Det er enormt besværligt at have overblik over alle retningslinjerne for hvordan man laver korrekte kildehenvisninger til forskellige typer af kilder ifølge APA-standarden. Vi har udarbejdet en række eksempler for de forskellige typer af kilder:

Eksempler på kildehenvisninger efter APA-standard

KildetypeOriginal content
BogNår du henviser til en bog i dit speciale eller anden akademisk opgave angiver APA-standarden følgende format:  Bog APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Bogtitel (Udg.). By, Stat/Land: Udgiver. I litteraturlisten Porter, M.E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1st  ed.). New York, NY: Free Press. I teksten Forskning peger på at … (Porter, 1998). I hans arbejde foreslår Porter (1998) at … . Book APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook (edition). City, State/Country: Publisher. I litteraturlisten Porter, M.E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1st  ed.). New York, NY: Free Press. I teksten Research suggests that … (Porter, 1998). In a study Porter (1998) found that … . Åben APA-Generatoren
E-bogHvis du har anvendt en e-bog skal du angive denne efter APA-standardens retningslinjer for e-bøger. Ved siden af af forfatternavn, publiceringsdato og titel skal du angive hvilken type e-bog (epub, mobi etc.) der er tale om i en firkantet parentes. E-bog APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelBog(udg.). [E-bog], By, Stat/Land: Udgiver. I litteraturlisten Jensen, O. (2016). Tværsproglig uddannelse i det 21. Århundrede: Et globalt perspektiv (1. udg.). [EPub], København: Saxo. I teksten Forskning peger på at … (Jensen, 2016). I et studie foretaget af Jensen (2016) peges på at … . E-book APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook (edition). [E-booktype], City, State/Country: Publisher. I litteraturlisten Garcia, O. (2015). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective (1th  ed.). [EPub], Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. I teksten Research suggests that … (Garcia, 2015). In a study Garcia (2015) found that … .
Film/dokumentarDet er muligt at bruge information fra en film/dokumentar i din opgave. Hvis du gør dette skal elementet indgå i din litteraturliste. APA-standardens retningslinjer for film/dokumentarer er forskellige fra retningslinjer for YouTube videoer. Film/ Dokumentar APA-format ProducerEfternavn, FørsteInitial. (Producer), & InstruktørEfternavn, FørsteInitial. (Instruktør). (År). Titel på film/dokumentar[Type film]. Land: Navnpå udgivers studie. I litteraturlisten Engel, P. (Producer), Brügger, M. (Director). (2011).  Ambassadøren [Dokumentarfilm]. København: Zentropa. I teksten I dokumentarfilmen 'Ambassadøren' … (Engel & Brügger, 2011). Engel & Brügger (2015) sætter i dokumentarfilmen 'Ambassadøren' fokus på … . Movie/ Documentary APA-format ProducerLastName, FirstInitial. (Producer), & DirectorLastName, FirstInitial. (Director). (Year). TitleMotionPicture [Motion Picture]. CountryOfOrigin: NameStudio. I litteraturlisten Healy, J. (Producer), Balda, K. (Director), & Coffin, P. (Director). (2015).  Minions [Motion Picture]. Santa Monica, CA: Illumination Entertainment. I teksten According to the motion picture 'Minions' … (Healy, Balda & Coffin, 2015). Healy, Balda & Coffin (2015) suggested in the motion picture 'Minions' that … .
Forelæsningsslides og materialeAPA-standardens retningslinjer for PowerPoint-slides og undervisningsmateriale afhænger af tilgængeligheden af disse. Kan læseren tilgå det materiale, som henvises til? Materiale findes kun på intranet (Learn, KUnet o.l.) Når slides indgår på en digital studiedatabase kan du stort set behandle dem som en intranet kilde. I dette tilfælde skal du blot tilføje en fodnote hvori du gør det klart at kilden udelukkende er tilgængelig via studiedatabasen. Når forelæsningsmateriale ikke er offentligt tilgængeligt APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på dokumentet [Type dokument]. Lokaliseret på http://Webside I litteraturlisten Løgstrup, K.E. (2015, August 4). Introduktion til etik [Slides]. Lokaliseret på https://intranet.ku.dk/etik/uge1/undervisningsgang1 I teksten I forelæsningsmaterialet blev det foreslået at … (Løgstrup, 2015)1. Løgstrup (2015)1 skriver at… . I fodnote 1 Kilde lokaliseret på KUnet (ikke offentligt tilgængelig). Lecture slides (not publicly accessible) APA-format AuthorLastname, FirstInitials. (Year, month day). Title of the document [Type document]. Retrieved from http://Website In reference list Ribbers, P. (2015, August 4). Introduction in ethics [Slides]. Retrieved from http://public-sheets.uvt.com/ethics/week1/class1 I teksten Research suggests … (Ribbers, 2015)1. Ribbers (2015)1 found that… . I fodnote 1 Source derived from Blackboard Uvt (not publicly available). Når forelæsningsmateriale er offentligt tilgængeligt Hvis kilden er offentligt tilgængelig er kildehenvisningen ifølge APA-standarden ens med en normal internetkilde. Offentligt tilgængeligt forelæsningsmateriale APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på dokument [Type dokument]. Lokaliseret på http://Webside In reference list Løgstrup, K.E. (2015, August 4). Introduktion til etik [Slides]. Lokaliseret på https://intranet.ku.dk/etik/uge1/undervisningsgang1 I teksten I forelæsningsmaterialet blev det foreslået at … (Ribbers, 2015). Løgstrup (2015) skriver at… . Åben eksemplet i APA-Generatoren Lecture slides (publicly accessible) APA-format AuthorLastname, FirstInitials. (Year, month day). Title of the document [Type document]. Retrieved from http://Website I litteraturlisten Ribbers, P. (2015, August 4). Introduction in ethics [Slides]. Retrieved from http://public-sheets.uvt.com/ethics/week1/class1 I teksten Research suggests … (Ribbers, 2015). Ribbers (2015) found that … . Åben eksemplet i APA-Generatoren
ForumindlægNår du anvender en besked eller et indlæg fra et forum eller en online diskussions gruppe skal du tage følgende retningslinjer for APA-standarden til overvejelse.  Forumindlæg APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. [Brugernavn]. (År, dag. måned). Titel på diskussionstråd [Type Kommentar/Reaktion]. Indlæg tilføjet på http://Webadresse In litteraturlisten Chan, R. (2012, December 16). WACC- Reported Equity v Market Cap [Online Forumindlæg]. Indlæg tilføjet på https://www.linkedin.com/grp/post/114512-196724588?trk=groups-post-b-title I teksten Ifølge et online forumindlæg 'WACC- Reported Equity v Market Cap' er … (Chan, 2012). Chan (2012) foreslår i et online forumindlæg 'WACC- Reported Equity v Market Cap' at … . Åben eksemplet i APA-Generatoren  Forum-post APA-format AuthorLastName, FirstInitial. [Alias]. (Year, Month Day). TitleDiscussionThread [Type Message/Reaction]. Message posted to http://WebAdress I litteraturlisten Chan, R. (2012, December 16). WACC- Reported Equity v Market Cap [Online Forum Post]. Message posted to https://www.linkedin.com/grp/post/114512-196724588?trk=groups-post-b-title I teksten According to the Online Forum Post 'WACC- Reported Equity v Market Cap' … (Chan, 2012). Chan (2012) suggested in the Online Forum Post 'WACC- Reported Equity v Market Cap' that … . Åben eksemplet i APA-Generatoren
Foto/billedeNår du henviser til et billede eller foto vha. APA-standarden skal kildehenvisningen i litteraturlisten angives som ved en normal internetkilde. Bag kildens titel skal du i en firkantet parentes angive at kilden er et foto eller billede. Hvis fotografens/kunstnerens navn er ukendt skal du se om fotoet er udgivet på en organisations hjemmeside. I så fald kan du angive organisationen som ophavshavende. Hvis titlen er ukendt skal du give en kort beskrivelse i en firkantet parentes. Se følgende eksempler hvis du mangler information: Ukendt forfatter. Ukendt titel. Foto, billede APA-format FotografensEfternavn, FørsteInitial. (År, dag. måned). Titel på foto [Fotografi/Illustration]. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Stanmeyer, J. (2014, 26. februar). World Press Photo 2014 [Fotografi]. Lokaliseret på http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2014/contemporary-issues/john-stanmeyer I teksten Billedet ovenfor (Stanmeyer, 2014) viser ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren Photo, image APA-format PhotographerName, FirstInitial. (Year, Month Day). TitlePhoto [Photograph/Illustration]. Retrieved from http://WebAddress I litteraturlisten Stanmeyer, J. (2014, February 26). World Press Photo 2014 [Photograph]. Retrieved from http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2014/contemporary-issues/john-stanmeyer I teksten The picture above (Stanmeyer, 2014) shows playful exposure of ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren
InternetartikelAPA-standarden har specifikke regler for hvordan du bør henvise til en internetartikel. Husk at angive hele URL’en (www.scribbr.dk/APA-standard-kildehenvisninger) i stedet for blot at angive startsiden. Hvis du ikke henviser til en artikel men til et billede, en video el.l. skal du angive elementet i en firkantet parentes efter titlen.  Internetartikel APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, Dag Måned). Artikeltitel [Type]. Lokaliseret på http://Webaddresse I litteraturlisten Andersen, J. (2015, 27. juli). Klimaforandringer og kystbyer. Lokaliseret på http://berlingske.dk/3973256/klimaforandringer-og-kystbyer/ I teksten En artikel fra Berlingske foreslår at … (Andersen, 2015). I en nyhedsartikel foreslår Andersen (2015) at … . Åben eksemplet i APA-Generatoren  Internetartikel APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year, Month Day). TitleArticle [Type]. Retrieved from http://WebAddress I litteraturlisten Worland, J. (2015, July 27). U.S. flood risk could be worse than we thought. Retrieved from http://time.com/3973256/flooding-risk-coastal-cities/ I teksten An article on Time suggests that … (Worland, 2015). In a news article Worland (2015) suggests that … .  Åben eksemplet i  APA-Generatoren
InterviewNår du henviser til et interview skal du ifølge APA-standarden tage følgende spørgsmål til overvejelse: Er interviewet del af bilagene? Hvis det er tilfældet kan du henvise til bilagene. Her kan APA-standarden ikke appliceres fordi bilag ikke indgår i litteraturlisten. Hvis interviewet ikke findes i bilagene kan du bruge APA-standardens retningslinjer for ‘personlig kommunikation’. De to muligheder : Interviewet er del af bilagene. Interviewet er ikke del af bilagene. Interviewet er del af bilagene Når du henviser til et interview, henviser du til det bilag hvori interviewet kan findes. Example: Referring to an interview in the appendix Ifølge interviewrespondent X (Bilag 1) er … . I et interview med interviewrespondent x blev det tydeligt … (Bilag 1). Interviewet er ikke del af bilagene Ved at bruge ‘personlig kommunikation’ kan du gøre det klart at dine dokumenter (interviews) ikke er tilgængelige til tredjepart. Det gælder også hvis du ikke har transskriberet interviewet. Da skal du stadig tilføje ‘personlig kommunikation’ i kildehenvisningen. Personlig kommunikation APA-format Angiv ikke i litteraturlisten I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten I teksten I en samtale med den dagligt ansvarlige … (P. Larsen, personlig kommunikation, 3. Marts, 2015). P. Larsen (personlig kommunikation, 3. Marts, 2015) foreslog at problemet kunne løses ved … . Personal communication APA-format Angiv ikke i litteraturlisten I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten I teksten In a conversation with the floor manager … (P. Bankers, personal communication, March 3, 2015). P. Bankers (personal communication, March 3, 2015) suggested that the problem could be solved by … .
JournalVidenskabelig forskning udgives i videnskabelige journaler. Når du skriver en akademisk opgave vil du hovedsageligt bruge disse artikler. Husk at tjekke om journalens kvalitet er god nok til at blive anvendt i din opgave. Når du citerer eller parafraserer fra en journal skal du altid angive en kildehenvisning. Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan det gøres ved brug af APA-standardens retningslinjer.  Journal APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial., & ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Artikeltitel. Titel på journal, Volumen(Oplag), Sideantal. doi:nummer I litteraturlisten Andreff, W., & Staudohar, P. D. (2000). The evolving European model of professional sports finance. Journal of Sports Economics, 1(3), 257-276. doi:10.1177/152700250000100304  I teksten Ny forskning viser at ... (Andreff & Staudohar, 2000). I et nyt studie viser Andreff and Staudohar (2000) at ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren  Journal APA-format AuthorLastName, FirstInitial., & Author LastName, FirstInitial. (Year). Title of article. Title of Journal, Volume(Issue), Page Number(s). doi:number I litteraturlisten Andreff, W., & Staudohar, P. D. (2000). The evolving European model of professional sports finance. Journal of Sports Economics, 1(3), 257-276. doi:10.1177/152700250000100304  I teksten Recent research suggests that ... (Andreff & Staudohar, 2000). In a recent study Andreff and Staudohar (2000) found that ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren
KonferenceudgivelseEfter konferencer, kongresser, symposier og møder udgives ofte følgeudgivelser med inblik i begivenhedernes omdrejningspunkt og resultater. De udgives ofte i bundter, i en bog eller i tidsskrifter. APA-standardens retningslinjer bestemmer hvorledes du skal henvise ved følgeudgivelser og konferenceudgivelser.  Kapitel eller følgeudgivelse i en bog APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelKonferenceudgivelse. I . Redaktør1Efternavne & Redaktør2Initial. Redaktør2Efternavn. (Udg.), Titel på følgeudgivelse(s. Første side-Sidste side). By, Stat/Land: Navn på Udgiver. (istedet for udgiver kan du også bruge URL eller doi) I litteraturlisten Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. I J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Red.), Oplægsnoter i Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Tyskland: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9 I teksten Forskning foreslår at ... (Katz, Gabayan & Aghajan, 2007). Katz, Gabayan en Aghajan (2007) foreslår at ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren  Chapter of proceedings in a book APA-format AuthorLastname, FirstInitial. (Year). TitleConferencePaper. In Editor1Initial. Editor1LastName & Editor2Initial. Editor2Lastname. (Ed.), TitleProceedings (pp. Firstpage-Lastpage). City, State/Country: NamePublisher. (instead of the publisher you can also use the URL or doi) I litteraturlisten Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Red.), Lecture notes in Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9 I teksten Research suggests that ... (Katz, Gabayan & Aghajan, 2007). Katz, Gabayan and Aghajan (2007) found that ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren  Online følgeudgivelse/konferenceudgivelse APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelKonferenceudgivelse. TitelFølgeudgivelse, volumen, FørsteSide-SidsteSide. doi:DoiNummer (i stedet for doi, kan du også bruge URl: "Lokaliseret på http://Website") I litteraturlisten Tattersall, I. (2009). Human origins: Out of Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 16018-16021. doi:10.1073/pnas.0903207106 In the text En udgivelse fra National Academy of Sciences of the United States of America peger på at ... (Tattersall, 2009). I sin forskning peger Tattersall (2009) på at ... .   Paper from online proceeding APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleConferencePaper. TitleProceedings, volume, Firstpage-LastPage. doi:DoiNumber (instead of using the doi, you can also use the URl: "Retrieved from http://Website") I litteraturlisten Tattersall, I. (2009). Human origins: Out of Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 16018-16021. doi:10.1073/pnas.0903207106 I teksten The paper from the National Academy of Sciences of the United States of America suggests that ... (Tattersall, 2009). In his research Tattersall (2009) found that ... .
Online nyhedsartikelForuden trykte artikler udgiver en lang række tidsskrifter også artikler på deres hjemmesider. Ifølge APA-standarden angives en internetartikel på samme måde som en normal internet kilde. Du kan se et eksempel nedenfor. Nyhedsartikel på internettet APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År, Dag. måned). Artikeltitel. Tidsskriftets navn. (Sideantal hvis muligt). Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Gale, A. (2015, 7. August). Perils of Family Roil Asian Group. The Wall Street Journal. p. 1. Lokaliseret på https://blendle.com/i/the-wall-street-journal/perils-of-family-roil-asian-group/bnl-wallstreetjournal-20150807-1_3 I teksten Nyhedsartiklen 'Perils of Family Roil Asian Group' peger på at … (Gale, 2015). Gale (2015) foreslår at problemet kan løses ved at … . Åben eksemplet i APA-Generatoren  Newspaper article (internet) APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year, Month day). TitleArticle. NameNewspaper. (PagenumberIfAvialable). Retrieved from http://WebAddress I litteraturlisten Gale, A. (2015, August 7). Perils of Family Roil Asian Group. The Wall Street Journal. p. 1. Retrieved from https://blendle.com/i/the-wall-street-journal/perils-of-family-roil-asian-group/bnl-wallstreetjournal-20150807-1_3 I teksten The news article 'Perils of Family Roil Asian Group' suggests that … (Gale, 2015). Gale (2015) suggests that the problem could be solved by … . Åben eksemplet i APA Generatoren
OrdbogNår du definerer centrale ord og begreber i din opgave kan det være en god ide at bruge en ordbog. APA-standarden har to forskellige retningslinjer for trykte ordbøger hhv. online ordbøger. Trykt ordbog  Trykt ordbog APA-format Ord/udtryk. (år). I Titel på ordbog (udg.). By for Udgiver, Land/Stat: Udgiver I litteraturlisten Chardonnay. (2005). I Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11e udg.). Springfield, MA: Merriam-Webster. I teksten Chardonnay kan defineres: "..." (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2005). Ifølge Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2005) kan Chardonnay defineres som: "...".  Printed dictionary APA-format Searchterm. (year). In TitleDictionary (edition). CityPublisher, Country/State: Publisher I litteraturlisten Chardonnay. (2005). In Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11e ed.). Springfield, MA: Merriam-Webster. I teksten Chardonnay can be defined as: "..." (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2005). According to the Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2005) Chardonnay can be defined as: "...". Online ordbog  Online ordbog APA-format Ord/udtryk. (år). I Titel på ordbog (udg.). Lokaliseret på http://Webside I litteraturlisten Chardonnay. (s.d.). I Merriam-Webster’s online dictionary (11 udg.). Lokaliseret på http://www.merriam-webster.com/dictionary/thesis I teksten Chardonnay kan defineres: "..." (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2005). Ifølge Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2005) kan Chardonnay defineres som: "...".  Online dictionary APA-format Searchterm. (year). In TitleDictionary (edition). Retrieved from http://Website I litteraturlisten Chardonnay. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11 ed.). Retrieved from http://www.merriam-webster.com/dictionary/thesis I teksten Chardonnay can be defined as: "..." (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2005). According to the Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2005) Chardonnay can be defined as: "...".
PatentNår du henviser til et patent afviger retningslinjerne fra den normale APA-standard. En henvisning til et patent vha. APA-standarden består af fire dele: patentindehaverens navn, året hvori patentansøgningen er indgivet, det unikke patentnummer og navnet på patentmyndigheden. Patent APA-format PatentindehaverEfternavn, FørsteInitial. (År for patentudstedelse). Patent Nr.. Stat, By: Patentmyndighed I litteraturlisten Fry, A. L. (1993). U.S. Patent No. 5,194,299. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. I teksten Ifølge et patent på klæbefoliemateriale ... (U.S. Patent No. 5,194,299, 1993). En teknik som findes i Patent U.S. Patent No. 5,194,299 (1994) viser at ... . Patent APA-format InventorLastName, FirstInitial. (YearOfPatentIssue). PatentIdentifier No.. State, city: PatentOfficeName I litteraturlisten Fry, A. L. (1993). U.S. Patent No. 5,194,299. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. I teksten According to a patent on adhesive sheet material ... (U.S. Patent No. 5,194,299, 1993). A technique in Patent U.S. Patent No. 5,194,299 (1994) shows that ... .
PDFDet er muligt at bruge PDF-dokumenter i dit speciale, din bachelor og andre akademiske opgaver. For at angive kildehenvisningen korrekt vha. APA-standarden skal du først gøre klart hvilken slags kilde er indeholdt i PDF-dokumentet - eksempelvis en bog, rapport, artikel etc. For at se mere om korrekt kildehenvisning ifølge APA-standarden i forbindelse med disse kan du se mere på følgende sider: Bog Journal Rapport
Personlig kommunikationAPA-standarden indeholder specifikke retningslinjer for personlig kommunikation. Det dækker f.eks. over e-mails, breve, telefonopkald, personlige samtaler, spørgeskemaer etc. En kilde der tæller som personlig kommunikation angives ikke i litteraturlisten fordi læseren ikke kan tjekke den. Det betyder at du kan henvise til personlig kommunikation i teksten men ikke i litteraturlisten. I stedet kan det være en god ide at tilføje interviews, navne på respondenter eller e-mails med central anvendelse i dine bilag. Personlig kommunikation APA-format Angiv ikke i litteraturlisten I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten I teksten I en samtale med den daglige leder … (P. Sørensen, personlog kommunikation, 3. Marts, 2016). P. Sørensen (personlig kommunikation, 3. Marts, 2016) foreslog at problemet kan løses ved … . Personal communication APA-format Angiv ikke i litteraturlisten I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten I teksten In a conversation with the floor manager … (P. Bankers, personal communication, March 3, 2015). P. Bankers (personal communication, March 3, 2015) suggested that the problem could be solved by … .
PresseudgivelseIfølge APA-standarden kan du behandle en presseudgivelse på samme måde som en normal internetkilde. Efter titlen bør du tilføje “presseudgivelse” i en firkantet parentes. Presseudgivelse (online) APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. Eller Navn på organisation. (År, dag. måned). Titel på presseudgivelse [Presseudgivelse]. Lokaliseret på: http://Webadresse I litteraturlisten The President’s Office. (2015, August 5). Vice President arrives in Egypt on official trip [Press release]. Lokaliseret på http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=11&dcid=15744 I teksten I 2015 besøgte præsident Ahmed Adeeb Abdul Ghafoor Egypten for at (The President’s Office, 2015). The President’s Office (2015) offentliggjorde en presseudgivelse for at ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren Press release (online) APA-format AuthorLastName, FirstInitial. Or NameOrganization. (Year, Month day). TitlePressRelease [Press release]. Retrieved from: http://WebAddress I litteraturlisten The President’s Office. (2015, August 5). Vice President arrives in Egypt on official trip [Press release]. Retrieved from http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=11&dcid=15744 I teksten In 2015 President Ahmed Adeeb Abdul Ghafoor visited Egypt for x and y (The President’s Office, 2015). The President’s Office (2015) published a press release to ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren
Radio/Tv-programNår du bruger information fra et radio eller tv-program skal du altid tilføje programmets producer til din henvisning. Produceren kan sædvanligvis findes på programmets webside. APA-standardens retningslinjer for et radio/tv-program er forskellig fra retningslinjerne for en reklame. Eksempel radio-program efter APA-standard Radio APA-format Efternavn, FørsteInitial. (Funktion). (År, dag. måned). TitelEpisode[Format]. I FørsteInitial EfternavnProducer (Funktion). NavnSerier. By, Stat/Land: Producer. I litteraturlisten Steffensen, M. (Vært). (2016, 26. november). Mads & Monopolet [Radioprogram]. DR (producent). Mads & Monopolet. København, Danmark: Danmarks Radio. I teksten I radioudsendelsen 'Mads & Monopolet' … (Steffensen, 2015). Steffensen (2015) bemærkede for nyligt i radioprogrammet 'Mads & Monopolet', at … . Radio APA-format LastName, FirstInitial. (Function). (Year, Month Day). TitleEpisode [Format]. In FirstInitial LastNameProducer (Function). NameSeries. City, State/Country: Producer. In reference list Dane, F. (DJ). (2015, July 31). Lucille Werner manipulated Lingo [Radio Broadcast]. In P. Franssen (producer). Frank and Friday Show. Hilversum, The Netherlands: Radio 538. In the text According to the radio broadcast  'Lucille Werner manipulated Lingo' … (Dane, 2015). Dane (2015) suggested in the radio show 'Frank and Friday Show' that … . Eksempel TV-program efter APA-standard  TV-program APA-format Efternavn, FørsteInitial. (Funktion). (År, dag. måned). TitelPåEpisode [Format]. I FørsteInitial EfternavProducer (Funktion). Navn på udsendelse. By, Stat/Land: Producer. I litteraturlisten Attenborough, D. (fortæller). (2006, 19 november). Jungles [TV-program]. I A. Fothergill (executive producer). Planet Earth. London, United Kingdom: BBC I teksten Ifølge dokumentaren  … (Attenborough, 2006). Attenborough (2006) fortæller i documentaren 'Jungles' om … .  TV show APA-format LastName, FirstInitial. (Function). (Year, Month Day). TitleEpisode [Format]. In FirstInitial LastNameProducer (Function). NameSeries. City, State/Country: Producer. I litteraturlisten Attenborough, D. (narrator). (2006, November 19). Jungles [TV-show]. In A. Fothergill (executive producer). Planet Earth. London, United Kingdom: BBC I teksten According to the documentary  … (Attenborough, 2006). Attenborough (2006) suggested in the documentary 'Jungles' that … .
RapportVidenskabelig forskning udgives i videnskabelige journaler. Hvis forskningen er foretaget af en organisation eller af regeringsorganer vil den blive udgivet i en rapport. Her indeholder APA-standarden specifikke regler for kildehenvisning.  Rapport APA-format NavnOrganisation or ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (PubliceringsÅr). Titel på rapport. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Danmarks Nationalbank. (2016). Aktuelle Økonomiske og Monetære tendenser. Lokaliseret på http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2016/03/Kvartalsoversigt_1_kvartal_2016.pdf  I teksten En rapport udgivet d. 16 marts peger på at ... (Danmarks Nationalbank, 2016). I en rapport udgivet d. 16 marts af Danmarks Nationalbank (2016) lægges vægt på ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren  Report APA-format NameOrganization or AuthorLastName, FirstInitial. (YearofPublication). Title Rapport. Retrieved from http://WebAddress I litteraturlisten Royal Bank of Scotland. (2015). Annual Report and Accounts 2014. Retrieved from http://investors.rbs.com/~/media/Files/R/RBS-IR/2014-reports/annual-report-2014.pdf  I teksten Recent research suggests that ... (Royal Bank of Scotland, 2015). In a recent study Royal Bank of Scotland (2015) found that ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren
Reklamer fra TV/RadioDen måde du henviser til en reklame fra radio og tv ifølge APA-standarden er anderledes, end måden hvorpå du henviser til et radio og tv-program.  Reklame fra Radio/TV APA-format EfternavnForfatter, FørsteInitial (writer). Og/eller EfternavnInstruktør, FørsteInitial (instruktør). Og/eller NavnPåOrganisation. (Dato for udsendelse af reklame). Titel på reklamen [TV eller radio reklame]. By, Stat/Land: TV-station eller radiostation. Valg: Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Scott, J. (instruktør). (2014). Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial [TV reklame]. St. Louis, MO: Fox. Lokaliseret på https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4 I teksten I TV reklamen 'Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial' … (Scott, 2014). Scott (2006) står bag TV reklamen 'Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial' som … .  Commercial Radio/TV APA-format LastNameWriter, FirstInitial (writer). And/or LastNameDirector, FirstInitial (director). And/or NameCompany. (DateCommercialAired). TitleCommercial [Television or radio commercial]. City, State/Country: Television Network or Radio Station. Optional: Retrieved From http://WebAdress I litteraturlisten Scott, J. (director). (2014). Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial [Television Commercial]. St. Louis, MO: Fox. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4 I teksten According to the Television commercial  'Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial' … (Scott, 2014). Scott (2006) suggested in the TV commercial 'Puppy Love/Budweiser USA: Super Bowl XLVIII Commercial' that … .
SpørgeskemaundersøgelseHvis du henviser til en spørgeskemaundersøgelse du selv har lavet (og resultater herfra) skal du sædvanligvis ikke bruge en formel henvisning efter APA-standarder. Det du skal gøre afhænger i stedet af om: Din spørgeskemaundersøgelse/resultaterne er i et bilag til din tekst Din spørgeskemaundersøgelse/resultaterne er ikke i et bilag til din tekst Spørgeskema/resultater er i et bilag til din tekst I dette tilfælde bør du blot henvise til bilaget som indeholder spørgeskemaundersøgelsen.  Eksempel: Henvisning til en spørgeskemaundersøgelse i et bilag Spørgeskemaundersøgelsen adspurgte respondenter om ... (Bilag 1). Overordnet viste spørgeskemaundersøgelsen at mænd oftere ... (Bilag 1).  Example: Referencing a survey in the appendix The survey asked respondents... (Appendix 1). Overall, the survey showed that men more often... (Appendix 1). Spørgeskema/resultater er ikke i et bilag til din tekst Da du ikke kan henvise til et bilag bør du i stedet henvise til “personlig kommunikation”. Når du henviser på denne måde indikerer du at spørgeskemaundersøgelsen/resultaterne ikke er tilgængelig til tredjeparter - herunder læseren. Personlig kommunikation APA Format Ikke inkluderet i litteraturlisten. I litteraturlisten Ikke inkluderet i litteraturlisten. I teksten Spørgeskemaundersøgelsen viste at ... (B. Swaen, personlig kommunikation, November 3, 2016). Personal communication APA Format Not included in the literature list. In the literature list Not included in the literature list. In the text The survey showed that... (B. Swaen, personal communication, November 3, 2016). Vi anbefaler at du altid inkluderer din spørgeskemaundersøgelse og reslutaterne i et bilag. Hvis det ikke er muligt kan du undgå at henvise som “personlig kommunikation” ved at bruge retningslinjerne for “intranet”.
StudenterafhandlingDu kan bruge andre studerendes opgaver som kilder i din egen opgave. Vær dog opmærksom på at disse ofte indeholder fejl og ikke altid er pålidelige. Derfor bør du ikke lade din opgave tage udgangspunkt i en andens opgave i for høj grad. Ifølge APA-standarden er du også nødt til at tilføje til din henvisning at det er en opgave skrevet af en anden studerende.   Anden studerendes afhandling APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). TitelPåAfhandling(Afhandling eller kandidatspeciale). Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Larsen, N. (2015). Årsager og vilkår i det Europæiske valutafællesskab (kandidatspeciale). Lokaliseret på http://dias.kb.dk/?&_=1480588180826&locale=da I teksten Ifølge tidligere undersøgelser i et kandidatspeciale ... (Larsen, 2015). Larsen (2015) skriver i sit kandidatspeciale at ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren   Thesis of another student APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleThesisOrDissertation (Dissertation or master’s thesis). Retrieved from http://WebAddress I litteraturlisten Huijg, N. (2015). The determinants of the Dutch demand for military spending (master’s thesis). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/30207 I teksten According to earlier research in a master's thesis ... (Huijg, 2015). Huijg (2015) states in his master's thesis that ... . Åben eksemplet i APA-Generatoren
TalerHvis du vil henvise til en tale er den vigtigste faktor for henvisning ifølge APA-standarden hvorvidt talen er udgivet på skrift eller ej. Talen er udgivet Når du anvender en tale fra en betydningsfuld personlighed er talen ofte udgivet på skrift. Udgivelsen kan ofte downloades fra internettet i PDF-format. I dette tilfælde skal du angive en kildehenvisning som ved en bog, og tilføje "Tale" i en firkantet parentes. Offentliggjort tale APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (År). Titel [Tale]. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten King, M. Luther. (2007). I Have a Dream [Oration]. Lokaliseret på http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm I teksten I talen bemærkes hvordan … (King, 2007). I hans tale, beskriver King (2007) hvordan … . Åben eksemplet i APA-Generatoren Oration APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook [Oration]. Retrieved from http://WebAddress I litteraturlisten Hagoort, G. (2007). Cultureel ondernemerschap [Oration]. Retrieved from http://binoq.nl/lib/Documenten/ cultureel%20ondernemerschap/Oratie_Hagoort.pdf I teksten Research suggests that … (Hagoort, 2007). In the oration Hagoort (2007) found that … . Open example in the APA Generator Talen er ikke udgivet Når talen ikke er udgivet er den utilgængelig for tredjepart. Derfor kan du anvende APA-standardens retningslinjer for “personlig kommunikation”. Personlig kommunikation APA-format Angiv ikke i litteraturlisten I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten I teksten I hans tale blev … (E. Sørensen, personlig kommunikation, 22. September, 2015). E. Sørensen (personlig kommunikation, 22. September, 2015) foreslog i sin tale at problemet kunne løses ved at … . Personal communication APA-format Angiv ikke i litteraturlisten I litteraturlisten Angiv ikke i litteraturlisten I teksten From the oration it was obvious that … (E. Smet, personal communication, September 22, 2015). E. Smet (personal communication, September 22, 2015) suggested that the problem could be solved by … .
Trykt artikelNyhedsartikler kan udgives online såvel som offline (i tryk). Ifølge APA-standarden angives en internetartikel på samme måde som en normal internet kilde. For at angive en trykt artikel har APA-standarden specifikke regler. Trykt nyhedsartikel APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. (Publiceringsår, Dag. Måned). Artikeltitel. Tidsskriftets navn, s. sidetal. I litteraturlisten Ellegaard, J. N. (1969, 21. Juli ). Da mennesket betrådte månen. Astronauternes første skridt. Politiken, s. 1-5. I teksten Ifølge nyhedsartiklen 'Da mennesket betrådte månen' … (Ellegaard, 1969). Ellegaard (2015) foreslog i nyhedsartiklen 'Da mennesket betrådte månen' at … . Åben eksemplet i APA-Generatoren Newspaper article (offline) APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (YearOfPublication, Month Day). TitleArticle. NameNewspaper, p. pagenumber. I litteraturlisten Wilford, J. N. (1969, July 21). Men walk on moon. Astronauts land on plain; collect rocks, plant flag. The New York Times, p. A1. I teksten According to  news article 'Men walk on moon' … (Wilford, 1969). Wilford (2015) suggested in the news article 'Men walk on moon' that … . Åben eksemplet i APA-Generatoren
TwitterNår du bruger information fra Twitter skal du sikre at du angiver kildehenvisningen korrekt efter APA-standarden. Du bør også tage Twitters privatlivspolitik til overvejelse.  Twitter APA-format ForfattersEfternavn, FørsteInitial. [Twitterhandle]. (År, dag. måned). ContentTweet [Tweet]. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Gates, B. (2015, July 23). For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6 [Tweet]. Retrieved from https://www.facebook.com/zuck/posts/10102217102231151 I teksten Iølge hans Tweet 'For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6' er … (Gates, 2015). Gates (2015) foreslog i hans Tweet 'For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6' at … Åben eksemplet i APA-Generatoren  Twitter APA-format AuthorLastName, FirstInitial. [Twitterhandle]. (Year, Month Day). ContentTweet [Tweet]. Retrieved from http://WebAdress I litteraturlisten Gates, B. (2015, July 23). For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6 [Tweet]. Retrieved from https://www.facebook.com/zuck/posts/10102217102231151 I teksten According to the Tweet 'For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6' … (Gates, 2015). Gates (2015) suggested in the Tweet 'For poor countries, development isn't just about foreign aid. Investment and taxes matter just as much, if not more: b-gat.es/1lfVdn6' that … Åben eksemplet i APA-Generatoren
YoutubeYouTube og Vimeo videoer kan vise sig at være brugbare i din opgave. Husk at hvis du anvender APA-standarden skal disse angives efter korrekte retningslinjer. Hvis brugerens virkelige navn er ukendt, kan du bruge brugernavnet i stedet uden at angive dette i en firkantet parentes. Hvis begge navne er kendt, skal du angive brugernavn i en firkantet parentes.  YouTube/Vimeo APA-format ForfatterEfternavn, FørsteInitial. [Brugernavn]. (år, dag. måned). Titel på video[YouTube]. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Kjellberg, F. Arvid Ulf. [PewdiePie]. (2016, 13. april). KILL YOURSELF IN VR?! - (HTC Vive - Part 03) [YouTube]. Lokaliseret på https://www.youtube.com/watch?v=6huUwgqXfx0 I teksten Ifølge hans YouTube video 'KILL YOURSELF IN VR?!' … (Kjellberg, 2015). Kjellberg (2015) viser i YouTube videoen 'KILL YOURSELF IN VR?!' at … . Åben eksemplet i APA-Generatoren  YouTube/Vimeo APA-format AuthorLastName, FirstInitial. [ScreenName]. (Year, Month Day). TitleVideo [YouTube]. Retrieved from http://WebAdress I litteraturlisten Neistat, C. [CaseyNeistat]. (2015, October 17). NEW CAR! [YouTube]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=2XqsJYk1-yM I teksten According to the YouTube clip 'NEW CAR!' … (Neistat, 2015). Neistat (2015) suggested in the YouTube clip 'NEW CAR!' that … . Åben eksemplet i APA-Generatoren
Brug af tabeller og figurer fra andre kilder ifølge APA-standardDer er visse ting du skal være opmærksom på hvis du benytter tabeller, figurer og anden grafik i din afhandling. For eksempel hvordan du skal henvise til en hel tabel som du har taget fra en anden kilde. APA-standarden behandler brug af en tabel, figur eller grafik fra andre kilder som et citat. Du skal indikere kilden til elementet i en note direkte vedhæftet til tabellen, figuren eller grafikken. Tabeller, figurer og grafik behandles som citater Når eksisterende tabeller, figurer eller anden grafik (som et diagram eller foto) tages fra en anden kilde (muligvis med tilretninger), bliver det til et billede. APA-standarden siger at det så skal behandles som et citat. Hvis elementet er en tabel, behøver du ikke anvende APA-standardens regler for tabeller i dette tilfælde. Et eksempel på at referere til en reproduceret tabel i teksten: Resultaterne i Tabel 1 (Ajzen, 1991, p. 179), viser at… Som du kan se er kildens forfatter, dato og og sidenummer medtaget som i "normale” citater. Du skal også henvise til hele kilden i litteraturlisten. Et eksempel på at referere til en reproduceret tabel i referencelisten Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179. Noter Hvis du har kopieret en tabel, figur eller anden grafik fra en anden kilde, skal du indikere kilden i en note som er vedhæftet det pågældende element (tabel, figur eller grafik). APA-standarden siger at du skal indsætte ”Genoptrykt fra” eller ”Bearbejdet efter” efterfulgt at titlen på bogen eller artiklen samt komplet kildeinformation. Type tabel, figur eller grafik Beskrivelse i noten Kopieret direkte “Genoptrykt fra” Kopieret med enkelte justeringer “Tilpasset fra” Tilføjelse af yderligere uddybning i noten Du kan også benytte noten til uddybende information om tabellen, figuren eller grafikken. For tabellers vedkommende kan du for eksempel kommenterre på p-værdier, forklare forkortelser eller tilføje detaljer vedrørende en bestemt række eller kolonne. Tabel, figur eller grafik fra en internetkilde APA format Note. Genoptrykt fra “Artikeltitel”, by ForfattersEfternavn, FørsteInitial., (År, Dag Måned). Lokaliseret på http://Webadresse Note as to table Note. Genoptrykt fra “U.S. flood risk could be worse than we thought”, af Worland, J. 2015, 27. Juli. Lokaliseret på http://time.com/3973256/flooding-risk-coastal-cities/ I litteraturlisten Worland, J. (2015, 27. Juli). U.S. flood risk could be worse than we thought. Lokaliseret på http://time.com/3973256/flooding-risk-coastal-cities/ Tabel, figur eller grapfik fra en journalartikel APA format Note. Genoptrykt fra “Artikeltitel”, by ForfattersEfternavn, FørsteInitial., År, NavnJournal, Volumen, s. Sidetal. Note as to table Note. Genoptrykt fra “The Theory of Planned Behavior”, af Ajzen, I., 1991, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), s. 179. I litteraturlisten Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179. Tabel, figur eller grafik fra en bog APA format Note. Genoptrykt fra “Bogtitel”, af ForfatterEfternavn, FørsteInitial., År, s. Sidetal, By, Stat/Country: Udgiver. Note som ved tabel Note. Genoptrykt fra “The Harvard Medical School Guide To Men’s Health”, af Simon, H.B., 2002, s. 107, New York, NY: Free Press. I litteraturlisten Simon, H.B. (2002). The Harvard Medical School Guide To Men’s Health. New York, NY: Free Press. Copyright Ifølge APA-standarden skal ophavsrettens ejer nævnes i noten når der benyttes en tabel, figur eller grafik fra en anden kilde. Dette er specielt vigtigt hvis du planlægger at udgive din tekst. Du bør referere til ophavsretten i slutningen af noten: APA format Note. Genoptrykt fra “Artikeltitel”, af ForfattersEfternavn, FørsteInitial., År, NavnJournal, Volumen, s. Sidetal. Copyright År By Udgiver. Tabel v. Copyright
Internet kildehenvisninger med manglende forfatter, dato eller titel ifølge APA-standardenWebreferencer udgør en separat kategori i APA-standarden. De består af fire komponenter: forfatter, publikation, dato, titel og URL. Desværre mangler nogle af disse komponenter ofte. For eksempel kan forfatter eller udgivelsesdato mangle. Hvad gør du hvis dette er tilfældet? Hvad mangler? Løsning Ingenting - Ingen forfatter Brug titlen i stedet for forfatternavn. Ingen dato Brug “s.d.” (sine dato), latinsk for 'uden dato' Ingen titel Beskriv kilden i [beslag]. Ingen forfatter eller dato Kombiner ingen for fatter og ingen dato. Ingen forfatter eller titel Kombiner ingen forfatter og ingen titel. Ingen dato eller titel Kombiner ingen dato og ingen titel. Ingen forfatter, dato eller titel Kombiner ingen forfatter, ingen dato og ingen titel Al informaton til rådighed  Internetartikel APA-format Forfatters efternavn, Første initial. (År, Dag. Måned). Artiklens titel [Type]. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Worland, J. (2015, 27. juli). Oversvømmelsesrisiko i USA kunne være værre end vi formodede. Lokaliseret på http://www.berlingske.dk/3973256/oversvoemmelsesrisiko-kystbyer/ I teksten En artikel i Berlingske påstår at… (Worland, 2015). I en nyhedsartikel påstår Worland (2015)… Ingen forfatter  Internetartikel: Ingen forfatter APA-format Artikeltitel. [Type] (År, Dag. Måned). Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Oversvømmelsesrisiko i USA kunne være værre end vi formodede (2015, July 27). Lokaliseret på http://www.berlingske.dk/3973256/oversvoemmelsesrisiko-kystbyer/ I teksten En artikel i Time påstår at… (”Oversvømmelsesrisko i USA kunne vise sig værre end formodet”, 2015) I en nyhedsartikel ”Oversvømmelsesrisko i USA kunne vise sig værre end formodet” (2015) påstås... Ingen dato  Internetartikel: Ingen dato APA-format Forfatters efternavn, Første initial. (s.d.). Artikeltitel [Type]. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Worland, J. (n.d.). Oversvømmelsesrisiko i USA kunne være værre end vi formodede. Lokaliseret på http://www.berlingske.dk/3973256/oversvoemmelsesrisiko-kystbyer/ I teksten En artikel i Time påstår at…(Worland, s.d.). I en nyhedsartikel påstår Worland (s.d.)... Ingen titel  Internetartikel: Ingen titel APA-format Forfatters efternavn, Første initial. (År, Dag Måned). [Beskrivelse af dokument]. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Worland, J. (2015, July 27). [Oversvømmelsesrisiko i USA]. Lokaliseret på http://www.berlingske.dk/3973256/oversvoemmelsesrisiko-kystbyer/ I teksten En artikel i Time påstår at…(Worland, 2015). I en nyhedsartikel påstår Worland (2015)... Ingen forfatter eller dato  Internetartikel: Ingen forfatter eller dato APA-format [Beskrivelse af artikel]. (s.d.). Lokaliseret på http://Web Address I litteraturlisten Oversvømmelsesrisiko i USA kunne vise sig værre end formodet. (n.d.). Lokaliseret på http://www.berlingske.dk/3973256/oversvoemmelsesrisiko-kystbyer/ I teksten I en artikel fra Berlingske...(”Oversvømmelsesrisiko i USA kunne vise sig værre end formodet”, s.d.). I en artikel fra Berlingske med titlen ”Oversvømmelsesrisiko i USA kunne vise sig værre end formodet” (s.d.),... Ingen forfatter eller titel  Internetartikel: No author or title APA-format [Beskrivelse af artikel]. (År, Dag Måned). Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten  [Oversvømmelsesrisiko i USA]. (2015, July 27). Lokaliseret på http://www.berlingske.dk/3973256/oversvoemmelsesrisiko-kystbyer/ I teksten I en artikel fra Berlingske, ...([Oversvømmelsesrisko i USA]), 2015). En artikel fra Berlingske [Oversvømmelsesrisko i USA] (2015) påstår at... Ingen dato eller titel  Internetartikel: Ingen dato eller titel APA-format Forfatters efternavn, første initial. (s.d.). [Beskrivelse af dokument]. Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten Worland, J. (s.d.). [Oversvømmelsesrisko i USA]. (s.d.). Lokaliseret på http://www.berlingske.dk/3973256/oversvoemmelsesrisiko-kystbyer/ I teksten I en artikel fra Berlingske,… (Worland, s.d.). I en artikel fra Berkubgsje, foreslår Worland (s.d.) at… Ingen forfatter, dato eller titel  Internetartikel: Ingen forfatter, dato eller titel APA-format [Beskrivelse af artikel]. (s.d.). Lokaliseret på http://Webadresse I litteraturlisten [Oversvømmelsesrisiko i USA]. s.d. Lokaliseret på http://www.berlingske.dk/3973256/oversvoemmelsesrisiko-kystbyer/ I teksten I en artikel fra Berlingske,… ([Oversvømmelsesrisiko i USA], s.d.). En artikel fra Berlingske [Oversvømmelsesrisiko i USA] (s.d.) påstår ... Hvis du benytter vores APA-generator bliver alle disse undtagelser automatisk tilføjet korrekt for dig. Til APA Generatoren

Er denne artikel nyttig?