Anonymt & hurtigt