Liste over forkortelser i dit speciale

I listen over forkortelser og akronymer, leverer du en alfabetiske liste over forkortelser af vigtige begreber i dit speciale. Læseren kan ved at benytte denne alfabetiske liste nemt finde angivne forkortelser.

Hvornår benytter man en liste over forkortelser?

Hvis du bruger en masse tekniske udtryk i din afhandling, anbefales det at benytte en liste over forkortelser. Ikke alle læsere vil være bekendt med disse forkortelser, og mange vil derfor finde dem vanskelige. Din afhandlings læsbarhed forbedres ved at benytte en liste over forkortelser.

Hvor placerer man sin liste over forkortelser i afhandlingen?

Du placerer din liste over forkortelser i starten af dokumentet, lige efter indholdsfortegnelsen. Her kan læserne af din afhandling således finde forkortelser som de ikke kender. Du tilføjer overskriften på din liste over forkortelser til din indholdsfortegnelse, så det er klart for læseren at en liste over forkortelser findes i indholdsfortegnelsen.

Måske har du blot nogle få forkortelser som kræver forklaring. Disse forklaringer kan du indsætte i en fodnote. Så behøver læseren ikke at holde pause og gå tilbage i teksten for at finde disse få forkortelser.

Eksempel på liste over forkortelser

 

liste over forkortelser

Eksempel: Liste over forkortelser

Brug af forkortelser i din tekst

Der er mange regler forbundet med brug af forkortelser i din afhandling. Kort sagt, når du benytter en forkortelse eller et akronym i dit bachelorprojekt eller speciale for et bestemt ord eller en frase, skriver du ordet i sin fulde længde første gang det forekommer i teksten. Umiddelbart herefter skriver du forkortelsen i parentes som du vil benytte i resten af dokumentet.

Skriv forkortelsen fuldt ud første gang ordet forekommer i teksten

I dette stude undersøges Apples Customer Relationship Management (CRM). Apple har anvendt CRM i mange år for at forsikre at kundekontakten spores og kontinuerligt forbedres.

Forkortelser i henhold til APA-standard

Benytter du APA-standard? APA-standard stiller yderligere specifikke krav til brug af forkortelser i din afhandling.

Yderligere lister i din afhandling

Ud over listen over forkortelser kan du også benytte en liste over tabeller og figurer og samt en ordliste. Når du gør det, skal du sørge for at benytte følgende rækkefølge:

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (16. december 2016). Liste over forkortelser i dit speciale. Scribbr. Retrieved 9. april 2024, from https://www.scribbr.dk/uncategorized-da/liste-forkortelser-dit-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.