Ordliste i dit speciale

En ordliste er en liste over benyttede begreber og udtryk i dit speciale, som ikke umiddelbart er indlysende for den gennemsnitlige læser.

Hvornår benytter man en ordliste?

Du bør tilføje en ordliste i specialet når dette øger læsbarheden. Hvis du for eksempel benytter mange tekniske termer, er det tilrådeligt at tilføje en ordliste.

Sortér ordlisten alfabetisk

Sortér ordlisten alfabetisk og giv en kort forklaring eller definition. Ved at sortere gloserne alfabetisk sikrer du at læseren nemt kan slå dem op.

Hvor placerer man ordlisten i sit speciale?

Du placerer ordlisten i starten af specialet, lige efter indholdsfortegnelsen. (Eller, hvis relevant, efter figurlisten eller listen over forkortelser.) Læsere af dit speciale kan således gennemse nøgletermene før de rent faktisk læser hele specialet.

Hvis du kun har nogle få gloser som kræver forklaring, kan du vælge at tilføje forklaringen i en fodnote. Denne metode sparer læseren for at vende tilbage til ordlisten.

Forkortelser hører ikke hjemme i ordlisten

Du skal ikke forklare forkortelser i ordlisten. Hvis du har mange forkortelser, skal du indsætte disse i listen over forkortelser. Har du blot nogle få forkortelser i din specialet? Så kan du forklare dine forkortelser i teksten.

Eksempel på ordliste

Eksempel på ordliste

Yderligere lister i dit speciale

Ud over at benytte en ordliste kan du også benytte en liste over figurer og tabeller samt en liste over forkortelser. Når du gør det, skal du sørge for at benytte følgende rækkefølge:

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (16. december 2016). Ordliste i dit speciale. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/ordliste-dit-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.