Forskningsresultater i dit speciale

Så snart du er færdig med din forskning og dine analyser, kan du begynde at arbejde på et resultatafsnit til dit speciale, bachelorprojekt eller andre akademiske opgaver. Det er her du præsenterer hovedkonklusionerne af din forskning og svarer på dine forskningsspørgsmål eller tester dine hypoteser.

Forskellige former for forskning involverer en række værktøjer, herunder observationer, brugerundersøgelser og interviews; skrivebordsforskning er også et almindeligt valg.

Hvordan dit resultatafsnit bør se ud afhænger af hvilken type forskning du har foretaget, men overordnet set bærer du dig ad på samme måde.

Denne artikel giver anvisninger i hvordan man præsenterer resultater relateret til både kvantitativ forskning (eksempelvis brugerundersøgelser) og kvalitativ forskning (interviews). Bemærk at alle trin nedenfor udelukkende vedrører dit kapitel om resultater.

Kvantitative forskningsresultater

Trin 1 – Introducer relevant forskning

Forklar at din brugerundersøgelse blev gennemført af et tilstrækkeligt antal respondenter og at du har analyseret resultaterne.

Trin 2 – Rapporter forskningsresultaterne på en struktureret måde.

Den nemmeste måde at rapportere resultaterne på er at indramme dem omkring ethvert underspørgsmål eller hypotese, som du formulerede før du påbegyndte din forskning (som præsenteret tidligere i dit speciale). Dine konklusioner i relation til disse underspørgsmål og hypoteser vil tilsammen gøre dig i stand til endeligt at svare på dine væsentligste forskningsspørgsmål.

Trin 3 – Diskuter kort (i en eller to sætninger) ethvert forskningsresultat relateret til hvert underspørgsmål og relevante fortagne observationer.

Du skal dog ikke gå så langt som til at besvare dine forskningsspørgsmål eller drage nogen formelle konklusioner (det skal kun forekomme i din konklusion).

Processen er den samme for hypoteser, selvom du her skal påvise om hver hypotese rent faktisk er bevist gennem din forskning.

Trin 4 – Tilføj yderligere tabeller eller figurer (ikke obligatorisk)

Du kan inkludere tabeller og figurer (så som diagrammer), men kun såfremt de afspejler dine resultater og tilføjer værdi til den historie du vil fortælle. Sørg for at referere til grafikken i din løbende tekst for at sikre at dine læsere forstår hvordan grafikken relaterer til din pointe.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at forklare alle detaljer for hver figur og tabel i din tekst; læsere skal selv kunne forstå grafikken. Du kan gøre det nemmere for dem ved at designe dine tabeller og figurer på en tydelig og logisk måde og ved at vælge en beskrivende tekst.

Trin 5 – Dobbelttjek dit kapitel med resultater

Gennemse resultaterne som du adresserer for at være sikker på at de alle hænger sammen med dine forskningsspørgsmål/underspørgsmål og hypoteser. Hvis resultaterne ikke er direkte relateret, bør du slette dem eller ændre dem til et bilag i dit speciale eller din opgave.

Resultater af kvalitativ forskning (interviews)

Trin 1 – Introducer relevant forskning

Fortæl for eksempel hvor mange interviews du har foretaget, og forklar hvordan du renskrev og klassificerede indsamlet data.

Trin 2 – Rapporter forskningsresultaterne på en struktureret måde.

Hvis dit speciale eller din opgave indeholder specifikke underspørgsmål eller hypoteser, kan du diskutere resultaterne på baggrund af disse. Besvarelse af disse spørgsmål og test af hypoteserne er et vigtigt trin, der forbereder dig på at besvare dine hovedspørgsmål. (som du vil gøre i dit konklusionsafsnit).

I kvalitative undersøgelser er interviews dog ikke altid direkte forbundet med specifikke spørgsmål eller hypoteser. I sådanne tilfælde er det bedst at diskutere dine resultater ved hjælp af den emneliste (eller spørgeskema) som du brugte til dine interviews. Disse spørgsmål afspejler de problemstillinger som du undersøger og er på denne måde forbundet med dine hovedspørgsmål.

Trin 3 – Diskuter forskningsresultaterne

Fremhæv hvert resultat der er forbundet med hvert underspørgsmål, hypotese eller emne, og forklar hvorfor de er relevante. Du kan præcisere og støtte dine observationer med citater fra interviews (når blot de taler om emnet).

Du bør også medtage en kort forklaring (en eller to sætninger) som præcist angiver hvad disse resultater betyder i forbindelse med netop det underspørgsmål , den hypotese eller det emne.

Du kan endog betragte dette som en kort konklusion, men bemærk at betydningen af denne konklusion for dine undersøgelsesspørgsmål ikke bør adresseres før din konklusion.

Hvis du har formuleret nogle hypoteser, bør du angive hvorvidt din forskning har bevist eller afvist dem.

Trin 4 – Dobbelttjek dit resultatkapitel

Tjek en ekstra gang for at sikre at alle resultaterne som du har præsenteret forbindes med dine underspørgsmål, hypoteser eller emner.

Andre resultater (som fuldstændig renskrivning af dine interviews, hvis relevant) kan medtages i et bilag.

Hvad er forskellen på resultat- og konklusionskapitler?

Resultatkapitlerne præsenterer korte observationer for hvert underspørgsmål, hypotese eller emne (som vist i eksemplerne ovenfor). I hvert tilfælde skal observationen kun fylde en eller to sætninger. Sørg for ikke at begynde at diskutere betydningen af disse observationer for dine hovedspørgsmål.

Det er her konklusionerne kommer ind. Resultaterne af alle underspørgsmål, hypoteser eller emner i resultatafsnittet samles i konklusionen. Sammen udgør de svaret på dit hovedspørgsmål, som så diskuteres i detaljer i dette kapitel.

Tjekliste for resultatkapitlet

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (28. december 2016). Forskningsresultater i dit speciale. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/forskningsresultater-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Bas Swaen

Bas er medstifter af Scribbr. Bas elsker at undervise og har erfaring med at skrive afhandlinger. Han prøver at hjælpe studerende med at skrive klare og letforståelige artikler om komplicerede emner.