Anerkendelser i en afhandling

Et afsnit med anerkendelser i et bachelorprojekt eller speciale har udelukkende til formål at udvise taknemmelighed overfor de personer som har hjulpet og støttet dig med udarbejdelsen af dit bachelorprojekt eller speciale.
I mange bachelorprojekter eller specialer findes anerkendelserne i forordet snarere end i et særskilt afsnit.

Hvorfor bruges anerkendelser?

Der er flere grunde til at udarbejde et anerkendelsesafsnit. Det kan eksempelvis være at udarbejdelsen er foregået i en særligt vanskelig periode, eller at du har brugt meget lang tid på udarbejdelsen, som ved en doktorafhandling.
Dette indebærer typisk en intens periode som varer flere år, igennem hvilken mange mennesker har hjulpet dig. Derfor vil du sandsynligvis gerne reflektere over de mennesker der har været involveret i processen.
De der ofte nævnes i et anerkendelsesafsnit er vejledere, medstuderende og Ph.d. studerende, kollegaer, respondenter, og naturligvis venner og familie.

Bør jeg vælge forord eller anerkendelsesafsnit?

Som udgangspunkt vil vi anbefale dig kun at udarbejde et forord til dit bachelorprojekt eller speciale. Det er tit overflødigt både at medtage forord og anerkendelser separat. I dit forord kan du bringe de anerkendelser du ellers ville inkludere i et anerkendelsesafsnit, udover den ekstra information forordet indeholder. Sådan slår du to fluer med ét smæk.

Eksempel på et anerkendelsesafsnit

Vi har udarbejdet et eksempel på et anerkendelsesafsnit, så du kan danne dig et overblik over hvordan et sådant bør se ud i dit bachelorprojekt og speciale.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (6. januar 2017). Anerkendelser i en afhandling. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/anerkendelser-en-afhandling/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.