Valg af emne til dit speciale i 8 trin

Valg af emne til dit speciale er ikke let og er ofte ikke den sjoveste opgave, men det er virkelig vigtigt at vælge et tidssvarende og relevant emne. Et velvalgt emne i dit speciale sikrer at du nemmere kan skrive en kvalitetsmæssig god opgave. Det medfører også en mere behagelig skriveproces for dig.

Sådan vælger du dit emne

Trin 1: Check dit studies krav til specialets emne. Skal du vælge mellem emner på en liste eller kan du frit selv vælge et emne? Og skal du opfylde nogen specielle betingelser og vilkår?

Trin 2: Bestem hvilke slags undersøgelser du ønsker at foretage. Ønsker du blot at sammenligne eksisterende litteratur, eller ønsker du selv at foretage praktiske undersøgelser, for eksempel i form af feltundersøgelser eller eksperimentelle undersøgelser? Ønsker du at gøre brug af eksisterende data, eller ønsker du at indsamle data selv?

Trin 3: Vælge et generelt forskningsområde. Vær klar over at nogle forskningsområder har mere tilgængelig information end andre.

Trin 4: Se efter aktuelle artikler og tidsskrifter. Hvert område har sine førende tidsskrifter og brancher eller faglige journaler. Sørg altid for at mindst et par artikler fra disse førende tidsskrifter har de samme problemstillinger som dit forskningsområde.

Som inspiration kan du også slå forskningsområdet op i den primære søgemaskine for videnskabelig litteratur https://scholar.google.dk/.

Trin 5: Udvælg en mindre detalje eller karakteristika inden for dit forskningsområde. Kan du forklare dit speciales emne med få ord?

Trin 6: Lav en liste over top 3 emner.

Trin 7: Vis din liste over favoritemner til dine klassekammerater. Hvis de er entusiastiske vedrørende et emne, ved du at det emne er godt.

Trin 8: Ud af de 3 emner vælger du det som du har den bedste fornemmelse for.

Tips

  • Vær opmærksom på dit studies krav. Sommetider skal du vælge mellem en liste af emner inden for dit område.
  • Vælg et aktuelt emne. Det er ofte langt mere enkelt at finde information om et aktuelt emne end om et gammelt emne, der ikke er blevet skrevet om for nylig.Søg gennem Google og Scholar for nylige artikler og web blogs. Eller brug LexisNexis, en database hvor du hurtigt kan finde alle artikler inden for dit forskningsområde. Ofte har du adgang til LexisNexis gennem din videregående uddannelsesinstitution eller universitet.
  • Sørg altid for at der er tilstrækkelig med videnskabelige kilder til dit område. Vælg derfor de bedste tidsskrifter inden for dit fag. Det er en god idé at gennemse de seneste udgivelser af faglige journaler.
  • Forsøg at vælge en kommerciel vinkel til dit forskningsområde. Dette kan være særdeles praktisk når du senere søger job inden for dit fag..
  • Praktisk forskning tager megen tid. Forsøg at undgå praktisk forskning hvis du ikke ønsker at bruge for meget tid på dit speciale. I stedet for selv at udføre forskning kan du vælge at benytte eksisterende databaser. Dette sparer en masse tid, men gør også dit speciale mindre unik.

Valg af emne i en virksomhed

Hvis du skal lave en forskningsopgave eller skrive speciale for en virksomhed, skal du sørge for at dine kollegaer og din rådgiver støtter dit emnevalg. Det er vigtigt at emnet i specialet er relevant for virksomheden. Så er du sikker på at du kan bede om hjælp i virksomheden når du får behov for det.

Du har valgt dit emne. Hvad nu?

Så snart du kender dit emne er det tid til at skrive en handlingsplan for at danne dig et overblik over strukturen i dit speciale.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (15. december 2016). Valg af emne til dit speciale i 8 trin. Scribbr. Retrieved 9. april 2024, from https://www.scribbr.dk/vejviser-specialeskrivning/valg-af-emne-til-dit-speciale-8-trin/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.