Formål og opbygning af rådgivningsrapport

Nogle afhandlinger indeholder en separat rådgivningsrapport udfærdiget specifikt til en virksomhed eller organisation som ønsker at handle på forfatterens anbefaling.

En rådgivningsrapport bør være centreret omkring holdninger som er velunderbyggede – hvilket betyder et det er mere end blot den liste over anbefalinger som du inkluderer i hovedafsnittet i dit bachelorprojekt eller speciale. Du er også nødt til at afveje anbefalingerne mod hinanden og bearbejde konsekvenserne som hver anbefaling vil have for din ”kunde”.

Hvornår skal man lave en separat rådgivningsrapport?

Fordelen ved at have en separat rådgivningsrapport er at læseren hurtigt kan tilegne sig viden om dine holdninger uden at behøve at læse hele afhandlingen. Det er den bedste mulighed når du ønsker at levere konkrete anbefalinger og en evaluering af disse til din kunde (især hvis du benyttede et anbefalende researchspørgsmål).

Udformning af en rådgivningsrapport

Da forskellige elementer har forskellige krav til en rådgivningsrapport, er det altid godt at finde ud af hvad din kunde specifikt ønsker. Ikke desto mindre synes alle rådgivningsrapporter at have den samme grundstruktur.

Afsnit Beskrivelse Længde
Titelside Titelsiden skal være professionel og tiltalende, ligesom din titelside på din afhandling (selvom den ikke indeholder lige så mange detaljer). Den bør indeholde følgende information:

 • Titel/undertitel
 • Forfatternavn(e)
 • Kunde(r)
 • Sted, dato og årstal for rapporten
En A4-side
Executive summary (ikke nødvendig hvis rapporten er kort) Giver kunden er overblik over dine anbefalinger (og berettigelse) med så få ord som muligt. En halv eller hel A4-side
Indholdsfortegnelse Her kan du følge de samme regler som ved indholdsfortegnelsen til din afhandling. En A4-side
Indledning: problemet/emnet adresseres Indledningen indeholder yderligere information om problemet (som baggrund og kontekst), de vigtigste researchspørgsmål som er blevet undersøgt samt studiets parametre. Ikke mere end en A4-side
Undersøgelsens design Dette afsnit præsenterer et resumé af undersøgelsens udformning. Læsere som ønsker yderligere information kan henvises til din afhandling (som du inkluderer som kilde). En halv eller hel A4-side
Alternative tiltag (eller løsninger) Denne sektion er hovedafsnittet i din rapport, men er også den mest vanskelige at skrive. Den skitserer mulige tiltag og opvejer dem dernæst mod hinanden overfor baggrunden for enhver begrænsning som man står overfor i forskningen. Idet du benytter din forskning som grundlag, skal du også kort underbygge hver tiltag. Når du gør det, besvarer du følgende spørgsmål:

 • Hvordan vil tiltagene bidrage til at løse problemet og inden for hvilket tidsrum?
 • Hvad er tiltagenes fordele og ulemper?
 • Er der noget bevis på at tiltagene vil virke?
 • Hvor meget vil implementering af disse tiltag koste i forhold til penge, tid, menneskelige ressourcer samt selve organisationen?
Ikke mere end to eller tre A4-sider
Konklusion Konklusionen indeholder dine ultimative anbefalinger og forklarer berettigelsen af dit valg. Den bør tilvejebringe følgende:

 • Dine løsningsforslag
 • De skridt som din kunde skal tage (i morgen) og i hvilken rækkefølge
Ikke mere end en A4-side
Kilder Denne sektion er den litteraturliste som du benyttede til at forberede rådgivningsrapporten. Anfør enhver litteratur eller baggrundsmateriale som du konsulterede (herunder din afhandling). Ikke mere end en A4-side

Tips til at skrive din rådgivningsrapport

 • Aftal med din kunde i starten af din research om du skal udfærdige en separat rådgivningsrapport. Hvis ja, forsøg at få en afklaring af rapportens formål og dens tiltænkte læsere.
 • Tag din kundes forventninger vedrørende udformning og indhold. Den ovenfor foreslåede udforming er et godt udgangspunkt, men se også på lignende rapporter udfærdiget til eller af din kunde for på forhånd at gøre dig bekendt med specielle krav eller fremstillingsmåder. Sørg også for at vide hvor lang rapporten skal være, hvornår den skal afleveres, i hvilket omfang anbefalingerne skal udvikles og enhver begrænsning som skal tages i betragtning.
 • Overvej følgende spørgsmål for hver anbefaling (som du bør tilrette på grundlag af diskussioner med din kunde):
  1. Hvad vil tiltaget bidrage til at løse i forhold til problemet eller emnet? Hvornår?
  2. WHvad er tiltagenes fordele og ulemper??
  3. Hvilke af de præsenterede tiltag er bedst? I hvilken rækkefølge?
  4. Hvad vil en implementering kræve? (i forhold til penge, menneskelige ressourcer, tid og organisationen)
 • Vær koncis og kortfattet. Læseren bør være i stand til ret hurtigt at forstå informationen..
 • Bed din kunde og andre interessenter om feedback på en foreløbig udgave af din rapport før du færdiggør den.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (21. december 2016). Formål og opbygning af rådgivningsrapport. Scribbr. Retrieved 20. februar 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/formaal-og-opbygning-af-raadgivningsrapport/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.