Efterskrift i dit speciale

Et efterskrift er ofte en refleksion af den periode hvor du skrev din afhandling eller gennemførte research. Skriv om din erfaring og hvad du har lært, og benyt eventuelt lejligheden til at takke folk.

De fleste studerende foretrækker at skrive et forord i stedet for et efterskrift. Hvis du vil benytte et efterskrift, placerer du det før litteraturlisten i dit dokument.

Hvad hører hjemme i et efterskrift?

Refleksion

I efterskriftet har du plads til at reflektere. Det er vigtigt at du reflekterer over dine erfaringer fra den forgangne tid med afhandlingen. Hvad har du lært, og hvad vil du gøre anderledes næste gang? Har dit syn på forskningsspørgsmålene ændret sig?

Følgende spørgsmål kan besvares i dit efterskrift:

  • Hvad gik godt og hvad gik ikke godt?
  • Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
  • Hvad har du lært af processen?
  • Hvordan var samarbejdet? (hvis du skrev afhandlingen sammen nogen)
  • Hvem vil du gerne takke? (hvis du endnu ikke har gjort det i dit forord eller anerkendelser)

Ikke noget efterskrift, men du vil stadig gerne reflektere?

Foretrækker du ikke at benytte et efterskrift, men hellere et separat kapitel til refleksion? Så kan du erstatte dit efterskrift med et ”Reflektionskapitel”.

Tak

I et efterskrift kan du takke de mennesker som har hjulpet og støttet dig. Dette er i mange afhandlinger gjort allerede i forordet eller i en separat anerkendelsessektion. Derfor, hvis du allerede har skrevet dine anerkendelser, så udelad takkeord fra dit efterskrift.

Førsteperson ”jeg” form

Ligesom med forordet og anerkendelser, kan efterskriftet skrives i førsteperson. Efterskriftet kan indeholde personlige bemærkninger, men skal altid fremstå professionelt.

Hvad hører ikke hjemme i et efterskrift?

Det er vigtigt at erkende at et efterskrift ikke handler om emnet eller afhandlingen. Du skriver ikke om forskningen eller forskningsresultaterne i afhandlingen. Et efterskrift er kun forbundet med til dine egne oplevelser.

Hvis du har forbedringsforslag i forbindelse med forskningen, hører disse hjemme i diskussionen, ikke i efterskrift.

Efterskrift tjekliste

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (21. december 2016). Efterskrift i dit speciale. Scribbr. Retrieved 22. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/specialets-efterskrift/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.